Poznaj nasz Kodeks postępowania

Korzystanie z mediów społecznościowych i odpowiedzialna komunikacja

W Sanofi dbamy o to, aby nasi partnerzy mogli się z nami kontaktować, również za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas odpowiedzialnej komunikacji i w pełni się do tego zobowiązujemy.

W Sanofi używamy różnych kanałów komunikacji, aby wspierać naszą misję, jaką jest podążanie za zdobyczami nauki w celu poprawy życia ludzi. Nasze komunikaty obejmują media społecznościowe i inne publiczne platformy cyfrowe. Te platformy mogą obejmować korporacyjne konta Sanofi, które zwracają uwagę na nasze inicjatywy, konta, które dostarczają informacji naukowych związanych z naszymi produktami i obszarami terapeutycznymi, konta liderów i rzeczników firmy oraz konta zarządzane przez poszczególnych pracowników Sanofi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza aktywność na tych platformach była prowadzona w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze standardami branżowymi i obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia, że nasze działania są zgodne z Dobrymi Praktykami Promocyjnymi.

Treści publikowane przez dedykowane i przeszkolone zespoły na kontach korporacyjnych odzwierciedlają nasze wartości i kulturę. Podawane przez nas informacje są dokładne, rzetelne i aktualne. Ich celem jest udostępnianie informacji i zaangażowanie różnych interesariuszy zewnętrznych oraz społeczności a jednocześnie zachęta do uczestnictwa i interakcji.

Jak maksymalizujemy Szanse

  • Komunikując szeroko na temat naszych wartości, zobowiązań, działań oraz dzieląc się informacjami naukowymi, z osobami indywidualnymi jak też innymi interesariuszami zewnętrznymi na całym świecie Sanofi buduje świadomość swojej misji, inspiruje do współpracy, która przyspiesza innowacje a także dzieli się dokładnymi i rzetelnymi informacjami z osobami ich potrzebującymi.
  • Czerpiąc z wymiany z osobami indywidualnymi i innymi interesariuszami na mediach społecznościowych i platformach cyfrowych, wzmacniamy Sanofi a także uczymy się lepszego rejestrowania zgłaszanymi skargami na produkty i raportowania zdarzeń niepożądanych.
  • Umożliwiając pacjentom i ekspertom posiadającym wiedze i doświadczenie w zakresie produktów i usług Sanofi dzielenie się swoimi historiami, aby wspierać ludzkie zdrowie.
  • Umożliwiając naszym pracownikom i partnerom biznesowym nawiązywanie kontaktów, uczenie się od nich i wynoszenie wartości do ich społeczności w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami.

Jak minimalizujemy Ryzyka

  • Priorytetem jest odpowiedzialne zaangażowanie we wszystkie sposoby korzystania z mediów społecznościowych i platform cyfrowych.
  • Stale monitorujemy nasze kanały mediów społecznościowych pod kątem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zapewniając, że wszelkie zdarzenia niepożądane lub skargi dotyczące naszych produktów są niezwłocznie zgłaszane w celu spełnienia światowych wymogów bezpieczeństwa.
  • Nie zezwalamy naszym pracownikom ani naszym partnerom biznesowym na udostępnianie czy komentowanie poufnych informacji za pomocą mediów społecznościowych lub publicznych platform cyfrowych i wymagamy od nich, by zawsze odzwierciedlali wartości Sanofi podczas korzystania z mediów społecznościowych.
  • Jesteśmy uważni w kwestii prywatności użytkowników i transparentni w kwestii wykorzystywania przez nas danych osobowych.
  • Dbamy o to, aby nasi interesariusze mogli jasno zidentyfikować informacje przygotowane przez Sanofi, zwłaszcza wtedy gdy są one publikowane przez partnera biznesowego w naszym imieniu.