เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบการบําบัดรักษาที่ล้ำหน้าในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่เหมาะสม เราสนับสนุนการทำงานในระดับที่บริษัทต่าง ๆ สามารถมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเสรีและเป็นธรรมโดยไม่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม

Sanofi สนับสนุนกฎหมายที่ส่งเสริมการแข่งขันและการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม ตลอดจนระบบนิเวศที่สำคัญของนวัตกรรม เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดเหล่านี้ในทุกที่ที่เราทำธุรกิจ และไม่เคยพยายามเพื่อที่จะได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการดำเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือดูเหมือนจะมีส่วนร่วมในการดูหมิ่นคู่แข่งของเรา การกำหนดข้อจำกัดกับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า หรือการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดผ่านข้อตกลงที่ไม่เหมาะสมหรือการสมรู้ร่วมคิดใด ๆ กับคู่แข่ง

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ด้วยการแข่งขันอย่างอิสระและเป็นธรรม Sanofi ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนคุณภาพ และขยายทางเลือกสำหรับผู้ป่วย ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม
 • ด้วยการสนับสนุนและให้การสนับสนุนการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน Sanofi ช่วยให้การรักษาที่ดีที่สุดเข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการในขณะที่สนับสนุนความยั่งยืนของอุตสาหกรรมของเรา
 • โดยการสนับสนุนและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมระบบนิเวศที่ให้รางวัลการลงทุนด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ Sanofi ยังตระหนักว่าสถานะทางการตลาดที่มีอำนาจเหนือตลาดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากสิทธิ์ดังกล่าว ได้รับการเคารพจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการดูแลสุขภาพผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงของผู้ป่วย
 • โดยการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมถึงพันธมิตรสมาคมการค้าและผู้จัดการประชุมของเรา เพื่อรักษาการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราพึ่งพาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และใช้หลักจริยธรรมของเราซึ่งกฎหมายอาจขาดไปเพื่อสนับสนุนการแข่งขันในระดับหนึ่ง
 • เราห้ามมิให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเราดำเนินกิจกรรมกับคู่แข่ง ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้าของเรา ซึ่งจะส่งผลให้ Sanofi ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
 • การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล:

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลในทุกระดับขององค์กรของเราเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบอย่างครบถ้วน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

  Sanofi จะไม่ยอมให้มีการติดสินบนหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งในกลุ่มพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การใช้สื่อสังคมและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

  ที่ Sanofi เรามั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถรับฟังและมีส่วนร่วมกับเรา รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัล เราตระหนักดีว่าสิ่งนี้กำหนดให้เราต้องสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างเต็มที่

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาจริยธรรมทางการเงิน

  เรามุ่งมั่นต่อจริยธรรมของกิจกรรมทางการเงินของ Sanofi เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา เพื่อให้แน่ใจในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการความต้องการด้านสาธารณสุขและการขยายนวัตกรรมด้านสุขภาพ จริยธรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้ป่วยที่เราให้บริการ ตลอดจนพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตลาดการเงินของเรา

  อ่านเพิ่มเติม