Endişelerimizi nasıl bildirmeliyiz?

Endişelerimizi nasıl bildirmeliyiz?

Bir endişesi olan ve iyi niyetle bir yasanın, politikanın veya Sanofi Davranış Kurallarının ihlal edildiğine veya ihlal edilmek üzere olduğuna inanan herhangi bir çalışanın bunu dile getirme görevi vardır. Bu endişeler, üçüncü taraf bir tedarikçi tarafından işletilen ve Etik ve İş Dürüstlüğü departmanı tarafından denetlenen güvenilir bir kanal olan Açıkça Konuş Yardım Hattına bildirilmelidir.

Açıkça Konuş Yardım Hattına yapılan bildirimler, bir web formu aracılığıyla veya birden fazla dilde konuşabilen çalışanların, yüklenicilerin ve iş ortaklarının haftanın 7 günü, günde 24 saat ulaşabileceği ücretsiz bir numara aracılığıyla yapılabilir. Sistem, rapor edenlerin raporlarını kontrol etmelerine ve takip etmelerine ve ayrıca yanıtların, güncellemelerin veya daha fazla ayrıntı veya bilgi sağlama taleplerinin gönderilip gönderilmediğini kontrol etmelerine olanak tanır.

Endişelerin rapor edilmesi isimsiz olarak yapılabilir; ancak isimsiz olma, bir endişeyi tam ve kapsamlı bir şekilde değerlendirme veya soruşturma yeteneğini sınırlandırabilir.

Açıkça Konuş Yardım Hattına ek olarak, çalışanlar endişelerini bölüm yöneticilerine, insan kaynaklarına veya bir çalışanın en uygun olduğunu düşündüğü başka bir kanala iletebilirler. Bir çalışan açıkça konuşmak için hangi kanalı kullanırsa kullansın, bildirilen gerçeklerin yanlış olduğu ortaya çıksa veya başka bir işlem yapılmasa bile iyi niyetle ve kötü niyet olmaksızın hareket ederse disiplin aksiyonuna veya ayrımcılığa tabi olmayacaktır.

Bir endişenin bildirildiği herhangi bir çalışan bunu derhal Açıkça Konuş Yardım Hattına veya ilgili Etik ve İş Dürüstlüğü İş Ortağına bildirmelidir.