Ontdek onze Gedragscode

Respect voor Mensen, het Bevorderen van Psychologische Veiligheid en Welzijn

Omdat het ons doel is om het leven van mensen te verbeteren, zetten we ons in voor het handhaven van respect voor elke persoon over de hele wereld. Dit omvat de fysieke en psychologische gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers van Sanofi, evenals ons respect voor mensenrechten en vrijheden, arbeidsrechten en fatsoenlijk werk voor alle mensen.


Binnen Sanofi creëren we een omgeving waarin iedereen zich veilig en gesteund voelt om zijn of haar hele zelf naar het werk te brengen. Dit maakt innovatie en creativiteit mogelijk, zodat we vooruitgang kunnen boeken voor de mensen die we bedienen.

We willen dat iedere werknemer van Sanofi een doelgerichte ervaring heeft. Daarom maken we van fysieke en psychologische gezondheid, veiligheid en welzijn een prioriteit. Onze “All Well”-benadering omvat:

 • Een gezonde geest: ondersteuning van emotioneel en mentaal welzijn
 • Gezonde werkcultuur: het opbouwen van een cultuur die op alle niveaus respectvol, ondersteunend en inclusief is
 • Gezonde financiën: iedereen van ons helpen om zijn/haar financiën te beheren en onder controle te houden in alle levensfasen; en
 • Gezond lichaam: het ondersteunen van goede lichamelijke gezondheid, gericht op preventie en hoogwaardige gezondheidszorg

We begrijpen dat wij, om werknemers van Sanofi een Play to Win-gedrag te laten omarmen:

 • een basis van fysieke en psychologische gezondheid en veiligheid moeten waarborgen;
 • wederzijds en interpersoonlijk vertrouwen moeten opbouwen; en
 • werknemers in staat moeten stellen zich veilig te voelen, hun stem te laten horen en bedachtzame risico’s te nemen.

Deze doelen zijn in overeenstemming met onze principes van Organisatorische Rechtvaardigheid inzake het uitspreken en melden van zorgen om een veilige, positieve werkomgeving te bevorderen.

We breiden ons respect uit naar alle mensen door middel van onze verplichting ten opzichte van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Richtlijnen voor Mensenrechten en Arbeidsrelaties van de Verenigde Naties (VN), en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de Fundamentele Beginselen en Rechten op het Werk naast de Fundamentele Conventies van de IAO.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • We bouwen aan psychologische gezondheid en veiligheid op elk niveau van onze organisatie via leer- en ontwikkelingsmogelijkheden om de betrokkenheid, de prestaties en de motivatie om bedachtzame risico’s te nemen voor innovatieve oplossingen te vergroten.
 • We moedigen meer feedback aan en zorgen voor meer impact door de niveaus van psychologische veiligheid te meten en te volgen via jaarlijkse enquêtes.
 • Wij ondersteunen fysiek welzijn en een gezonde levensstijl via verschillende initiatieven zoals Move Often, Eat Well, Stay Healthy en Sanofi’s kwalitatieve programma’s voor gezondheidszorg, met vele praktische hulpmiddelen, bewustmakingscampagnes en preventieprogramma’s.
 • Ons “Employee Assistance Program” omvat advies over psychologische, financiële en juridische onderwerpen, zodat onze mensen altijd ergens terecht kunnen als ze het moeilijk hebben in hun persoonlijke of professionele leven.
 • Wij bevorderen een gezonde werkcultuur door een werkomgeving te creëren waarin onze mensen zich gesterkt voelen om te presteren, op een veilige manier hun stem kunnen laten horen en ondersteund worden, wie en waar ze ook zijn, via programma’s zoals Gender-Neutral Parental Leave (Genderneutraal ouderschapsverlof).
 • Door de opleiding van onze werknemers, zakenpartners en belanghebbenden te ondersteunen, en door nauwkeurige en routinematige informatie te verspreiden onder patiënten en belanghebbenden via diverse kanalen, bevorderen wij innovatie en wetenschappelijke kennis en begrip, terwijl wij mensen in staat stellen de menselijke gezondheid te verbeteren.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We voorkomen psychosociale risico’s door verschillende initiatieven. Hieronder vallen bewustwordingsprogramma’s, diagnostische hulpmiddelen om vroege manifestaties te detecteren, evenals voorlichting over mentale gezondheid en een wereldwijde hulpdienst voor werknemers die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is.
 • We bieden ondersteuning om de impact en het risico van betreurenswaardige levensgebeurtenissen te minimaliseren. We bieden onze werknemers hulpmiddelen en bronnen om hen te helpen hun toekomst onder controle te houden en te plannen.
 • We faciliteren een cultuur van vrijuit uitspreken zonder angst voor vergelding. Onze mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat een geuite bezorgdheid wordt onderzocht en, indien gerechtvaardigd, wordt gevolgd door maatregelen waarbij alle betrokkenen eerlijk en rechtvaardig worden behandeld, overeenkomstig onze principes van organisatorische rechtvaardigheid.
 • We respecteren internationaal erkende mensenrechten en vrijheden, arbeidsrechten en fatsoenlijk werk, door deze waar mogelijk te bevorderen.