Jak dokonywać zgłoszenia nieprawidłowości?

Jak dokonywać zgłoszenia nieprawidłowości?

Każdy pracownik, który ma podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości i który w dobrej wierze uważa, że prawo, polityka lub Kodeks Postępowania Sanofi zostały lub wydaje się, że zostaną złamane, ma obowiązek je zgłosić. Zgłoszenia należy dokonywać za pośrednictwem specjalnej infolinii Speak-up. Jest to bezpieczny kanał obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę i nadzorowany przez Dział Etyki i Integralności Biznesu.

Zgłoszenia za pośrednictwem infolinii Speak-Up można dokonywać używając formularza internetowego lub dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu dostępny dla pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dający możliwość rozmowy w wielu wybranych językach. System ten umożliwia zgłaszającym sprawdzanie i monitorowanie dokonywanego zgłoszenia a także weryfikację czy w systemie nie pojawiły się odpowiedzi lub aktualizacje dotyczące zgłoszenia lub też czy zostały opublikowane prośby o podanie dalszych szczegółów lub informacji.

Zgłoszenia można dokonać anonimowo. Anonimowość może jednak ograniczyć możliwość pełnej i dokładnej oceny nieprawidłowości lub przeprowadzenia skutecznego wewnętrznego procesu wyjaśniającego.

Oprócz specjalnej infolinii Speak-Up pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości swoim bezpośrednim przełożonym, działom HR lub za pośrednictwem innego kanału, który pracownik uzna za najbardziej odpowiedni. Niezależnie od tego, z jakiego kanału zgłoszenia nieprawidłowości pracownik skorzysta, ma gwarancję, że nie będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu ani żadnym formom dyskryminacji, o ile działa w dobrej wierze i bez złych zamiarów, nawet wtedy gdy zgłoszenie okaże się niedokładne lub nieprawdziwe.

Każdy pracownik, któremu zgłoszono podejrzenie nieprawidłowości, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić je dalej albo korzystając w tym celu z dostępnej infolinii Speak-Up albo informując Dyrektora ds. Etyki i Integralności Biznesu.