เรียนรู้หลักจรรยาบรรณของเรา

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

Sanofi มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา เพื่อคงรักษาวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของเรา เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางการค้าของเราส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคต่าง ๆ ดังนั้นจึงช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คน ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อไล่ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน ต้องใช้ระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและทำให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่พวกเขาต้องการ  เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ด้วยความเร่งด่วน และทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง

วิธีที่เราใช้โอกาสให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

 • ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการในเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนทรัพยากรที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาส การปรับปรุงการวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และการขยายการเข้าถึงเพื่อสวัสดิภาพของผู้ป่วยในปัจจุบันและในอนาคต
 • โดยการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วย

วิธีที่เราลด ความเสี่ยง

 • เราใช้แนวทางเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรากฐานมาจากหลักการเข้าถึงและการกำหนดราคาทั่วโลกของเราซึ่งพิจารณาเกณฑ์สี่ข้อ:
  • มูลค่าเพิ่มโดยรวมของผลิตภัณฑ์
  • ความพร้อมให้บริการหรือการคาดการณ์ความพร้อมให้บริการของการรักษาที่คล้ายกัน
  • ความสามารถของประเทศในการจำหน่ายยาใหม่
  • ปัจจัยเฉพาะของยาหรือวัคซีน ณ เวลาที่เปิดตัว
 • เรามุ่งมั่นที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการชําระเงินของแต่ละบุคคล
 • เรามีความโปร่งใสในแนวทางการพาณิชย์ของเรา รวมถึงในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่เราให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา และสถานะของโรคที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับผลกระทบ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเรา
 • เราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างมีจริยธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราออกแบบการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้มีความถูกต้อง สมดุล และไม่ทำให้เข้าใจผิด
 • การรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง

  Sanofi มุ่งมั่นที่จะสื่อสารอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล ข้อมูลความปลอดภัย และบริการจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเร่งการวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

  ที่ Sanofi เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยความซื่อสัตย์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเหมาะสม

  อ่านเพิ่มเติม
 • การรักษาหลักปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

  ที่ Sanofi เราผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

  อ่านเพิ่มเติม
 • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาผ่านการดูแลสุขภาพทางดิจิทัล

  Sanofi ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและตามแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงจริยธรรม (ethics-by-design) สำหรับโซลูชันทางดิจิทัล

  อ่านเพิ่มเติม