Poznaj nasz Kodeks postępowania

Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

Jesteśmy dumni z naszych produktów i cenimy sobie zaufanie pacjentów i interesariuszy. Aby to zaufanie zdobyć i utrzymać, wytwarzamy i pakujemy nasze produkty zgodnie z najwyższymi standardami jakości. W celu zagwarantowania jakości produktów podczas całego cyklu ich produkcji i dystrybucji polegamy na zaangażowanych pracownikach, którzy pracują w naszych fabrykach, jak też na najnowocześniejszych technologiach w nich stosowanych. Dążymy do stałego doskonalenia naszych standardów produkcji i zapewniamy zgodność ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi i aktualnymi dobrymi praktykami w zakresie produkcji. Ściśle współpracujemy z decydentami w obszarze ochrony zdrowia, aby utrzymywać wszystkie wymagane licencje i certyfikaty umożliwiające funkcjonowanie naszych zakładów produkcyjnych. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych obiektów przemysłowych, dostawców i innych partnerów biznesowych, aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów jak i komponentów do naszych produktów.

Stosujemy Dobre Praktyki Dystrybucyjne, aby mieć pewność, że nasze produkty są transportowane w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo i jakość.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Dbając o najwyższą jakość, dążymy do ciągłego doskonalenia i innowacji, korzystamy z dobrodziejstw nowych technologii i optymalizujemy podejmowanie ryzyka w całej naszej organizacji.
 • Przestrzegając najwyższych standardów jakości w naszych praktykach operacyjnych, przyczyniamy się do tego, że najlepsze leki trafiają do tych, którzy ich potrzebują. Tym samym dbamy o zaufanie zarówno pacjentów, jak i interesariuszy do naszych produktów i usług.
 • Systematycznie wdrażamy do naszych praktyk operacyjnych sprawdzone technologie, które pozwalają firmie Sanofi wciąż oferować nowe i najlepsze w swojej klasie leki.
 • Wykorzystujemy rozwiązania cyfrowe w celu usprawnienia naszej produkcji, pakowania i zaopatrzenia.
 • Udoskonalamy nasze metody produkcji składników aktywnych.
 • Kontrolujemy łańcuch dostaw, aby na czas zapewnić dostęp do leków Sanofi na całym świecie.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Regularnie identyfikujemy i zarządzamy zagrożeniami dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska w całym procesie produkcji i dystrybucji naszych produktów i usług.
 • Wytwarzamy wysokiej jakości produkty, które spełniają wszystkie wymogi prawne. Dążymy nawet do uzyskania takiej jakości naszych produktów i procesów, która spełnia wyższe wymagania niż tylko te wynikające z przepisów prawa.
 • Chronimy bezpieczeństwo pacjentów poprzez identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń oraz, w razie potrzeby, skuteczną interwencję.
 • Gwarantujemy najwyższą jakość badań, rozwoju i dostarczania bezpiecznych i skutecznych produktów dla naszych pacjentów.
 • Ściśle współpracujemy z organami ustawodawczymi, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewniamy nadzór nad naszym łańcuchem dostaw produktów oraz transportujemy leki w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo i jakość.
 • Przeprowadzamy cykliczne audyty naszych obiektów przemysłowych, dostawców i innych partnerów biznesowych, aby mieć pewność, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości.