Objevte náš Kodex chování

Respekt k lidem, podpora psychologické bezpečnosti a blahobytu

Naším cílem je zlepšovat životy lidí. Zároveň chceme prosazovat respekt vůči každému jednotlivci, kdekoli na světě. To zahrnuje fyzické a psychické zdraví, bezpečnost a blaho zaměstnanců společnosti Sanofi, stejně jako náš respekt k lidským právům a svobodám, pracovním právům a slušný přístup k práci mezi všemi lidmi.


Ve společnosti Sanofi vytváříme prostředí, ve kterém se každý jedinec může cítit bezpečně a může díky nám do práce přinášet své skutečné, ucelené „já“. To umožňuje inovativní přístup a kreativitu, díky nimž můžeme usilovat o pokrok pro lidi, kterým poskytujeme služby.

Chceme, aby měl každý zaměstnanec společnosti Sanofi účelné pracovní zkušenosti. Proto je pro nás tělesné a psychické zdraví, bezpečnost a blaho prioritou. Náš přístup „All Well“ zahrnuje:

 • Zdravá mysl: podporujeme emocionální a duševní pohodu
 • Zdravá pracovní kultura: budujeme kulturu, která respektuje, podporuje a je inkluzivní na všech úrovních
 • Zdravé finance: pomáháme každému z nás spravovat a mít své finance pod kontrolou ve všech fázích života a
 • Zdravé tělo: podporujeme dobré fyzické zdraví, zaměřujeme se na prevenci a kvalitní zdravotní péči

Chápeme, že aby mohli zaměstnanci společnosti Sanofi přijmout chování Play to Win, musíme:

 • zajistit základy tělesného a psychického zdraví a bezpečnosti;
 • budovat vzájemnou a mezilidskou důvěru a
 • umožnit našim zaměstnancům, aby se cítili bezpečně, ozvali se a podstupovali promyšlená rizika.

Tyto cíle jsou v souladu s našimi zásadami spravedlnosti v organizaci pro ohlašování a oznamování obav, s cílem podporovat bezpečné a pozitivní pracovní prostředí.

Náš respekt ke všem lidem utvrzujeme prostřednictvím našeho závazku k Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN), Obecným zásadám OSN pro podnikání a lidská práva a Deklaraci Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních principech a právech při práci spolu se Základními úmluvami ILO.

Jak maximalizujeme příležitosti

 • Rozvíjíme psychické zdraví a bezpečnost na každé úrovni naší organizace prostřednictvím příležitostí k učení a rozvoji. Zvyšujeme tak angažovanost, výkonnost a motivaci k promyšlenému riskování a inovativním řešením.
 • Podporujeme více zpětné vazby a zlepšujeme pracovní podmínky sledováním úrovně psychické bezpečnosti zaměstnanců prostřednictvím každoročních průzkumů.
 • Podporujeme dobrou tělesnou kondici a zdravý životní styl prostřednictvím různých iniciativ, jako jsou programy Move Often, Eat Well, Stay Healthy a programy kvalitní zdravotní péče společnosti Sanofi. Ty nabízejí mnoho praktických nástrojů, osvětových kampaní a preventivních programů.
 • Náš zaměstnanecký asistenční program zahrnuje poradenství v psychologických, finančních a právních tématech a zajišťuje, že naši lidé se vždy mají kam obrátit, pokud mají problémy v osobním nebo profesním životě.
 • Podporujeme zdravou pracovní kulturu – vytváříme pracovní prostředí, kde naši zaměstnanci ví, že mohou podávat ten nejlepší výkon, bez obav se ozvat a že budou mít vždy naši podporu, ať jsou kdekoli a kdokoli. To se nám daří díky programům jako je genderově neutrální rodičovská dovolená.
 • Podporou vzdělávání našich zaměstnanců, obchodních partnerů a zainteresovaných stran a také poskytováním přesných a pravidelných informací pacientům a zainteresovaným stranám prostřednictvím různých kanálů, prosazujeme inovace, vědecké znalosti a porozumění. Zároveň umožňujeme jednotlivcům zlepšovat své zdraví.

Jak minimalizujeme rizika

 • Zabraňujeme psychosociálním rizikům prostřednictvím různých iniciativ. Patří mezi ně programy zvyšování povědomí, diagnostické nástroje pro detekci časných projevů a také vzdělávání v oblasti duševního zdraví a nepřetržitá globální linka podpory pro zaměstnance.
 • Poskytujeme podporu pro minimalizaci dopadu a rizika nešťastných životních událostí. Našim zaměstnancům poskytujeme nástroje a zdroje, které jim pomohou mít vše pod kontrolou a plánovat do budoucna.
 • Usnadňujeme kulturu ohlašování incidentů bez obav z odvety. Naši zaměstnanci si mohou být jisti, že každou ohlášenou obavu prošetříme, a pokud to bude opodstatněné, podnikneme s ohledem na všechny dotčené strany spravedlivá opatření, v souladu s našimi zásadami organizační spravedlnosti.
 • Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a svobody, pracovní práva a slušný přístup k práci. Snažíme se je prosazovat a posouvat současné hranice, kdekoli je to možné.
 • Podpora diverzity, rovnosti a inkluze

  Ve společnosti Sanofi chceme odrážet rozmanitost našich komunit. Každý den chceme projevovat své skutečné já a transformovat lékařskou praxi. Chceme mít na svět pozitivní vliv tím, kým jsme, co děláme a jakým způsobem to děláme. Uvědomujeme si, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, je pracovat společně a „dávat tomu vše“

  Přečtěte si více