Poznaj nasz Kodeks postępowania

Wspieranie szybszego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej poprzez integralność naukową

W firmie Sanofi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszych działań badawczo-rozwojowych w sposób etyczny i uczciwy a także przekazywania adekwatnych informacji w sposób transparentny w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z naszych produktów.

Sanofi podąża za zdobyczami nauki, aby poprawić życie ludzi, zawsze stawiając na pierwszym miejscu uczciwość naukową we wszystkich aspektach naszej pracy. Oznacza to prowadzenie naszych działań badawczo-rozwojowych z odpowiednimi motywacjami, w sposób zgodny z naszymi zasadami etycznymi oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami regulacyjnymi oraz standardami medycznymi i naukowymi. Takie podejście zwiększa nasze możliwości i buduje zaufanie między Sanofi a naszymi partnerami, umożliwiając nam wprowadzanie zrównoważonych innowacji.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Poprzez przyjęcie najwyższych standardów uczciwości naukowej w naszych badaniach Sanofi przyciąga i utrzymuje talenty w swoich strukturach, jak też wśród współpracujących partnerów. Pozwala nam to wprowadzać nowe produkty i usługi, które ratują życie ludzkie, wspierają realizację naszej misji i przyczyniają się do ciągłego rozwoju.
 • Zobowiązując się do publicznego ujawniania dostępnych informacji na temat naszych badań klinicznych i ich wyników, firma Sanofi buduje zaufanie pacjentów, pracowników służby zdrowia, świadczeniodawców w obszarze opieki zdrowotnej oraz środowiska naukowego.
 • Korzystając z rekomendacji Komisji Bioetycznej Sanofi, a w razie potrzeby także pozyskując dodatkowe stanowisko zewnętrznego Komitetu Doradczego ds. Bioetyki, Sanofi zapewnia, że nasza działalność naukowa i medyczna jest prowadzona w sposób uczciwy i etyczny.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Prowadzimy nasze badania, z poszanowaniem praw pacjentów oraz przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, etyki i wytycznych wynikających z Dobrych Praktyk Badawczych, Laboratoryjnych i Klinicznych.
 • Nasze badania prowadzimy z zamiarem rozwijania wiedzy naukowej, która przyniesie korzyści pacjentom przy jednoczesnym rozwoju nauki i medycyny.
 • Przeprowadzamy wewnętrzne kontrole wszelkich informacji naukowych, które przekazujemy społecznościom naukowym, dostawcom usług zdrowotnych i pacjentom, w duchu dobrych praktyk w zakresie informacji naukowych.
 • Nie składamy fałszywych ani wprowadzających w błąd oświadczeń, ani nie rozpowszechniamy informacji naukowych, które niedokładnie szacują rzeczywistą wartość produktu lub usługi i jej rolę w potencjalnych terapiach.
 • Zapewniamy przejrzystość i odpowiedzialność w prezentacji badań i publikacji wszelakich wyników.
 • Nie podejmujemy badań ani prób klinicznych jako niewłaściwej zachęty do przeszłej lub przyszłej sprzedaży.
 • Prowadząc nasze badania rozwojowe, dążymy do zapewnienia właściwego traktowania zwierząt oraz ochrony środowiska.
 • Systematycznie dokonujemy przeglądu i aktualizacji struktur bioetycznych firmy Sanofi, aby zagwarantować integralność wszystkich naszych działań naukowych i badawczych.
 • Komercjalizacja produktów i usług

  Naszym nadrzędnym celem zgodnie z naszą strategią jest zrównoważony i długoterminowy sukces firmy. W celu realizacji naszej misji i ambicji współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zapewnić, że nasze działania komercyjne wspierają dobro pacjentów i pomyślność społeczeństwa a także są zgodne z przepisami prawa oraz etyczne i uczciwe.

  Przeczytaj więcej
 • Zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem

  Sanofi zobowiązuje się do przejrzystej komunikacji na temat swoich produktów i jednocześnie zapewnienia systematyczne aktualizowanie informacji o ich skuteczności, profilu bezpieczeństwa i usługach.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

  W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

  Przeczytaj więcej
 • Transformacja medycyny dzięki cyfryzacji opieki zdrowotnej

  Sanofi zmienia oblicze medycyny, korzystając ze zdobyczy technologii i tworząc bezpieczne i etyczne środowisko dla rozwiązań cyfrowych.

  Przeczytaj więcej