Poznaj nasz Kodeks postępowania

Komercjalizacja produktów i usług

Naszym nadrzędnym celem zgodnie z naszą strategią jest zrównoważony i długoterminowy sukces firmy. W celu realizacji naszej misji i ambicji współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zapewnić, że nasze działania komercyjne wspierają dobro pacjentów i pomyślność społeczeństwa a także są zgodne z przepisami prawa oraz etyczne i uczciwe.

Opracowujemy innowacyjne produkty i usługi, które przyczyniają się do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób, wpływając tym samym na poprawę jakości życia wielu ludzi. Podczas całego cyklu życia produktu, kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, zdobywając tym zaufanie pacjentów i interesariuszy. Podążanie za zdobyczami nauki w celu poprawy jakości życia pacjentów wymaga takiego ekosystemu, który nagradza innowacje oraz gwarantuje dostęp do naszych produktów i usług wszystkim pacjentom ich potrzebującym.  Jesteśmy zaangażowani w szybkie wprowadzanie nowych produktów i usług oraz ciągłe ich udoskonalanie a także zmianę naszych procesów biznesowych.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Poprzez takie podejście komercyjne do wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek, które skupia się na zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych, usprawnianiu badań i rozwoju, wzmacnianiu łańcucha dostaw oraz poszerzaniu dostępu do naszych produktów i usług w trosce o dobro obecnych i przyszłych pacjentów.
 • Poprzez współpracę z różnorodnymi interesariuszami w celu komercjalizacji najlepszych z możliwych produktów i usług, tak by maksymalizować korzyści dla pacjentów.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Wybieramy komercyjne podejście do nowych produktów, wynikające z naszych Globalnych zasad dostępu i kształtowania cen, które uwzględniają cztery kryteria:
  • całkowita wartość dodana produktów
  • dostępność lub przewidywana dostępność podobnych metod leczenia
  • możliwości finansowe państw do zakupu nowych leków
  • unikalne czynniki charakterystyczne dla leku lub szczepionki w chwili wprowadzenia na rynek
 • Dążymy do szybkiego, szerokiego i równego dostępu do naszych produktów i usług, niezależnie od możliwości finansowych pacjenta.
 • W ramach naszego podejścia komercjalizacyjnego m.in. informacje o naszych produktach, ich działaniu i dystrybucji są przejrzyste.
 • Promujemy nasze produkty i usługi w sposób etyczny, uczciwy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i istniejącymi regulacjami. Przygotowujemy komunikaty dotyczące naszych produktów i usług tak, aby były precyzyjne, wyważone i nie wprowadzały w błąd.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem

  Sanofi zobowiązuje się do przejrzystej komunikacji na temat swoich produktów i jednocześnie zapewnienia systematyczne aktualizowanie informacji o ich skuteczności, profilu bezpieczeństwa i usługach.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie szybszego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej poprzez integralność naukową

  W firmie Sanofi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszych działań badawczo-rozwojowych w sposób etyczny i uczciwy a także przekazywania adekwatnych informacji w sposób transparentny w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z naszych produktów.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

  W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

  Przeczytaj więcej
 • Transformacja medycyny dzięki cyfryzacji opieki zdrowotnej

  Sanofi zmienia oblicze medycyny, korzystając ze zdobyczy technologii i tworząc bezpieczne i etyczne środowisko dla rozwiązań cyfrowych.

  Przeczytaj więcej