วัฒนธรรมและกลยุทธ์ของ Sanofi

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรา

เราคือ Sanofi บริษัทด้านการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ที่นำบุคลากรที่มีความสามารถและวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมมารวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ วันนี้ เราได้รับแรงผลักดันจากวัตถุประสงค์ที่เป็นหนึ่งเดียว: เรามุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน เรามีความมุ่งมั่นร่วมกัน นั่นคือการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

เรามุ่งมั่นต่อสังคม โดยการส่งมอบยาไปสู่ผู้คนที่ต้องการยามากที่สุด ดูแลโลกให้ดีขึ้น และสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนที่เราให้บริการ

กลยุทธ์การเล่นให้ชนะ (Play to Win) ของเรา

กลยุทธ์ที่โดดเด่นของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งสำคัญสี่ประการ:

 • เรามุ่งเน้นที่การเติบโต โดยจัดลําดับความสำคัญของพอร์ตโฟลิโอของเราเพื่อเสริมสร้างโปรไฟล์บริษัทของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 • เราเป็นผู้นำด้วยนวัตกรรม โดยส่งมอบการบําบัดรักษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้ป่วยของเรา
 • เราเร่งประสิทธิภาพ โดยดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อลงทุนใหม่ในกระบวนการค้นคว้าของเรา
 • เราคิดค้นวิธีการทำงานของเราใหม่: โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมบุคลากรของเราและส่งเสริมความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแบบบูรณาการของเรา

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเรามุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์ประกอบสี่ประการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจหลัก ซึ่งคือกลยุทธ์การเล่นให้ชนะ (Play to Win) ของเรา:

 • เรามุ่งมั่นที่จะทำราคาที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทั่วโลกสามารถเข้าถึงและจ่ายเงินไม่มากเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ระบบการดูแลสุขภาพมีความยั่งยืน
 • เรามีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อบรรลุถึงความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
 • เราใส่ใจโลก โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเราให้เหลือน้อยที่สุด
 • เราปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน พื่อให้โอกาสเพื่อนร่วมงาน Sanofi ทุกคนได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปลดล็อกศักยภาพของทีมที่มีความหลากหลายของเรา

คุณค่าที่องค์กรมอบให้พนักงาน

คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อพนักงานของเราคือการไล่ตามความก้าวหน้าและค้นพบความพิเศษร่วมกัน: วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น ยาที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ความก้าวหน้าทั้งหมดนั้นต้องอาศัยผู้คน ผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่โดดเด่นซึ่งนำโดยพื้นฐานเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นคือความปรารถนาที่จะมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน

ในฐานะชาว Sanofi เราคือผู้ที่:

 • ทำการสำรวจให้มากขึ้น เพื่อแบ่งปันเป้าหมายและทักษะของเรา
 • ไล่ตามการเปลี่ยนแปลงและเปิดรับความคิดสร้างสรรค์
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อธุรกิจ ผู้ป่วย สังคม และโลกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะทำการตัดสินใจที่ถูกต้องและดำเนินการแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าที่จะทำก็ตาม
 • สร้างปาฏิหาริย์ กล้าเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อค้นหาทางออกที่ดีกว่าสำหรับคนที่เราให้บริการ

วัฒนธรรมและพฤติกรรมของเรา

เราต้องการให้ทุกคนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้กลยุทธ์ Play to Win โดยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของเราทำงานและกระตุ้นด้วยพฤติกรรมหลักสี่ประการ:

 • เรายืดหยุ่น

  เราท้าทายตัวเองให้ทำงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่ทำงานมากขึ้นอย่างเดียว กล้าเสี่ยงอย่างรอบคอบ และกล้าลองสิ่งใหม่ ๆ เพราะเราเชื่อว่ามีสิ่งที่ดีกว่า

 • เราดำเนินการ

  เราตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและกระตือรือร้นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ เราจัดลําดับความสำคัญของสิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุด มีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จ และมองหาวิธีแก้ไขปัญหา

 • เราดำเนินการเพื่อผู้ป่วยและลูกค้า

  เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราสนับสนุนไปป์ไลน์ของเราโดยใช้เวลาและเงินของเราอย่างคุ้มค่า และเราทำการตัดสินใจที่คำนึงถึงความแตกต่างและมีข้อมูลที่จะให้บริการชุมชนของเราได้ดีที่สุด

 • เราคิดแบบ One Sanofi

  เราให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของเราเป็นอันดับแรกโดยการทำในสิ่งที่ถูกต้อง แบ่งปันและเรียนรู้จากกันและกัน และจัดลําดับความสำคัญของความคืบหน้าโดยรวม

ต้องการไปต่อหรือไม่

ค้นพบวิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง

 • การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

  ที่ Sanofi เราต้องการสะท้อนถึงความหลากหลายของชุมชนของเรา ปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองทั้งหมดของเราในทุก ๆ วันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ เราต้องการสร้างผลกระทบในโลกผ่านสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราทำ และวิธีการที่เราทำ และเราตระหนักดีว่าวิธีเดียวที่จะทำได้จริง ๆ ก็คือ การทำด้วยกันและโดยการ “ทุ่มสุดตัว (All In)”

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเคารพผู้คน การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาวะทางจิตวิทยา

  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเราคือการปรับปรุงชีวิตของผู้คน เราจึงมุ่งมั่นที่จะคงรักษาความเคารพต่อทุกคนทั่วโลก  ซึ่งรวมถึงสุขภาพกายและจิตใจ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของชาว Sanofi ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ สิทธิแรงงาน และงานที่ดีในหมู่ผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  อ่านเพิ่มเติม
 • การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ

  ที่ Sanofi เรามีส่วนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่หลากหลายที่เราคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

  อ่านเพิ่มเติม
 • การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบการบําบัดรักษาที่ล้ำหน้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่เหมาะสม เราสนับสนุนการทำงานในระดับที่บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

  Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา ความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ Sanofi ต้องอาศัยความเป็นผู้นำที่แน่วแน่ในการปกป้องโลกของเรา รวมถึงอากาศธรรมชาติ ผืนดิน และสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มนุษยชาติต้องพึ่งพา

  อ่านเพิ่มเติม
 • ความมุ่งมั่นต่อสังคม

  แนวทางของเราในการสร้างผลกระทบทางสังคมคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ยืนยัน และขยายความมุ่งมั่นของเราต่อสังคมและชุมชนที่เราให้บริการผลกระทบทางสังคมของเราเกิดจากความพยายามสามประการ:

  อ่านเพิ่มเติม
 • การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของเราในการปรับปรุงชีวิตของผู้คน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปกป้องผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัยทางคลินิกที่เราให้การสนับสนุนและขยายไปถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดการดำเนินการผลิตและคุณภาพในการจัดหาของเรา เรารับประกันความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงในเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้ป่วย ให้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Sanofi มีการพัฒนาและนำมาซึ่งโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วย เราจึงจะยังคงรักษาความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างใกล้ชิด

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

  ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย รวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพ ด้วยเจตนาที่ชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาจริยธรรมทางการเงิน

  เรามุ่งมั่นต่อจริยธรรมของกิจกรรมทางการเงินของ Sanofi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให้แน่ใจในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการความต้องการด้านสาธารณสุขและการขยายนวัตกรรมด้านสุขภาพ จริยธรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยที่เราให้บริการ ตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

  Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม