Poznaj nasz Kodeks postępowania

Szacunek dla ludzi, wspieranie dobrostanu i bezpieczeństwa psychologicznego

Jako, że naszym celem jest poprawa jakości życia, jesteśmy zobowiązani do zachowania szacunku dla każdej jednostki na całym świecie. Dotyczy to zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa oraz dobrostanu pracowników Sanofi, poszanowania praw i wolności człowieka, prawa pracy oraz zasad godnej pracy dla wszystkich ludzi.


W Sanofi tworzymy wspierające środowisko, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i wykorzystać cały swój potencjał w pełni angażując się w naszą wspólną misję. Umożliwia to innowacyjność i kreatywność, dzięki czemu możemy podążać za postępem, z korzyścią dla ludzi, którym służymy.

Chcemy, aby praca w Sanofi była dla każdego z nas wartościowym doświadczeniem pracy z poczuciem sensu. Dlatego bezpieczeństwo psychiczne, zdrowie i dobrostan są dla nas priorytetem. Na nasze podejście „All Well” składają się następujące elementy:

 • Zdrowie psychiczne: wspieranie dobrostanu emocjonalnego i psychicznego.
 • Zdrowa kultura pracy: budowanie kultury opartej na szacunku, wsparciu i integracji na wszystkich poziomach.
 • Zdrowe finanse: pomoc dla każdego z nas w zarządzaniu i kontrolowaniu finansów na wszystkich etapach życia oraz.
 • Zdrowe ciało: troska o zdrowie fizyczne, koncentracja na profilaktyce i wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Rozumiemy, że aby pracownicy mogli realizować strategię „Play to Win”, musimy:

 • zapewnić dbałość o zdrowie, dobrostan fizyczny i psychiczny a także bezpieczeństwo
 • budować wzajemne zaufanie oraz
 • dać naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, możliwość otwartego wyrażania opinii i podejmowania przemyślanego ryzyka.

Cele te są zgodne z naszymi zasadami Sprawiedliwości Organizacyjnej dotyczącymi reagowania i zgłaszania obaw lub potencjalnych naruszeń w celu promowania bezpiecznego, pozytywnego środowiska pracy.

Rozciągamy swoje zobowiązanie do poszanowania wszystkich ludzi poprzez nasze zaangażowanie w przestrzeganie Deklaracji Praw Człowieka United Nations (UN), Wytycznych United Nations dotyczących Prowadzenia Działalności Biznesowej oraz Praw Człowieka a także Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) nt. Fundamentalnych Zasad i Praw w Miejscu Pracy a także Fundamentalnymi Konwencjami ILO.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Budujemy bezpieczeństwo psychiczne na każdym poziomie naszej organizacji poprzez możliwość uczenia się i rozwoju. Chcemy tym samym pracować nad zaangażowaniem, wydajnością i motywacją do podejmowania przemyślanego ryzyka wspierającego wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.
 • Zachęcamy do dzielenia się z nami Waszymi opiniami w ramach przeprowadzanych corocznie badań opinii pracowniczych. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć Waszą perspektywę na poziom bezpieczeństwa psychologicznego.
 • Wspieramy dobre samopoczucie fizyczne i zdrowy styl życia poprzez różne inicjatywy, takie jak Move Often, Eat Well, Stay Healthy i wysokiej jakości programy opieki zdrowotnej Sanofi, oferujące wiele praktycznych narzędzi, kampanie informacyjne i programy profilaktyczne.
 • Nasz Program Wsparcia Pracowników (Employee Assistance Program) obejmuje zapewnienie pracownikom dostępu do usług doradztwa w zakresie wsparcia psychologicznego, finansowego i prawnego, zapewniając tym samym pracownikom miejsce, do którego zawsze mogą się zwrócić, jeśli mają problemy w życiu osobistym lub zawodowym.
 • Wspieramy zdrową kulturę pracy, tworząc środowisko, w którym nasi ludzie bez wyjątku czują się zmotywowani do działania, bezpieczni w otwartym dzieleniu się swoimi opiniami i wspierani, kimkolwiek są i gdziekolwiek są np. poprzez takie programy jak neutralny pod względem płci urlop rodzicielski (Gender-Neutral Parental Leave).i wspierani, np. poprzez neutralny pod względem płci urlop rodzicielski.
 • Wspierając edukację naszych pracowników, partnerów biznesowych i pozostałych interesariuszy, a także rozpowszechniając dokładne i rzetelne informacje wśród pacjentów i partnerów za pośrednictwem różnych kanałów, przyspieszamy innowację i pogłębiamy wiedzę naukową oraz jej zrozumienie, jednocześnie zachęcając wszystkich interesariuszy do pracy nad poprawą zdrowia w ich społecznościach.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Zapobiegamy zagrożeniom psychospołecznym poprzez różne inicjatywy. Obejmują one programy świadomościowe dla pracowników, narzędzia diagnostyczne do wykrywania wczesnych objawów, a także edukację w zakresie zdrowia psychicznego i całodobową globalną infolinię wsparcia pracowników.
 • Zapewniamy wsparcie w celu zminimalizowania wpływu i ryzyka nieszczęśliwych zdarzeń życiowych. Zapewniamy naszym pracownikom narzędzia i zasoby, które pomogą im zachować równowagę w życiu i planować swoją przyszłość.
 • Chcemy zapewnić możliwość wyrażania swojego zdania bez obawy przed odwetem. Dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy mieli pewność, że zgłoszone obawy zostaną wysłuchane, a w uzasadnionych przypadkach podjęte zostaną działania, które będą sprawiedliwie traktować wszystkie strony zgodnie z naszymi zasadami Sprawiedliwości Organizacyjnej.
 • Szanujemy uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka i wolności, starając się wdrażać je do naszej pracy, gdzie tylko możemy.
 • Promowanie różnorodności, równości i inkluzywności

  W firmie Sanofi nie szczędzimy sił, aby każdego dnia zmieniać oblicze medycyny, zawsze mając na względzie różnorodność naszej społeczności. Chcemy wywierać wpływ na świat poprzez to, kim jesteśmy, co i w jaki sposób to robimy. Wiemy, że jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wspólny wysiłek i pełne zaangażowanie (“All In”).

  Przeczytaj więcej