หลักจรรยาบรรณ หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณของเราทำหน้าที่เป็นเข็มทิศแห่งศีลธรรมที่นำทางเรา เมื่อเรามุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน

หลักจรรยาบรรณของเราคือ “รัฐธรรมนูญ” ของบริษัท และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่บังคับให้พนักงาน Sanofi ทุกคนและผู้ที่เราดำเนินธุรกิจด้วยทุกรายต้องอ่าน หลักนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นสาธารณะที่เรามีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย นักวิทยาศาสตร์ นักลงทุน ที่มีสิทธิที่จะทราบว่าเราให้ความสำคัญกับชาว Sanofi อย่างไรและเราเล่นอย่างไรให้ชนะด้วยความซื่อสัตย์ (Play to Win with Integrity)

Paul Hudson

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

เราทำงานในอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยชีวิตผู้คนและรักษาสุขภาพของประชาชน วัตถุประสงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวมาพร้อมกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบจึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำและหลักจรรยาบรรณฉบับนี้จะสนับสนุนเราตลอดเส้นทางดังกล่าว

Julien Durand

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมและกลยุทธ์ของ Sanofi

เราคือ Sanofi บริษัทด้านการดูแลสุขภาพสมัยใหม่ที่นำบุคลากรที่มีความสามารถและวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมมารวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ วันนี้ เราได้รับแรงผลักดันจากวัตถุประสงค์ที่เป็นหนึ่งเดียว: เรามุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน เรามีความมุ่งมั่นร่วมกัน นั่นคือการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมด้านจริยธรรมและความเสี่ยง

ในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราต้องการเข็มทิศศีลธรรมที่แข็งแกร่ง วัตถุประสงค์ที่กล้าหาญและรวดเร็วอย่างของเราจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนและถูกขับเคลื่อนด้วยจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าเราทุกคนจะต้องทำงานด้วยตัวตนที่มีจริยธรรมที่สุดของเรา เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่อผู้คนที่เราให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยง

ค้นพบวิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยง