גלו את קוד ההתנהגות

כיבוד אנשים, טיפוח בטיחות פסיכולוגית ותחושת רווחה

מאחר שהמטרה שלנו היא לשפר את חייהם של אנשים, אנו מחויבים לכבד כל אדם ברחבי העולם. בכך נכללות הבריאות הגופנית והפסיכולוגית, הבטיחות והרווחה של עובדי סאנופי, כמו גם הכבוד שלנו לזכויות וחירויות האדם, זכויות עובדים ועבודה הגונה בקרב כל האנשים.


בתוך סאנופי, אנו יוצרים סביבה שבה כל אחד מרגיש ביטחון ותמיכה להביא לביטוי את העצמי המלא שלו בעבודה. כך מתאפשרות חדשנות ויצירתיות, כדי שנוכל להמשיך להתקדם עבור האנשים שאנו משרתים.

אנחנו רוצים שלכל עובדי סאנופי תהיה חוויה מלאת משמעות. לכן אנחנו מציבים את הבריאות, הבטיחות והרווחה הפיזית והפסיכולוגית בעדיפות ראשונה. בגישת "הרווחה הכוללת" שלנו נכללים:

 • נפש בריאה: תמיכה ברווחה רגשית ונפשית;
 • תרבות עבודה בריאה: בניית תרבות מכבדת, תומכת ומכילה בכל הרמות;
 • התנהלות פיננסית בריאה: סיוע לכל אחד מאיתנו לנהל את הכספים שלנו בכל שלבי החיים ולהישאר בשליטה פיננסית; וכן
 • גוף בריא: תמיכה בבריאות גופנית טובה, התמקדות במניעה ובשירותי בריאות איכותיים.

אנו מבינים שכדי שאנשי סאנופי יאמצו את התנהגויות לשחק כדי לנצח, עלינו:

 • להבטיח בסיס של בריאות ובטיחות פיזיות ופסיכולוגיות;
 • לבנות אמון הדדי ובין-אישי; וכן
 • לאפשר לעובדים שלנו להרגיש בטוחים, להשמיע את קולם ולקחת סיכונים מחושבים.

יעדים אלה מתיישבים עם עקרונות הצדק הארגוני שלנו בנוגע להבעת חששות ודיווח עליהם במטרה לקדם סביבת עבודה בטוחה וחיובית.

אנו רוחשים כבוד לכל האנשים באמצעות מחויבותנו ל"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם של האומות המאוחדות" (האו"ם), ל"עקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות אדם", ולהצהרת ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) בדבר "עקרונות וזכויות יסוד בעבודה", כמו גם לאמנות יסוד של ארגון העבודה הבינלאומי.

איך לנצל הזדמנויות

 • אנחנו בונים בריאות ובטיחות פסיכולוגיות בכל רמה בארגון שלנו באמצעות למידה ופיתוח הזדמנויות שנועדו להגביר את המעורבות, הביצועים והמוטיבציה ללקיחת סיכונים מחושבים כדי להביא פתרונות חדשניים.
 • אנחנו מעודדים משוב נוסף ומספקים השפעה נוספת באמצעות מדידת רמות בטיחות פסיכולוגית ומעקב אחריהן באמצעות סקרים שנתיים.
 • אנחנו תומכים ברווחה גופנית ובאורח חיים בריא באמצעות יוזמות שונות כגון: Move Often, Eat Well, Stay Healthy, ותוכניות שירותי הבריאות האיכותיים של סאנופי, שמציעות כלים מעשיים רבים, העלאת מודעות ותוכניות מניעה.
 • תוכנית הסיוע לעובדים שלנו כוללת ייעוץ בנושאים פסיכולוגיים, פיננסיים ומשפטיים, ומבטיחה שלאנשינו תמיד יהיה לאן לפנות אם הם מתקשים בחייהם האישיים או המקצועיים.
 • אנחנו מטפחים תרבות עבודה בריאה באמצעות יישום סביבת עבודה שבה אנשינו חשים מועצמים לפעול, מרגישים ביטחון להשמיע את קולם, ויודעים כי הם מקבלים תמיכה, לא משנה מי הם והיכן הם נמצאים, באמצעות תוכניות כגון חופשת לידה ניטרלית מבחינה מגדרית.
 • באמצעות תמיכה בחינוך העובדים, השותפים העסקיים ובעלי העניין שלנו וכן באמצעות הפצת מידע מדויק וכדבר שבשגרה למטופלים ולבעלי העניין באמצעות ערוצים מגוונים, אנו מקדמים חדשנות, הבנה וידע מדעיים תוך העצמה ומתן כלים לשיפור בריאות האדם.

איך למזער סיכונים

 • אנחנו מונעים סיכונים פסיכולוגיים-חברתיים באמצעות יוזמות שונות. אלו כוללות תוכניות להעלאת מודעוּת, כלי אבחון לאיתור תסמינים מוקדמים וכן חינוך לבריאות הנפש וקו סיוע גלובלי לתמיכה בעובדים שפועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
 • אנחנו מספקים תמיכה בצמצום ההשפעה והסיכון של אירועי חיים מצערים. אנחנו מספקים לעובדינו כלים ומשאבים שיעזרו להם להישאר בשליטה על עתידם ולתכנן אותו.
 • אנחנו מאפשרים תרבות של השמעת קול ללא חשש ממעשי תגמול. אנשינו אמורים לחוש בטוחים בידיעה שחשש שהועלה ייבדק, ואם יש צורך בכך, יינקטו בעקבותיו צעדים ביחס לכל הנוגעים בדבר מתוך הגינות וצדק, ובהתאם לעקרונות הצדק הארגוני שלנו.
 • אנחנו מכבדים זכויות וחירויות אדם בינלאומיות מוכרות, זכויות עובדים ועבודה הגונה, ומבקשים לקדם אותן בכל מקום שבו נוכל לעשות זאת.
 • עידוד גיוון, שוויון והכלה

  בסאנופי, אנו מעוניינים לשקף את המגוון של הקהילות שלנו, ולאפשר להביא את עצמנו לביטוי מלא מדי יום כדי לשנות את הדרך שבה עוסקים הרפואה. אנחנו רוצים להשפיע על העולם באמצעות מי שאנחנו, מה שאנחנו עושים והדרך שבה אנחנו עושים זאת, ואנו מכירים בכך שהדרך היחידה לעשות זאת באמת היא לעשות זאת ביחד ומתוך מחויבות מלאה.

  קראו עוד