Ontdek onze Gedragscode

Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

Bij Sanofi gebruiken we verschillende communicatiekanalen ter ondersteuning van ons doel om de wonderen van de wetenschap te bevorderen om het leven van mensen te verbeteren. Onze communicatie omvat sociale media en andere openbare digitale platforms. Deze platforms kunnen bedrijfsaccounts van Sanofi omvatten die onze initiatieven onder de aandacht brengen, accounts met wetenschappelijke informatie over onze producten en therapeutische gebieden, accounts van bedrijfsleiders en woordvoerders, en accounts die door individuele werknemers van Sanofi worden beheerd. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze activiteiten op deze platforms op een verantwoordelijke manier plaatsvinden in overeenstemming met de sectornormen en de toepasselijke regelgeving, waaronder het waarborgen van goede promotionele praktijken.

De inhoud die door toegewijde en opgeleide teams op bedrijfsaccounts wordt gepubliceerd, weerspiegelt onze waarden en onze cultuur. De informatie die we verstrekken is nauwkeurig, authentiek en tijdig. De inhoud is ontworpen om toegankelijk en aantrekkelijk te zijn voor diverse belanghebbenden en gemeenschappen en om participatie en interactie aan te moedigen.

Hoe Maximaliseren we Kansen

  • Door onze waarden, verplichtingen, activiteiten en wetenschappelijke informatie te delen met personen en belanghebbenden over de hele wereld, vergroot Sanofi het bewustzijn van ons doel, inspireert het tot samenwerking die innovatie stimuleert en deelt het nauwkeurige, snelle en gerichte informatie met mensen in nood.
  • Door te leren en de balans op te maken van wat we via sociale media en digitale platforms van personen en belanghebbenden ontvangen, waaronder aanbevelingen om Sanofi te versterken en betere registratie en rapportage van productklachten en bijwerkingen.
  • Door patiënten en degenen met waardevolle ervaring of expertise met betrekking tot de producten en diensten van Sanofi in staat te stellen hun verhalen te delen op een manier die de menselijke gezondheid ondersteunt.
  • Door onze werknemers en zakenpartners in staat te stellen op een verantwoorde en conforme manier met hun gemeenschappen om te gaan, ervan te leren en eraan bij te dragen.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

  • We geven prioriteit aan verantwoorde betrokkenheid bij al het gebruik van sociale media en digitale platforms.
  • We houden onze sociale mediakanalen actief in het oog voor geneesmiddelenbewaking en zorgen ervoor dat bijwerkingen of producttechnische klachten onmiddellijk worden gemeld om te voldoen aan de wereldwijde vereisten voor veiligheid.
  • We staan onze werknemers of zakenpartners niet toe vertrouwelijke informatie te delen of te becommentariëren via sociale media of openbare digitale platforms, en we eisen dat ze hun gezond verstand gebruiken en altijd de waarden van Sanofi weerspiegelen wanneer ze zich op sociale media begeven.
  • We waken over de privacy van gebruikers en zijn transparant over ons gebruik van persoonsgegevens.
  • We zorgen ervoor dat onze belanghebbenden informatie die door Sanofi wordt uitgegeven duidelijk kunnen herkennen, vooral wanneer deze door een zakenpartner namens ons wordt gepubliceerd.