Poznaj nasz Kodeks postępowania

Swobodna i uczciwa konkurencja

Sanofi dąży do zapewnienia lepszych rozwiązań dla pacjentów, społeczności i partnerów, zapewniając przełomowe terapie we właściwym czasie i z właściwych powodów. Popieramy równe warunki działania, w których firmy swobodnie i uczciwie korzystają ze zdobyczy nauki bez osiągania niewspółmiernych korzyści.

Sanofi wspiera przepisy promujące uczciwą konkurencję i praktyki handlowe a także niezbędny ekosystem innowacji. Przestrzegamy wszystkich tych przepisów, gdziekolwiek prowadzimy działalność i nigdy nie osiągamy przewagi konkurencyjnej poprzez nieetyczne lub nielegalne praktyki biznesowe. Obejmuje to nasze zobowiązanie, aby nigdy nie angażować się w żadne sytuacje mogące stworzyć wrażenie lub będące realnym dyskredytowaniem naszych konkurentów, nakładaniem ograniczeń na dostawców lub klientów czy też nadużywaniem pozycji dominującej na rynku poprzez niewłaściwe porozumienie lub jakikolwiek rodzaj zmowy z konkurentami.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Poprzez swobodną i uczciwą konkurencję Sanofi wspiera innowacje, podnosi jakość dostępnych produktów i poszerza opcje wyborów terapeutycznych dla pacjentów, poprawiając wyniki zdrowotne, spełniając tym samym oczekiwania naszych partnerów i całego społeczeństwa.
 • Wspierając i opowiadając się za równymi szansami, Sanofi zapewnia tym pacjentom, którzy ich potrzebują, dostęp do najlepszych opcji terapeutycznych, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój naszej branży.
 • Chroniąc prawa własności intelektualnej, które są niezbędne do utrzymania ekosystemu nagradzającego inwestycje w innowacje. Sanofi uznaje również, że wszelkie dominujące pozycje rynkowe, które wynikają z takich praw, są respektowane przez organy nadzoru opieki zdrowotnej, co ułatwia pacjentom dostęp do potrzebnych leków.
 • Poprzez nawiązywanie współpracy z różnymi interesariuszami a także naszymi partnerami w organizacjach branżowych oraz organizatorami konferencji w celu utrzymania wolnej i uczciwej konkurencji.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Polegamy na silnej sieci ekspertów na całym świecie, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi zapewniającymi wolną i uczciwą konkurencję. Tam, gdzie prawo nie zapewnia równości szans, działamy zgodnie z naszymi zasadami etycznymi.
 • Zabraniamy naszym pracownikom i partnerom biznesowym prowadzenia działań z naszymi konkurentami, dostawcami lub klientami, które skutkowałyby uzyskaniem przez Sanofi nienależnej korzyści.
 • Ochrona prywatności danych i bezpieczeństwa informacji

  Firma Sanofi jest zdeterminowana do zachowania prywatności danych i bezpieczeństwa informacji na każdym szczeblu organizacji, kierując się przede wszystkim korzyścią dla pacjentów, naszych pracowników i interesariuszy oraz celem zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami.

  Przeczytaj więcej
 • Walka z łapownictwem i korupcją

  Firma Sanofi nie toleruje żadnych form łapownictwa ani nadużycia władzy w celu osiągnięcia korzyści osobistych, zarówno wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych, jak i wśród interesariuszy zaangażowanych w pracę na rzecz zdobyczy nauki przyczyniających się do poprawy jakości życia pacjentów.

  Przeczytaj więcej
 • Korzystanie z mediów społecznościowych i odpowiedzialna komunikacja

  W Sanofi dbamy o to, aby nasi partnerzy mogli się z nami kontaktować, również za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform cyfrowych. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas odpowiedzialnej komunikacji i w pełni się do tego zobowiązujemy.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymanie integralności finansowej

  Zobowiązujemy się do przejrzystej działalności finansowej Sanofi, aby realizować nasz cel, będąc zaufanym partnerem w procesie zaspokajania potrzeb w obszarze zdrowia publicznego i rozwijaniu innowacji w tym zakresie. Przejrzystość finansowa ma kluczowe znaczenie dla ochrony pacjentów, którym służymy, a także dla naszych pracowników, interesariuszy i rynków finansowych.

  Przeczytaj więcej