Jak oznámit obavy/znepokojení?

Jak oznámit obavy/znepokojení?

Každý zaměstnanec, který má obavy/znepokojení a v dobré víře se domnívá, že došlo nebo dojde k porušení zákona, zásad nebo Kodex chování společnosti Sanofi, má povinnost to oznámit. Tyto obavy/znepokojení by měly být oznámeny na linku důvěry Speak Up. Linka představuje bezpečný kanál provozovaný externím dodavatelem, pod dohledem oddělení etiky a obchodní integrity.

Hlášení na linku Speak-Up lze podat prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím bezplatného telefonního čísla dostupného zaměstnancům, smluvním partnerům a obchodním partnerům ve více jazycích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Systém oznamovatelům umožňuje zkontrolovat a sledovat jejich hlášení a také zkontrolovat, zda byly publikovány odpovědi, zda došlo k aktualizaci nebo byla podána žádost o poskytnutí dalších podrobností nebo informací.

Obavy/znepokojení lze ohlásit anonymně; anonymita však může omezit schopnost plně a důkladně znepokojení vyhodnotit nebo vyšetřit.

Kromě linky Speak-Up mohou zaměstnanci obavy/znepokojení nahlásit svému přímému nadřízenému, personálnímu oddělení nebo prostřednictvím jiného kanálu, který zaměstnanec považuje za nejvhodnější. Ať už zaměstnanci obavy/znepokojení ohlásí jakkoli, nebudou proti nim vedena žádná disciplinární opatření ani nebudou nijak diskriminováni, jednají-li v dobré víře a bez úmyslu uškodit. To platí i v případě, že se nahlášené skutečnosti ukážou jako nepravdivé anebo ve věci nebude přijato žádné opatření.

Každý zaměstnanec, kterému byla oznámena obava/znepokojení, ji musí neprodleně oznámit prostřednictvím linky pomoci Speak-Up nebo příslušnému obchodnímu partnerovi pro etiku a obchodní integritu.