เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

เป้าหมายของเราคือการเป็นแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพดิจิทัลชั้นนำของโลก การใช้แอปพลิเคชันดิจิทัล พอร์ทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และโรงงานอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า Sanofi กำลังสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่คล่องตัว มีความเป็นบูรณาการ และทำงานร่วมกันได้ในระดับสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับแนวทางที่รวดเร็วในการวิจัยและพัฒนา การมีส่วนร่วมทางดิจิทัลกับบุคลากรทางการแพทย์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โซลูชันการสนับสนุนผู้ป่วยแบบดิจิทัลเฉพาะทาง และเครื่องมือและประสบการณ์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาว Sanofi ทุกคน

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ด้วยการเร่งการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัลและวิธีการทำงานเพื่อก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพดิจิทัลชั้นนำของเรา เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกและมีส่วนร่วมในประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 • ด้วยการเปิดตัวและปรับแต่ง ตัวเร่งนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Accelerator) ของเรา เรามีแพลตฟอร์มการส่งมอบที่คล่องตัวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ เช่น: เครื่องมือหลายช่องทางที่ใช้ AI พอร์ทัลบุคลากรทางการแพทย์ แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเรา
 • ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันดิจิทัลที่ทันสมัยและขยายขนาดได้ในโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาของเรา เราเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ลดเส้นทางการวินิจฉัย และเสริมสร้างการดูแลผู้ป่วย
 • ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ระดับโลกสำหรับ AI การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (data democratization) และการขยายขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ของเราผ่านแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิงและการระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพดิจิทัล เราสามารถ:
  • เข้าใจโรคได้ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนายาใหม่
  • เร่ง เพิ่มประสิทธิภาพ และกระจายการรับสมัครผู้ป่วยสำหรับการศึกษาทางคลินิกของเรา
 • ด้วยการใช้ศักยภาพของ AI อย่างมีความรับผิดชอบ เราขับเคลื่อนนวัตกรรมในทุกระดับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ป่วยของเราให้ดียิ่งขึ้นในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม ความโปร่งใส ความปลอดภัย ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ
 • ด้วยการเปิดตัวกลยุทธ์ดิจิทัลระดับโลกสำหรับการดำเนินการผลิตเชิงอุตสาหกรรมของเรา เรากำลังเปลี่ยนโรงงานของเราให้เป็น “โรงงานแห่งอนาคต” ที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน ซึ่งวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน และผู้คนเชื่อมต่อกัน เพิ่มความน่าเชื่อถือของการผลิตและการบริการลูกค้า และเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตที่เป็นกลางทางคาร์บอน
 • ด้วยการใช้แนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรมในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลของเรา เราได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความยืดหยุ่นในระยะยาวของเราและส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใส ความยุติธรรม ความไว้วางใจและความรับผิดชอบ คุณภาพ และการไม่เลือกปฏิบัติทั่วทั้งระบบนิเวศทั่วโลกของนวัตกรรมด้านสุขภาพ

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราดำเนินการและปรับปรุงกรอบการทำงานด้านการควบคุมดิจิทัล (Digital Control Framework) ของเราเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงการควบคุมทั้งหมดที่โซลูชันการดูแลสุขภาพดิจิทัลของเราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • เราใช้กรอบการทำงานแบบมีโครงสร้างตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับโซลูชันดิจิทัล โดยให้มุมมองร่วมกันและที่โปร่งใสเกี่ยวกับการกำกับดูแลดิจิทัลและกระบวนการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม
 • เรารับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการปรับใช้และการใช้ระบบ AI รวมถึงระบบจากบุคคลที่สาม โดยปฏิบัติตามกรอบการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบซึ่งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการกำกับดูแล AI และการบังคับใช้การกำกับดูแลตามสัดส่วนและการควบคุมด้วยเทคโนโลยีเพื่อจัดการนวัตกรรม AI อย่างมีความรับผิดชอบ
 • เราตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความปลอดภัยด้านไอที และความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Sanofi เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

  Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

  ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม