Kogo dotyczy niniejszy Kodeks Postępowania?

Kogo dotyczy niniejszy Kodeks Postępowania

Nasz Kodeks dotyczy wszystkich pracowników Sanofi i każdego, kto pracuje dla, na rzecz lub w imieniu Sanofi, np. wykonawców i partnerów biznesowych. Pomaga nam on zrozumieć wartości i oczekiwania, które kierują naszą pracą. Opisuje zachowania, których musimy przestrzegać, aby wprowadzić w życie nasze wartości i oczekiwania. Co równie ważne, pomaga nam realizować naszą misję: przyczyniać się do poprawy jakości i długości życia pacjentów. Zrozumienie i przestrzeganie naszego Kodeksu jest warunkiem zatrudnienia w Sanofi. Sanofi promuje także wysokie standardy etycznego postępowania wśród wszystkich naszych partnerów, w tym pracowników służby zdrowia i dostawców, rządów, instytucji badawczych i organizacji pacjentów.

Niniejszy Kodeks jest fundamentalnym dokumentem referencyjnym leżącym u podstaw standardów i procedur Sanofi, które wspierają kulturę etyki i integralności w całej naszej organizacji jak też w relacjach z naszymi partnerami.

Mogą wystąpić przypadki, w których konkretne zastosowanie Kodeksu będzie się różnić, w zależności od lokalnych przepisów prawa oraz pozostałych regulacji. W przypadkach, w których niniejszy Kodeks określa wyższe standardy postępowania niż te określone w lokalnych przepisach prawa i pozostałych regulacjach, nasz Kodeks musi mieć pierwszeństwo. W przypadku, gdy lokalne przepisy prawa lub pozostałe regulacje nakładają wyższe standardy postępowania niż te określone w Kodeksie, pierwszeństwo muszą mieć lokalne przepisy prawa i pozostałych regulacji.