Poznaj nasz Kodeks postępowania

Ochrona środowiska

Zmiana klimatu jest jednym z najbardziej poważnych wyzwań naszych czasów. Krótko- i długoterminowy sukces firmy Sanofi wymaga zdecydowanego przywództwa na rzecz ochrony naszej planety i środowiska naturalnego, w tym powietrza, ziemi i wody. Od nich bowiem zależy przyszłość ludzkości.

W firmie Sanofi nasze zaangażowanie w poprawę jakości życia ludzi wykracza poza działalność innowacyjną w branży medycznej. Jako organizacja o zasięgu globalnym ponosimy ogromną odpowiedzialność za podejmowanie działań łagodzących konsekwencje zmian klimatycznych dla zdrowia ludzkiego zarówno obecnie, jak i dla przyszłych pokoleń, włączając w to niedobory żywności i wody, obniżoną jakość powietrza oraz warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się chorób i alergii. Do działań tych należy minimalizowanie wpływu naszych produktów i działań na środowisko oraz wspieranie innych w podobnych dążeniach. My sami też stawiamy czoła zmianom środowiskowym.

Jak maksymalizujemy Szanse

 • Aby chronić środowisko, dostosowujemy każdą decyzję do oczekiwań pacjentów na całym świecie, naszych pracowników i interesariuszy, w tym inwestorów i rządów państw.
 • Budując ścieżkę neutralności węglowej do 2030 roku i ograniczając maksymalnie emisje do 2045 roku, dążymy do rekompensaty tego, na co nie mamy wpływu i przyczyniamy się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.
 • Ograniczając ślad środowiskowy i korzystając z oszczędnych rozwiązań energetycznych, które zmniejszają ilość odpadów, wspieramy ochronę ograniczonych zasobów powietrza, ziemi i wody na naszej planecie.
 • Udoskonalając profil środowiskowy naszych produktów i usług, zapewniamy ich zrównoważony rozwój i przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Zachęcamy również innych w naszej branży do podjęcia podobnych działań.
 • Zmniejszając negatywny wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzkie, wspieramy zapobieganie przedwczesnym zgonom, chorobom spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza (takim jak infekcje dróg oddechowych, choroby serca i nowotwory płuc) lub kontaktem ze skażoną wodą, która powoduje choroby żołądkowo-jelitowe i alergie. Zapobiegamy również efektom zmian klimatu, takim jak ekstremalne upały, powodzie, susze i pożary.
 • Wspierając i pogłębiając wiedzę pracowników i partnerów biznesowych, którzy prowadzą działania na rzecz dobrostanu planety a także będąc firmą kierującą się w praktyce zasadami ochrony środowiska.
 • Dokonując oceny możliwości związanych ze zmianami klimatu dla naszej działalności w celu opracowania rzetelnych strategii uwalniających potencjał transformacji.

Jak minimalizujemy Ryzyka

 • Priorytetem jest dla nas podejmowanie świadomych ekologicznie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji i nagradzanie zachowań polegających na świadomym wspieraniu ochrony środowiska.
 • Zapobiegamy skażeniom i niszczeniu środowiska poprzez wdrażanie polityk i praktyk, które odzwierciedlają wartości naszej odpowiedzialnej ekologicznie firmy.
 • Zapobiegamy chorobom związanym z zanieczyszczeniem środowiska poprzez działania wewnętrzne i zewnętrzne, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i zróżnicowane społeczności lokalne.
 • Podejmujemy decyzje, które priorytetowo traktują nasze wartości w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Ograniczamy ryzyko utraty dobrego imienia i zaufania interesariuszy poprzez niekwestionowane i transparentne zaangażowanie w troskę o środowisko, które znajduje odzwierciedlenie w jasnych, spójnych, dostępnych publicznie, prawdziwych i kompletnych komunikatach.
 • Priorytetowym kryterium przy wyborze partnerów biznesowych jest ich zaangażowanie w ochronę środowiska.
 • W naszych działaniach oceniamy ryzyko związane ze zmianami klimatu w celu opracowania skutecznych, łagodzących je strategii.