גלו את קוד ההתנהגות

שימוש אחראי ברשתות חברתיות ובתקשורת

אנחנו בסאנופי מוודאים כי בעלי העניין שלנו יכולים לשמוע מאיתנו ולתקשר איתנו גם באמצעות רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות. אנו מכירים בכך שדבר זה מחייב אותנו לתקשר באופן אחראי ואנו מחויבים לגמרי לכך.

אנחנו בסאנופי משתמשים בערוצי תקשורת מגוונים כדי לתמוך במטרה שלנו לקדם את פלאי המדע כדי לשפר את חייהם של אנשים. התקשורת שלנו כוללת רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות ציבוריות אחרות. פלטפורמות כאלה עשויות לכלול חשבונות תאגידיים של סאנופי שמפנים זרקור כלפי היוזמות שלנו, חשבונות שמספקים מידע מדעי בקשר למוצרים ולתחומים הטיפוליים שלנו, חשבונות של מנהלי החברה ודובריה, וחשבונות שמנוהלים על ידי עובדים פרטניים של סאנופי. אנחנו מחויבים להבטיח שהפעילויות שלנו בפלטפורמות אלה יתקיימו באופן אחראי בהתאם לאמות המידה של התעשייה ולתקנות החלות, כולל שמירה על נהלים נאותים של קידום מכירות.

התוכן שמפורסם על ידי צוותים ייעודיים ומאומנים בחשבונות ארגוניים משקף את הערכים שלנו ואת התרבות שלנו. המידע שאנו מספקים הוא מדויק, אותנטי ומוגש בזמן הראוי. הוא נועד להיות נגיש ולעורר התעניינות בקרב קהילות ובעלי עניין מגוונים תוך עידוד השתתפות וקיום מגע.

איך לנצל הזדמנויות

 • באמצעות שיתוף הערכים, המחויבויות, הפעילויות והמידע המדעי שלנו עם אנשים ובעלי עניין ברחבי העולם, סאנופי בונה מודעות למטרה שלנו, מעודדת שיתוף פעולה שמניע חדשנות, וחולקת מידע מדויק, מהיר וממוקד לאנשים שזקוקים לו.
 • באמצעות למידה וחשיבה על הדברים שאנו מקבלים מאנשים ומבעלי עניין באמצעות רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות, כולל המלצות לחיזוק סאנופי וכמו-כן, שיפור קבלה ודיווח של תלונות על מוצרים ותופעות לוואי בלתי רצויות.
 • באמצעות העצמת המטופלים והאנשים בעלי ניסיון ומומחיות רבי ערך בנוגע למוצרים ולשירותים של סאנופי לשתף את סיפוריהם באופן התומך בבריאות האדם.
 • באמצעות העצמת העובדים והשותפים העסקיים שלנו ליצור קשר עם קהילותיהם, ללמוד מהן ולתרום להן באופן אחראי שעומד בכללים.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו נותנים עדיפות למעורבות אחראית בכל השימושים ברשתות החברתיות ובפלטפורמות הדיגיטליות.
 • אנחנו מבצעים ניטור פעיל בנושא פרמקוויג'ילנס בערוצי הרשתות החברתיות שלנו, ומבטיחים כי כל תופעת לוואי בלתי רצויה או תלונה טכנית על מוצרים ידווחו באופן מידי כדי לעמוד בדרישות הבטיחות ברחבי העולם.
 • איננו מתירים לעובדינו או לשותפינו העסקיים לשתף מידע חסוי או להגיב עליו באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות דיגיטליות ציבוריות, ואנו דורשים מהם להפעיל שיקול דעת הולם ולשקף תמיד את הערכים של סאנופי בעת קיום מגעים ברשתות החברתיות.
 • אנחנו שומרים על ערנות לגבי פרטיות המשתמשים, ועל שקיפות מבחינת השימוש שלנו בנתונים אישיים.
 • אנחנו מוודאים כי בעלי העניין שלנו יוכלו לזהות בבירור מידע שפורסם על ידי סאנופי, במיוחד כאשר הוא מפורסם על ידי שותף עסקי בשמנו.
 • שמירה על פרטיות הנתונים והגנה על מידע

  סאנופי מחויבת לפרטיות הנתונים ולאבטחת המידע בכל רמה בארגון שלנו לטובת המטופלים, העובדים ובעלי העניין שלנו וכדי להבטיח עמידה במחויבויות הרגולטוריות.

  קראו עוד
 • תחרות חופשית והוגנת

  סאנופי שואפת לספק תוצאות טובות יותר עבור מטופלים, קהילות ובעלי עניין, באמצעות אספקת טיפולים פורצי דרך בזמן הנכון ומהסיבות הנכונות. אנחנו תומכים בתחרות מאוזנת שבמסגרתה חברות רודפות באופן חופשי והוגן אחר פלאי המדע ללא יתרונות לא ראויים.

  קראו עוד
 • מאבק בשוחד ובשחיתות

  סאנופי אינה מגלה סובלנות כלפי כל צורה של שוחד או ניצול לרעה של כוח למטרות רווח אישי, הן בקרב העובדים, הן בקרב השותפים העסקיים שלנו והן בקרב בעלי העניין שמעורבים במרדף אחר פלאי המדע כדי לשפר את חייהם של המטופלים.

  קראו עוד
 • שמירה על יושרה פיננסית

  אנחנו מחויבים לשלמות הפעילות הפיננסית של סאנופי לצורך מימוש מטרתנו, ולהבטחת תפקידנו כשותף מהימן במערכת בריאות הציבור ובהרחבת החדשנות בתחום הבריאות. יושרה פיננסית היא חיונית להגנה על המטופלים שאנו משרתים, כמו גם על העובדים, בעלי העניין והשווקים הפיננסיים שלנו.

  קראו עוד