เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

ที่ Sanofi เรามั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถรับฟังและมีส่วนร่วมกับเรา รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัล เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้กำหนดให้เราต้องสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างเต็มที่

ที่ Sanofi เราใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของเราในการพัฒนาหลักวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน การสื่อสารของเรารวมถึงสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลสาธารณะอื่น ๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวอาจรวมถึงบัญชี Sanofi ขององค์กรที่แสดงถึงความคิดริเริ่มของเรา บัญชีที่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และขอบเขตการบําบัดรักษาของเรา บัญชีของผู้นำและโฆษกของบริษัท และบัญชีที่จัดการโดยพนักงาน Sanofi รายบุคคล เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมของเราบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองหลักปฏิบัติในการส่งเสริมการขายที่ดี

เนื้อหาที่เผยแพร่โดยทีมงานที่ทุ่มเทและผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับบัญชีองค์กรสะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของเรา ข้อมูลที่เราให้มีความถูกต้อง เป็นจริง และทันต่อเวลา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงและน่าสนใจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่หลากหลาย ในขณะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ด้วยการแบ่งปันค่านิยม ความมุ่งมั่น กิจกรรม และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเรากับบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก Sanofi สร้างความตระหนักในวัตถุประสงค์ของเรา สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม และแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมุ่งไปยังผู้ที่ขาดแคลน
 • โดยการเรียนรู้และการจัดเก็บสิ่งที่เราได้รับจากบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Sanofi และการรวบรวมและการรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 • โดยการมอบอำนาจให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่มีคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Sanofi ในการแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาในลักษณะที่สนับสนุนสุขภาพของมนุษย์
 • โดยการมอบอำนาจให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรามีส่วนร่วม เรียนรู้ และตอบแทนให้แก่ชุมชนของพวกเขาอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎระเบียบ

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างมีความรับผิดชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมด
 • เราติดตามความปลอดภัยในการใช้ยาของช่องทางโซเชียลมีเดียของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือข้อร้องเรียนทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยทันที เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั่วโลก
 • เราไม่อนุญาตให้พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลสาธารณะ และเรากำหนดให้พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจใช้วิจารณญาณที่ดีและสะท้อนค่านิยมของ Sanofi เสมอเมื่อมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
 • เราระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถระบุข้อมูลที่ออกโดย Sanofi ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผยแพร่โดยคู่ค้าทางธุรกิจในนามของเรา
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบการบําบัดรักษาที่ล้ำหน้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่เหมาะสม เราสนับสนุนการทำงานในระดับที่บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

  Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาจริยธรรมทางการเงิน

  เรามุ่งมั่นต่อจริยธรรมของกิจกรรมทางการเงินของ Sanofi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให้แน่ใจในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการความต้องการด้านสาธารณสุขและการขยายนวัตกรรมด้านสุขภาพ จริยธรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยที่เราให้บริการ ตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา ดังนั้น บันทึกทางการเงินของ Sanofi จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำให้นักลงทุน สมาชิกสภานิติบัญญัติ หน่วยงานต่าง ๆ และสาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแง่มุมทางการเงินของบริษัทเรา ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Sanofi มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและรักษาความถูกต้องของสมุดบัญชี บันทึก และบัญชี รวมถึงการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องโดยสร้างความโปร่งใสผ่านการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณะ นอกเหนือจากการควบคุมภายในและกระบวนการในการรายงานทางการเงินที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว จริยธรรมทางการเงินของเรายังขยายไปถึงข้อห้ามที่เข้มงวดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและการฟอกเงิน Sanofi ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีที่ใช้บังคับ ข้อจำกัดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัด และข้อเรียกร้องจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

  อ่านเพิ่มเติม