Davranış Kurallarımızı Keşfedin

İnsanlara Saygı Duymak, Psikolojik Güvenliği ve Refahı Teşvik Etmek

Amacımız insanların yaşamlarını iyileştirmek olduğundan, dünyadaki her bireye saygıyı sürdürmeye kararlıyız. Bu, Sanofililerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra insan haklarına ve özgürlüklerine, çalışma haklarına ve bireyler arasında insana yakışır çalışmalara olan saygımızı içerir.


Sanofi’de, herkesin kendini güvende hissedebileceği ve tüm benliği ile işte var olmasını destekleyecek bir ortam yaratırız. Bu, yenilikçilik ve yaratıcılığı mümkün kılar, böylece hizmet verdiğimiz insanlar için ilerlemeyi sürdürebiliriz.

Her Sanofilinin amaca yönelik bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik sağlık, güvenlik ve refahı bir öncelik haline getiriyoruz. “All Well” (Her Şey yolunda) yaklaşımımız şunları içerir:

 • Sağlıklı zihinler: Duygusal ve zihinsel sağlığın desteklenmesi
 • Sağlıklı çalışma kültürü: Her düzeyde saygılı, destekleyici ve kapsayıcı bir kültür oluşturulması
 • Sağlıklı finansal bilgiler: Her birimizin hayatın her aşamasında finansal durumlarımızı yönetmesine ve kontrol altında tutmasına yardımcı olunması ve
 • Sağlıklı vücut: İyi fiziksel sağlığı destekleme, önleme ve kaliteli sağlık hizmetlerine odaklanılması

Sanofililerin Play to Win (Kazanmak İçin Oyna) davranışlarını benimsemeleri için

 • fiziksel ve psikolojik sağlık ve güvenlik temelini güvence altına almamız,
 • karşıklıklı ve kişiler arası güven oluşturmamız ve
 • çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini, çekinmeden konuşmalarını ve düşünülmüş riskler almalarını sağlamamız gerektiğini anlıyoruz.

Bu hedefler, güvenli ve olumlu bir çalışma ortamını desteklemek için endişeleri dile getirme ve bildirme konusundaki Kurumsal Adalet ilkelerimizle uyumludur.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve ILO Temel Sözleşmelerine olan bağlılığımız sayesinde tüm insanlara saygımızı gösteriyoruz.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Bağlılığı, performansı ve yenilikçi çözümler getirmek adına dikkatli riskler alma motivasyonunu artırmaya yönelik öğrenme ve gelişim fırsatları aracılığıyla kuruluşumuzun her seviyesinde psikolojik sağlık ve güvenlik süreçleri oluşturuyoruz.
 • Yıllık anketler yoluyla psikolojik güvenlik düzeylerini ölçerek ve takip ederek daha fazla geri bildirimi teşvik ediyor ve daha fazla etki sağlıyoruz.
 • Birçok pratik araç, bilinçlendirme kampanyaları ve önleme programları sunan Sık Hareket Et, İyi Beslen, Sağlıklı Kal ve Sanofi’nin kaliteli sağlık programları gibi çeşitli girişimler aracılığıyla fiziksel refahı ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyoruz.
 • Çalışan Destek Programımız, psikolojik, finansal ve yasal konularda tavsiyeler içerir ve çalışanlarımızın kişisel veya profesyonel yaşamlarında zorlanmaları durumunda her zaman başvuracakları bir kaynak oluşturur.
 • Çalışanlarımızın nerede ve kim olurlarsa olsunlar kendilerini güçlü hissettikleri, seslerini yükselttikleri ve Cinsiyet Ayrımı Gözetmeyen Ebeveyn İzni gibi programlarla desteklendiklerini hissettikleri bir çalışma ortamını hayata geçirerek sağlıklı bir çalışma kültürünü teşvik ediyoruz.
 • Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın eğitimini ve ayrıca hastalara ve paydaşlara çeşitli kanallardan doğru ve rutin bilgilerin yayılmasını destekleyerek, insan sağlığını iyileştirme konusunda bireyleri güçlendirirken inovasyonu ve bilimsel bilgi ve anlayışı geliştiriyoruz.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Çeşitli girişimler yoluyla psiko-sosyal riskleri önleriz. Bunlar arasında bilinçlendirme programları, erken belirtileri tespit etmeye yönelik teşhis araçları, ruh sağlığı eğitimi ve 7/24 küresel Çalışan Yardımı destek hattı yer alır.
 • Talihsiz yaşam olaylarının etkisini ve riskini en aza indirmek için destek sağlıyoruz. Çalışanlarımıza, geleceklerini kontrol etmelerine ve planlamalarına yardımcı olacak araçlar ve kaynaklar sunuyoruz.
 • Misilleme korkusu olmadan çekinmeden konuşma kültürünü kolaylaştırıyoruz. Çalışanlarımız, dile getirilen bir endişenin soruşturulacağı ve eğer gerekliyse, organizasyonel adalet ilkelerimiz doğrultusunda ilgili herkese adil ve doğru eylemlerin uygulanacağından emin olmalıdır.
 • Uluslararası kabul görmüş insan hakları ve özgürlüklerine, işçi haklarına ve insana yakışır çalışmaya saygı duyuyor ve elimizden geldiğince bunları geliştirmeye çalışıyoruz.