Poznaj nasz Kodeks postępowania

Zachowanie równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem

Sanofi zobowiązuje się do przejrzystej komunikacji na temat swoich produktów i jednocześnie zapewnienia systematyczne aktualizowanie informacji o ich skuteczności, profilu bezpieczeństwa i usługach.

Bezpieczeństwo pacjentów ma zasadnicze znaczenie dla naszej misji, jaką jest poprawa jakości życia ludzi. Rozpoczyna się ono od ochrony uczestników sponsorowanych przez nas badań klinicznych i obejmuje bezpieczeństwo produktów w całym procesie ich produkcyjnej i łańcucha dostaw. Gwarantujemy równowagę pomiędzy korzyściami a ryzykiem. Ponadto, chronimy prywatność pacjentów, dbamy o integralność ich danych, dostarczamy wszelkie informacje w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania z naszych produktów i usług oraz stale monitorujemy i zgłaszamy zdarzenia niepożądane. Ponieważ produkty i usługi Sanofi zmieniają się i przynoszą jeszcze większe możliwości poprawy zdrowia pacjentów, pozostaniemy niezłomni w naszym zaangażowaniu w ochronę bezpieczeństwa pacjentów działając w ścisłej współpracy z naszymi partnerami.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo pacjentów, Sanofi poprawia wyniki zdrowotne, zwiększa zaufanie pacjentów do systemu opieki zdrowotnej a także zdobywa zaufanie interesariuszy, które jest dla kluczowe.
 • Zachowując równowagę pomiędzy ryzykiem a korzyściami w całym procesie produkcji i dystrybucji produktów, Sanofi koncentruje się na korzyściach dla pacjenta i przygotowuje się do coraz bardziej efektywnego zaspokajania przyszłych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, w tym w obiecujących obszarach, takich jak technika edycji genów i terapia komórkowa.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Nasze produkty i usługi są zgodne z rygorystycznymi normami jakości, bezpieczeństwa, skuteczności analizami ryzyk i korzyści określonymi przez organy regulacyjne, niezależnie od tego, gdzie prowadzimy naszą działalność.
 • Zapewniamy i ewidencjonujemy dokumentację dokumentującą, że nasze produkty i usługi mają akceptowalne profile bezpieczeństwa, zanim zostaną przetestowane na ludziach.
 • Dostarczamy aktualne i rzetelne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz skuteczności wspierając w ten sposób decyzje organów rządowych, ośrodków badawczych i komisji etycznych w zatwierdzaniu naszych badań klinicznych.
 • Zapewniamy proces pozyskiwania świadomej zgody pacjentów, dzięki któremu potencjalni uczestnicy badania klinicznego i/lub ich opiekunowie rozumieją potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zanim podejmą decyzję o dobrowolnym uczestnictwie w badaniu.
 • W transparentny sposób przekazujemy i systematycznie aktualizujemy informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności naszych produktów i usług w ciągu całego procesu ich produkcji i dystrybucji.
 • Wspieramy edukację środowiska naukowego i medycznego poprzez dostarczanie dokładnych, aktualnych i wyważonych informacji o naszych produktach i usługach, aby zapewnić ich właściwe wykorzystanie.
 • Gwarantujemy, że odpowiedzi na prośby o informacje medyczne od pacjentów i pracowników służby zdrowia są udzielane terminowo, zgodne z prawdą i w oparciu o fakty, tak by wspierać świadome i właściwe stosowanie produktów Sanofi.
 • Chronimy prywatność pacjentów i informujemy ich o tym, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe, zawsze zapewniając przy tym pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Szybko zgłaszamy organom regulacyjnym zdarzenia i działania niepożądane dotyczące produktów Sanofi, zgodnie z naszymi wymogami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
 • Komercjalizacja produktów i usług

  Naszym nadrzędnym celem zgodnie z naszą strategią jest zrównoważony i długoterminowy sukces firmy. W celu realizacji naszej misji i ambicji współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zapewnić, że nasze działania komercyjne wspierają dobro pacjentów i pomyślność społeczeństwa a także są zgodne z przepisami prawa oraz etyczne i uczciwe.

  Przeczytaj więcej
 • Wspieranie szybszego rozwoju działalności badawczo-rozwojowej poprzez integralność naukową

  W firmie Sanofi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszych działań badawczo-rozwojowych w sposób etyczny i uczciwy a także przekazywania adekwatnych informacji w sposób transparentny w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z naszych produktów.

  Przeczytaj więcej
 • Utrzymywanie dobrych praktyk operacyjnych

  W firmie Sanofi wytwarzamy i dystrybuujemy na całym świecie produkty najwyższej jakości, służące poprawie jakości życia wielu ludzi.

  Przeczytaj więcej
 • Transformacja medycyny dzięki cyfryzacji opieki zdrowotnej

  Sanofi zmienia oblicze medycyny, korzystając ze zdobyczy technologii i tworząc bezpieczne i etyczne środowisko dla rozwiązań cyfrowych.

  Przeczytaj więcej