Poznaj nasz Kodeks postępowania

Transformacja medycyny dzięki cyfryzacji opieki zdrowotnej

Sanofi zmienia oblicze medycyny, korzystając ze zdobyczy technologii i tworząc bezpieczne i etyczne środowisko dla rozwiązań cyfrowych.

Naszą ambicją jest, by zostać czołową na platformą cyfrowej opieki zdrowotnej na świecie. Wykorzystując aplikacje cyfrowe, portale, sztuczną inteligencję (AI), cyfrowe biomarkery, analitykę danych oraz ewolucyjne obiekty przemysłowe, firma Sanofi tworzy coraz bardziej sprawne i zintegrowane środowisko cyfrowe w celu zwiększenia wydajności całej organizacji. Obejmuje to innowacje cyfrowe dla przyspieszenia badań i rozwoju, wzmocnienie cyfrowego zaangażowania pracowników opieki zdrowotnej, a także określone rozwiązania cyfrowego wsparcia pacjentów oraz wydajne narzędzia cyfrowe służące każdemu pracownikowi Sanofi.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Przyspieszając naszą transformację cyfrową i sposoby pracy, tak by stać się czołową cyfrową platformą opieki zdrowotnej, dążymy do tego, byśmy byli w stanie szybciej rozwijać i dostarczać nasze produkty, a także by rozszerzać możliwości analityczne i angażować się w pełni cyfrowe rozwiązania.
 • Poprzez uruchomienie i doskonalenie naszego Digital Accelerator, dysponujemy sprawną platformą dostawczą do budowy strategicznych produktów cyfrowych, takich jak: oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania omnichannel, portale dla profesjonalistów z branży opieki zdrowotnej, platformy handlu cyfrowego i inne technologie przyspieszające naszą transformację.
 • Uruchamiając w naszych programach badawczych i rozwojowych supernowoczesne, skalowalne aplikacje cyfrowe, zwiększamy naszą wiedzę na temat chorób, skracamy drogę diagnostyczną i wzmacniamy opiekę nad pacjentami.
 • Ustanawiając globalną strategię w zakresie sztucznej inteligencji i demokratyzacji danych oraz rozszerzając nasze możliwości analityczne, dzięki platformom uczenia maszynowego i cyfrowej identyfikacji biomarkerów, możemy:
  • lepiej rozumieć procesy chorobotwórcze, aby opracowywać nowe, skuteczne leki,
  • przyspieszać, optymalizować i dywersyfikować rekrutację pacjentów do naszych badań klinicznych.
 • Odpowiedzialnie wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji, zarówno wewnętrznie w naszej organizacji jak i zewnętrznie, wprowadzamy innowacje na dużą skalę aby lepiej służyć naszym interesariuszom i pacjentom w sposób, który stawia na pierwszym miejscu uczciwość, przejrzystość, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój ekologiczny i odpowiedzialność.

 • Wdrażając globalną strategię cyfryzacji naszych działań produkcji przemysłowej, przekształcamy nasze zakłady produkcyjne w wysoce wydajne i zrównoważone „Fabryki przyszłości”, w których urządzenia, infrastruktura i ludzie są zintegrowani, zwiększając niezawodność produkcji i obsługi klienta oraz przyspieszając przejście na produkcję o neutralnym bilansie węglowym.
 • Wdrażając w procesie transformacji cyfrowej podejście ethics-by-design, wzmacniamy naszą długoterminową elastyczność i wspieramy kulturę przejrzystości, uczciwości, zaufania i odpowiedzialności, jakości i równości w całym globalnym ekosystemie innowacji w dziedzinie zdrowia.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Wdrażamy i regularnie ulepszamy nasze Wytyczne Kontrolne dot. Cyfryzacji, które obejmują wszystkie kontrole, jakie muszą spełniać nasze cyfrowe rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej.
 • Stosujemy ustrukturyzowane, całościowe Wytyczne dla rozwiązań cyfrowych, zapewniając spójne i przejrzyste procedury zarządzania cyfrowego i procesów operacyjnych, które wzmacniają firmowe podejście ethics-by-design.
 • Bierzemy na siebie odpowiedzialność od momentu zaprojektowania do wdrożenia i wykorzystania systemów AI, w tym tych pochodzących od stron trzecich, poprzez wyczerpujące przestrzeganie ram przemyślanego podejmowania ryzyka, który to proces uwzględnia zmieniający się krajobraz regulacyjny AI i zapewnia odpowiednie zarządzanie i kontrole technologii w celu odpowiedzialnego zarządzania innowacjami AI.
 • Zapewniamy ścisłą współpracę z zespołami Sanofi ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa IT i cyberbezpieczeństwa, aby zagwarantować wykorzystywanie danych osobowych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Komercjalizacja produktów i usług

  Naszym nadrzędnym celem zgodnie z naszą strategią jest zrównoważony i długoterminowy sukces firmy. W celu realizacji naszej misji i ambicji współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zapewnić, że nasze działania komercyjne wspierają dobro pacjentów i pomyślność społeczeństwa a także są zgodne z przepisami prawa oraz etyczne i uczciwe.

  Przeczytaj więcej
 • Zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem

  Sanofi zobowiązuje się do przejrzystej komunikacji na temat swoich produktów i jednocześnie zapewnienia systematyczne aktualizowanie informacji o ich skuteczności, profilu bezpieczeństwa i usługach.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie szybszego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej poprzez integralność naukową

  W firmie Sanofi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszych działań badawczo-rozwojowych w sposób etyczny i uczciwy a także przekazywania adekwatnych informacji w sposób transparentny w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z naszych produktów.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

  W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

  Przeczytaj więcej