Ismerje meg Magatartási kódexünket

Az emberek tisztelete, a pszichológiai biztonság és jóllét támogatása

Mivel célunk, hogy jobbá tegyük az emberek életét, világszerte fontos számunkra az egyének tisztelete. Ez alatt értjük a Sanofi alkalmazottak fizikai és pszichológiai egészségét, biztonságát és jóllétét, valamint azt, hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, az emberek szabadságát, munkához való jogát és a tisztességes munkakörülményeket.


A Sanofin belül olyan környezetet hozunk létre, ahol mindenki biztonságban és támogatva érezheti magát, és teljes mértékben kibontakoztathatja magát a munkában. Ez előmozdítja az innovációt és a kreativitást, továbbá lehetővé teszi, hogy folytathassuk a fejlődést az általunk szolgált emberek érdekében.

Azt szeretnénk, hogy a Sanofinál mindenki úgy érezze, hogy a jó cél érdekében cselekszik. Ezért tesszük elsődleges fontosságúvá a fizikai és pszichológiai biztonságot és jóllétet. „All Well” (minden jó) megközelítésünk a következőket foglalja magában:

 • Egészséges elme: az érzelmi és mentális jóllét támogatása
 • Egészséges munkahelyi kultúra: tiszteletteljes, támogató és befogadó kultúra kialakítása minden szinten
 • Egészséges pénzügyek: mindannyiunk segítése pénzügyeink kezelésében és kézben tartásában az élet minden szakaszában; és
 • Egészséges test: a jó fizikai egészség támogatása, a megelőzésre és a minőségi egészségügyi ellátásra összpontosítva

Tisztában vagyunk azzal, hogy ahhoz, hogy a Sanofi alkalmazottak magukévá tegyék a Play to Win viselkedésmódokat, a következőket kell elérnünk:

 • a fizikai és pszichológiai egészség és biztonság alapjainak megteremtése;
 • kölcsönös és interperszonális bizalom kiépítése, és
 • annak lehetővé tétele alkalmazottaink számára, hogy biztonságban érezzék magukat, felszólaljanak és átgondolt kockázatokat vállaljanak.

Ezek a célok összhangban vannak a felszólalással és az aggályok jelentésével foglalkozó Organizational Justice (szervezeti igazságossági) alapelveinkkel a biztonságos és pozitív munkakörnyezet elősegítése érdekében.

Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ vállalatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos vezérelvei, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) Alapegyezményei mellett A munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO nyilatkozat iránti elkötelezettségünk révén minden emberre kiterjesztjük tiszteletünket.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Szervezetünk minden szintjén fejlesztjük a pszichológiai egészséget és biztonságot a tanulási és fejlődési lehetőségeken keresztül, hogy fokozzuk az elkötelezettséget, a teljesítményt és az arra való motivációt, hogy átgondolt kockázatokat vállaljunk innovatív megoldások kidolgozása érdekében.
 • Több visszajelzést kérünk, és nagyobb hatást érünk el azáltal, hogy éves felméréseken keresztül mérjük és nyomon követjük a pszichológiai biztonság szintjét.
 • Számos kezdeményezéssel támogatjuk a fizikai jóllétet és az egészséges életmódot, mint például a Move Often, Eat Well, Stay Healthy („Mozogj gyakran, egyél jól, maradj egészséges”) kezdeményezések és a Sanofi minőségi egészségügyi programjai, amelyek számos gyakorlati eszközt, figyelemfelkeltő kampányt és megelőzési programot kínálnak.
 • Munkavállalói segítségnyújtási programunk pszichológiai, pénzügyi és jogi témákkal kapcsolatos tanácsokat nyújt, biztosítva, hogy munkatársainknak mindig legyen hová fordulniuk, ha személyes vagy szakmai életükben nehézségeik támadnak.
 • Az egészséges munkakultúrát olyan munkakörnyezet megteremtésével támogatjuk, amelyben dolgozóink úgy érzik, hogy képesek teljesíteni, megtorlás nélkül felszólalhatnak, és bárhol és bármikor támogatva érezhetik magukat olyan programokon keresztül, mint a nemek szempontjából semleges szülői szabadság.
 • Munkatársaink, üzleti partnereink és az érdekelt felek oktatásának támogatásával, valamint a betegek és érdekelt felek számára pontos és rendszeres információk különböző csatornákon keresztül történő eljuttatásával támogatjuk az innovációs és tudományos ismeretek terjesztését és azok megértését, miközben képessé tesszük az egyéneket arra, hogy hozzájáruljanak az emberi egészség javításához.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Különböző kezdeményezésekkel előzzük meg a pszichoszociális kockázatokat. Ezek közé tartoznak a figyelemfelhívó programok, a korai megjelenési formák felismerésére szolgáló diagnosztikai eszközök, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos oktatás és a 24/7 globális Munkavállalói segítségnyújtási forródrót.
 • Támogatást nyújtunk a sajnálatos életesemények hatásának és kockázatának minimalizálása érdekében. Munkavállalóink számára eszközöket és ismeretforrásokat biztosítunk, amelyekkel segítjük őket abban, hogy kézben tarthassák és megtervezhessék a jövőjüket.
 • Elősegítjük a megtorlástól való félelem nélküli felszólalás kultúráját. Az embereinknek biztosnak kell lenniük abban, hogy a felmerült aggályokat kivizsgáljuk, és ha indokolt, olyan intézkedéseket teszünk, amelyek minden érintettet tisztességesen és igazságosan kezelnek, összhangban a szervezeti igazságossági elveinkkel.
 • Tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat és szabadságokat, a munkával kapcsolatos jogokat és a tisztességes munkát, és ahol csak lehet, azok előmozdítására törekszünk.
 • A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet támogatása

  A Sanofinál arra törekszünk, hogy visszatükrözzük közösségeink sokszínűségét, és minden egyes nap teljes mértékben ki tudjuk bontakoztatni képességeinket, hogy alapjaiban tudjuk átalakítani az orvoslás gyakorlatát. Szeretnénk hatást gyakorolni a világra azáltal, akik vagyunk, amit teszünk és ahogyan tesszük. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek egyetlen módja az, ha ebben sokszínű közösségünk minden tagja részt vesz („All In”).

  További információ