Poznaj nasz Kodeks postępowania

Angażowanie partnerów biznesowych

W firmie Sanofi współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi, od których oczekujemy przestrzegania najwyższych standardów etycznych.

Nasze relacje z partnerami biznesowymi, w tym dostawcami, klientami oraz pośrednikami handlowymi i marketingowymi są oparte na zaufaniu. Mają one podstawowe znaczenie dla naszej pracy, umożliwiając firmie Sanofi realizację jej celów. Może to również stwarzać szereg zagrożeń dla naszych działań, finansów i reputacji, zwłaszcza gdy partner biznesowy nie przestrzega Kodeksu Postępowania Sanofi.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy przestrzegają naszego Kodeksu Postępowania, umacniamy nasze wyniki, ograniczamy potencjalne problemy i wspieramy etyczny ekosystem zdrowotny, który przynosi korzyści pacjentom.
 • Wspieramy pracowników firmy Sanofi, aby mogli budować relacje z partnerami biznesowymi oparte na zaufaniu oraz zgodności wartości i standardów postępowania.
 • Wspieramy w osiąganiu sukcesu małych i średnich partnerów biznesowych, którzy podzielają nasze wartości i standardy postępowania. Pomagamy im rozwijać się wspólnie z firmą Sanofi.
 • Angażujemy partnerów biznesowych, równie zróżnicowanych jak pacjenci i społeczności, którym służymy. Tworzymy sprawiedliwy i inkluzywny ekosystem zdrowotny, który wspiera kreatywny rozwój firmy Sanofi.
 • Koordynujemy działania z innymi firmami i stowarzyszeniami branżowymi w celu wzmocnienia zasad etycznych wśród wspólnych partnerów biznesowych. Promujemy wysokie standardy w całym sektorze biznesowym.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Nawiązujemy współpracę z partnerami biznesowymi według z góry określonych obiektywnych kryteriów, w tym na podstawie udokumentowanych kompetencji i standardów etycznych zgodnych z naszym Kodeksem Postępowania, przy jednoczesnym zapewnieniu w pełni uczciwych i niedyskryminujących praktyk w zakresie zamówień.
 • Przed wyborem partnerów biznesowych przeprowadzamy badanie due dliligence oparte na analizie ryzyka.
 • Oczekujemy, że wszyscy partnerzy biznesowi będą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz stosować się do Kodeksu Postępowania firmy Sanofi, w tym utrzymywać odpowiednie polityki i procedury dotyczące swojej współpracy z firmą Sanofi. Ponadto oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać naszego Kodeksu postępowania dla dostawców.
 • Wykorzystujemy mechanizmy kontrolne obejmujące regularny proces monitoringu, szkolenia, audyty i inne sposoby oceny, aby pomóc w wykrywaniu, zapobieganiu i eliminowaniu rzeczywistych lub potencjalnych działań niezgodnych z przepisami podejmowanych przez naszych partnerów biznesowych.
 • Przedstawiamy naszym partnerom biznesowym wymagania, których spełnienia oczekujemy.
 • Podejmujemy interdyscyplinarną współpracę w całej firmie Sanofi w zakresie zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi.
 • Umożliwiamy naszym partnerom biznesowym zgłaszanie potencjalnych sytuacji niezgodnych ze standardami firmy Sanofi za pośrednictwem infolinii Speak-Up.