Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπεύθυνη επικοινωνία

Στη Sanofi, διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί από εμάς να επικοινωνούμε υπεύθυνα και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να το πράξουμε.

Στη Sanofi, χρησιμοποιούμε ποικίλα κανάλια επικοινωνίας για να υποστηρίξουμε τον σκοπό μας να προωθήσουμε τα θαύματα της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Οι επικοινωνίες μας περιλαμβάνουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτές οι πλατφόρμες μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρικούς λογαριασμούς της Sanofi που αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες μας, λογαριασμούς που παρέχουν επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τους θεραπευτικούς τομείς μας, λογαριασμούς από ηγέτες και εκπροσώπους της εταιρείας και λογαριασμούς που διαχειρίζονται μεμονωμένοι εργαζόμενοι της Sanofi. Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας σε αυτές τις πλατφόρμες πραγματοποιούνται με υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ορθής πρακτικής προώθησης.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από ειδικές και εκπαιδευμένες ομάδες σε εταιρικούς λογαριασμούς αντικατοπτρίζει τις αξίες και την κουλτούρα μας. Οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι ακριβείς, αυθεντικές και έγκαιρες. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμη και να προσελκύει διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και κοινότητες, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Κοινοποιώντας τις αξίες, τις δεσμεύσεις, τις δραστηριότητες και τις επιστημονικές πληροφορίες μας σε άτομα και ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο τον κόσμο, η Sanofi επενδύει στην ενημέρωση του σκοπού μας, εμπνέει συνεργασία που καθοδηγεί την καινοτομία και μοιράζεται ακριβείς, γρήγορες και στοχευμένες πληροφορίες με όσους έχουν ανάγκη.
 • Μαθαίνοντας από και λαμβάνοντας υπόψη αυτά που δεχόμαστε από τα άτομα και τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για την ενίσχυση της Sanofi, καθώς και τη βελτίωση της καταγραφής και της αναφοράς παραπόνων για τα προϊόντα και ανεπιθύμητων ενεργειών.
 • Ενδυναμώνοντας τους ασθενείς και εκείνους με πολύτιμη εμπειρία ή εξειδίκευση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sanofi, ώστε να μοιραστούν τις ιστορίες τους με τρόπο που υποστηρίζει την ανθρώπινη υγεία.
 • Ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας να συνεργάζονται, να μαθαίνουν και να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους με υπεύθυνο και συμμορφούμενο τρόπο.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Δίνουμε προτεραιότητα στην υπεύθυνη συμμετοχή σε όλες τις χρήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών.
 • Διατηρούμε μια ενεργή παρακολούθηση φαρμακοεπαγρύπνησης των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διασφαλίζοντας ότι οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή τεχνικά παράπονα για τα προϊόντα αναφέρονται αμέσως ώστε να πληρούν τις παγκόσμιες απαιτήσεις ασφαλείας.
 • Δεν επιτρέπουμε στους εργαζόμενους ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να κοινοποιούν ή να σχολιάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δημόσιες ψηφιακές πλατφόρμες και απαιτούμε από αυτούς να τα χρησιμοποιούν με ορθή κρίση και να αντικατοπτρίζουν πάντα τις αξίες της Sanofi κατά τη συμμετοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Επαγρυπνούμε σχετικά με το απόρρητο των χρηστών και είμαστε διαφανείς σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
 • Διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις πληροφορίες που εκδίδει η Sanofi, ειδικά όταν δημοσιεύονται από έναν επιχειρηματικό συνεργάτη εκ μέρους μας.
 • Διασφάλιση ιδιωτικού απορρήτου και προστασία πληροφοριών

  Η Sanofi δεσμεύεται για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός

  Η Sanofi προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες την κατάλληλη στιγμή και για τους σωστούς λόγους. Υποστηρίζουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες κυνηγούν ελεύθερα και δίκαια τα θαύματα της επιστήμης χωρίς αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

  Η Sanofi δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή κατάχρηση ισχύος για προσωπικό όφελος, τόσο μεταξύ των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρηματικών συνεργατών μας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην επιδίωξη των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

  Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

  Διαβάστε περισσότερα