Objevte náš Kodex chování

Přistupujeme odpovědně k sociálním sítím a komunikaci

Ve společnosti Sanofi zajišťujeme, aby zainteresované strany se mohli s námi spojit a s námi komunikovat, a to i prostřednictvím sociálních médií a digitálních platforem. Uvědomujeme si, že to od nás vyžaduje zodpovědnou komunikaci a jsme plně odhodláni tak činit.

Ve společnosti Sanofi používáme různé komunikační kanály, abychom podpořili náš záměr prosazovat zázraky vědy, které zlepšují životy lidí. Naše komunikace zahrnuje sociální sítě a další veřejné digitální platformy. Tyto platformy mohou zahrnovat firemní účty společnosti Sanofi, které zmiňují naše iniciativy, účty, které poskytují vědecké informace týkající se našich produktů a terapeutických oblastí, účty od vedoucích pracovníků společnosti a mluvčích a účty spravované jednotlivými zaměstnanci společnosti Sanofi. Chceme se postarat o to, aby naše aktivity na těchto platformách probíhaly odpovědným způsobem v souladu s průmyslovými standardy a platnými předpisy, včetně zajištění správné propagační praxe.

Obsah publikovaný specializovanými a vyškolenými týmy na firemních účtech odráží naše hodnoty a naši firemní kulturu. Informace, které poskytujeme, jsou přesné, autentické a včasné. Jsou navrženy tak, aby byly dostupné a poutavé pro různé zainteresované strany a komunity, a zároveň vybízely k účasti a interakci.

Jak maximalizujeme příležitosti

  • Sdílením našich hodnot, závazků, aktivit a vědeckých informací s jednotlivci a zainteresovanými stranami po celém světě společnost Sanofi buduje povědomí o našem účelu, vybízí ke spolupráci, která podporuje inovace, a sdílí přesné, rychlé a cílené informace s těmi, kdo je potřebují.
  • Učíme se z toho, co se od jedinců a zainteresovaných stran dozvíme prostřednictvím sociálních sítí a digitálních platforem, a všechny tyto poznatky, včetně doporučení, zaznamenáváme. Pomáhá nám to zlepšovat fungování naší organizace a zaznamenávání stížností na produkty a nežádoucích příhod.
  • Pacientům a osobám s cennými zkušenostmi nebo odbornými znalostmi ohledně produktů a služeb společnosti Sanofi umožňujeme sdílet jejich příběh způsobem, který podporuje lidské zdraví.
  • Našim zaměstnancům a obchodním partnerům umožňujeme, aby se zapojili, učili se a přispívali ke svým komunitám odpovědným způsobem a v souladu s předpisy.

Jak minimalizujeme rizika

  • Upřednostňujeme odpovědné používání sociálních sítí a digitálních platforem.
  • Udržujeme aktivní farmakovigilanční monitoring našich kanálů sociálních sítí a zajišťujeme, aby veškeré nežádoucí příhody nebo stížnosti na závadu kvality našich produktů byly neprodleně hlášeny, s cílem splňovat celosvětové bezpečnostní požadavky.
  • Našim zaměstnancům nebo obchodním partnerům nedovolujeme prostřednictvím sociálních sítí nebo veřejných digitálních platforem sdílet nebo komentovat důvěrné informace. Vyžadujeme, aby používali zdravý úsudek a při svých aktivitách na sociálních sítích ctili hodnoty společnosti Sanofi.
  • Jsme ostražití ohledně ochrany osobních údajů uživatelů a transparentní ohledně našeho používání osobních údajů.
  • Zajišťujeme, aby zainteresované strany mohly jasně identifikovat informace vydané společností Sanofi, zejména pokud jsou zveřejněny obchodním partnerem naším jménem.