כיצד להעלות חשש?

כיצד להעלות חשש?

כל עובד שיש לו חשש ומאמין בתום לב כי חוק, מדיניות או קוד ההתנהגות של סאנופי הופרו או עומדים להיות מופרים, מחויב להעלות חשש זה. יש לדווח על חששות אלה לקו הסיוע לדיווח, שהוא ערוץ בטוח שמופעל על ידי ספק צד שלישי ומפוקח על ידי מחלקת האתיקה והיושרה העסקית.

ניתן לדווח לקו הסיוע באמצעות טופס אינטרנטי או באמצעות מספר חיוג חינם הזמין לעובדים, לקבלנים ולשותפים עסקיים במספר שפות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. המערכת מאפשרת למדווחים לבדוק את הדיווח שלהם ולעקוב אחריו וכן לבדוק אם פורסמו תגובות, עדכונים או בקשות לספק מידע או פרטים נוספים.

ניתן לדווח על חששות באופן אנונימי; עם זאת, אנונימיות עלולה להגביל את היכולת להעריך או לחקור חשש באופן מלא ויסודי.

בנוסף לקו הסיוע, העובדים יכולים להעלות חשש בפני מנהלי הקו שלהם, מחלקת משאבי אנוש או באמצעות ערוץ אחר שהעובד סבור שהוא ההולם ביותר. לא משנה באיזה ערוץ משתמש עובד כדי להשמיע את קולו, הוא לא יהיה חשוף להליכי משמעת או לאפליה אם הוא פועל בתום לב וללא כוונה זדונית, גם אם העובדות המדווחות יתבררו כלא מדויקות או שלא יינקט כל צעד נוסף.

כל עובד שמקבל דיווח על חשש חייב להעלות אותו באופן מידי לקו הסיוע או לנציג הרלוונטי בנושאי אתיקה ויושרה עסקית.