Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Σεβασμός στους ανθρώπους, προαγωγή της ψυχολογικής ασφάλειας και της ευεξίας

Καθώς ο σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων, δεσμευόμαστε να τηρούμε σεβασμό προς κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει τη σωματική και ψυχολογική υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των ανθρώπων της Sanofi, καθώς και τον σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρεπή εργασία μεταξύ όλων των ανθρώπων.


Εντός της Sanofi, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και υποστηριζόμενοι, ώστε να είναι πραγματικά ο εαυτός τους στην εργασία τους. Αυτό επιτρέπει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ώστε να μπορούμε να επιδιώξουμε την πρόοδο των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι της Sanofi να έχουν μία εμπειρία με σκοπό. Γι’ αυτό θέτουμε ως προτεραιότητα τη σωματική και ψυχολογική υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία. Η προσέγγισή μας All Well (Όλα καλά) περιλαμβάνει:

 • Νους υγιής: υποστήριξη της συναισθηματικής και ψυχικής ευημερίας
 • Υγιής εργασιακή κουλτούρα: χτίζοντας μια κουλτούρα σεβασμού, υποστήριξης και ένταξης σε όλα τα επίπεδα
 • Υγιή οικονομικά στοιχεία: βοηθώντας τον καθένα μας να διαχειριστεί και να διατηρήσει τον έλεγχο των οικονομικών του σε όλα τα στάδια της ζωής του; και
 • Υγιές σώμα: υποστήριξη της καλής σωματικής υγείας, εστίαση στην πρόληψη και την ποιοτική υγειονομική περίθαλψη

Κατανοούμε ότι για να ενστερνιστούν οι άνθρωποι της Sanofi τις συμπεριφορές Play to Win, πρέπει να::

 • διασφαλίσουμε ένα θεμέλιο σωματικής και ψυχολογικής υγείας και ασφάλειας·
 • να οικοδομηθεί αμοιβαία και διαπροσωπική εμπιστοσύνη και
 • να επιτρέπουμε στους υπαλλήλους μας να αισθάνονται ασφαλείς, να μιλούν και να αναλαμβάνουν κινδύνους με προσοχή.

Αυτοί οι στόχοι ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της Οργανωτικής Δικαιοσύνης μας για την αναφορά ζητημάτων που αφορούν την προώθηση ενός ασφαλούς, θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επεκτείνουμε τον σεβασμό μας προς όλους τους ανθρώπους, μέσω της δέσμευσής μας στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία, παράλληλα με τις Θεμελιώδεις Συμβάσεις της ΔΟΕ.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Εδραιώνουμε ψυχολογική υγεία και ασφάλεια σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας μέσω ευκαιριών εκμάθησης και ανάπτυξης, για την αύξηση της ενεργού συμμετοχής, της απόδοσης και των κινήτρων ανάληψης προσεκτικά εξετασμένων κινδύνων, για να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις.
 • Ενθαρρύνουμε την αύξηση της ανατροφοδότησης και την παροχή μεγαλύτερου αντίκτυπου, μετρώντας και παρακολουθώντας τα επίπεδα ψυχολογικής ασφάλειας μέσω ετήσιων ερευνών.
 • Υποστηρίζουμε τη σωματική ευεξία και τον υγιεινό τρόπο ζωής μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών όπως το Move Often (Ακούμαι συχνά), το Eat Well (Τρώω σωστά), το Stay Healthy (Παραμένω υγιής) και τα ποιοτικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης της Sanofi, προσφέροντας πολλά πρακτικά εργαλεία, καμπάνιες ευαισθητοποίησης και προγράμματα πρόληψης.
 • Το Πρόγραμμα Βοήθειας των Εργαζομένων μας περιλαμβάνει συμβουλές για ψυχολογικά, οικονομικά και νομικά θέματα, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποί μας έχουν πάντα κάπου να στραφούν εάν δυσκολεύονται στην προσωπική ή την επαγγελματική τους ζωή.
 • Προωθούμε μια υγιή εργασιακή κουλτούρα εφαρμόζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι άνθρωποί μας αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν, ότι είναι ασφαλείς να υψώνουν τη φωνή τους και ότι υποστηρίζονται, όποιοι και αν είναι και όπου και να βρίσκονται, μέσω προγραμμάτων όπως η Γονική άδεια ανεξαρτήτως φύλου.
 • Υποστηρίζοντας την εκπαίδευση των εργαζομένων, των επιχειρηματικών συνεργατών και των ενδιαφερόμενων μερών μας, καθώς και τη διάδοση ακριβών και συνήθων πληροφοριών στους ασθενείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαφορετικών καναλιών, προάγουμε την καινοτομία και την επιστημονική γνώση και κατανόηση, ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στα άτομα να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Αποτρέπουμε τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών. Αυτές περιλαμβάνουν προγράμματα ευαισθητοποίησης, διαγνωστικά εργαλεία για τον εντοπισμό πρώιμων εκδηλώσεων, καθώς και εκπαίδευση για την ψυχική υγεία και μια παγκόσμια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης εργαζομένων 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Παρέχουμε υποστήριξη για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και του κινδύνου ατυχών γεγονότων της ζωής. Παρέχουμε στους εργαζομένους μας εργαλεία και πόρους που τους βοηθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο και να σχεδιάσουν το μέλλον τους.
 • Διευκολύνουμε μια κουλτούρα έκφρασης χωρίς φόβο αντιποίνων. Οι άνθρωποί μας θα πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι θα διερευνηθεί ένα ζήτημα που εγείρει ανησυχία και, εάν δικαιολογείται, θα ακολουθήσουν ενέργειες που αντιμετωπίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δίκαια και ισότιμα, σύμφωνα με τις αρχές της οργανωτικής μας δικαιοσύνης.
 • Σεβόμαστε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρεπή εργασία, επιδιώκοντας να τα προωθούμε όπου μπορούμε.