Poznaj nasz Kodeks postępowania

Wspieranie społeczeństwa

Naszym podejściem do wpływu społecznego jest wzmacnianie i potwierdzanie naszego zaangażowania na rzecz społeczeństwa i społeczności, którym służymy. Nasz wpływ społeczny możliwy jest dzięki trzem działaniom:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility), strategia dotycząca całej firmy, dostosowana do naszej długoterminowej strategii biznesowej, opracowana z myślą o wprowadzaniu zmian, które można skalować i zapewniająca pozytywny wpływ, który można utrzymać. Każda część organizacji ma do odegrania swoją rolę i wnosi swój wkład w postaci sztandarowych inicjatyw obejmujących cały łańcuch wartości firmy, od badań i rozwoju, przez produkcję, po działania handlowe
 • Global Health Unit (GHU), organizacja non-profit, która udostępnia podstawowe produkty Sanofi w krajach o niskich i średnich dochodach, a także wspiera lokalnych przedsiębiorców w zwiększaniu możliwości opieki zdrowotnej; oraz
 • Foundation S – The Sanofi Collective, nasza filantropijna jednostka typu „Think and Do Tank”, która poprawia życie najbardziej zagrożonych populacji poprzez pobudzanie rozwiązań opartych na społecznościach lokalnych w obszarze nowotworów dziecięcych, działań klimatycznych i odporności zdrowotnej, lekceważonych chorób tropikalnych oraz reagowania na kryzysy humanitarne poprzez przekazywanie leków i oferowanie pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Nasza misja obejmuje fundamentalne zobowiązanie względem wszystkich naszych interesariuszy w poprawę zdrowia ludzi, dostarczanie wartościowych produktów klientom, inwestowanie w naszych pracowników, uczciwą i etyczną współpracę z naszymi dostawcami, wspieranie społeczności, którym służymy oraz generowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy.
 • Poprzez zwiększenie dostępu do naszych produktów i usług jak też ich przystępności cenowej, w tym poprzez programy dla pacjentów i inne inicjatywy, wzmacniamy społeczności i ich systemy opieki zdrowotnej wykazując szczególną troskę o najsłabszych i najbardziej potrzebujących.
 • Aktywnie działając na rzecz najsłabszych i niedostatecznie reprezentowanych społeczności, opracowujemy rozwiązania, które w przeciwnym razie mogłyby nie być możliwe, takie jak badania dotyczące niezaspokojonych potrzeb.
 • Umożliwiając naszym pracownikom podejmowanie lokalnych działań wolontaryjnych, wzmacniamy społeczności, w których zarówno żyjemy, jak i pracujemy.
 • Przystępując do inicjatywy ONZ Global Compact, zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad dotyczących zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie praktyk, publikując od 2003 roku raporty z naszych działań wdrażających.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Gwarantujemy, że nasze zobowiązania wobec społeczeństwa przyniosą wymierne efekty dzięki właściwemu systemowi pomiaru i publicznej sprawozdawczości.
 • Cenimy zaufanie, jakie społeczności pokładają w firmie Sanofi i podejmujemy takie decyzje na każdym szczeblu naszej organizacji, które mają na celu zdobycie i zachowanie tego zaufania. Dodatkowo włączamy np. elementy społecznej odpowiedzialności biznesu w ścieżkę rozwoju kariery naszych liderów.
 • Słuchamy pacjentów, naszych pracowników, partnerów biznesowych i interesariuszy – członków społeczności, w których działamy, aby wspierać lepsze i etyczne podejmowanie decyzji.
 • Zdajemy sobie sprawę, że niektóre społeczności są bardziej narażone niż inne i że Sanofi ma obowiązek zrozumieć i chronić ich potrzeby.
 • Wspieramy zdrowie pacjentów w różnych społecznościach świata i nie dyskryminujemy społeczności ze względu na czynniki geograficzne, społeczne, polityczne lub inne.
 • Nie podejmujemy decyzji ani nie wspieramy działań innych osób, które celowo dążą do podziału społeczności, który mógłby mieć negatywny wpływ ich długoterminowy i zrównoważony rozwój.
 • Angażowanie partnerów biznesowych

  W firmie Sanofi współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi, od których oczekujemy przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

  Przeczytaj więcej
 • Ochrona środowiska

  Zmiana klimatu jest jednym z najbardziej poważnych wyzwań naszych czasów. Krótko- i długoterminowy sukces firmy Sanofi wymaga zdecydowanego przywództwa na rzecz ochrony naszej planety i środowiska naturalnego, w tym powietrza, ziemi i wody. Od nich bowiem zależy przyszłość ludzkości.

  Przeczytaj więcej
 • Kontakty z partnerami

  Sanofi jest zaangażowane i skupia się na pacjencie, a także działa w sposób uczciwy, z szacunkiem, zgodnie z prawem, z przejrzystością i odpowiedzialnością podczas interakcji z naszymi partnerami.

  Przeczytaj więcej