เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

ที่ Sanofi เราภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และเราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ได้มาและรักษาความไว้วางใจนั้นไว้ เราผลิตและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ของเราตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เราพึ่งพาบุคลากรที่ทุ่มเทของเราที่ทำงานในโรงงานของเราและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เราแสวงหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในมาตรฐานการผลิตของเรา และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตในปัจจุบัน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกเพื่อคงรักษาใบอนุญาตและใบรับรองที่จำเป็นทั้งหมดในการดำเนินงานโรงงานผลิตของเรา เราตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของเราเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราและส่วนประกอบมีคุณภาพสูงสุด

เราใช้หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดจำหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการขนส่งภายใต้เงื่อนไขที่รับประกันความปลอดภัยและคุณภาพ

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพเพื่อแสวงหาการปรับปรุงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เปิดรับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของเรา
 • โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในแนวทางปฏิบัติของเรา เราช่วยให้มั่นใจได้ว่ายาที่ดีที่สุดจะเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็น ในขณะที่ยังปกป้องความไว้วางใจของผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์ยาของเรา
 • โดยการนำเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไปใช้เป็นประจำในแนวทางปฏิบัติของเรา ซึ่งช่วยให้ Sanofi สามารถเสนอยาที่ใหม่และดีที่สุดในระดับเดียวกันได้
 • โดยใช้ประโยชน์จากโซลูชันดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการดำเนินงานด้านอุปทานของเรา
 • โดยการปรับปรุงวิธีการของเราในการผลิตสารออกฤทธิ์
 • โดยการรักษาห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถเข้าถึงยาของ Sanofi ได้ทั่วโลกและตรงเวลา

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราระบุและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เราผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมด และปฏิบัติตามคุณภาพที่เกินกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเรา
 • เราปกป้องความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยการระบุ การประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในเวลาที่เหมาะสม
 • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการวิจัย พัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลสำหรับผู้ป่วยของเรา
 • เรามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพวกเขา
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และยาขนส่งภายใต้เงื่อนไขที่รับประกันความปลอดภัยและคุณภาพ
 • เราดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอุตสาหกรรม ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของ Sanofi เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตและส่งมอบเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงของเราเท่านั้น
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

  ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

  Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม