Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Προάγουμε την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη

Στη Sanofi, θέλουμε να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετικότητα των κοινοτήτων μας, απελευθερώνοντας τον πραγματικό εαυτό μας καθημερινά για να μεταμορφώσουμε την άσκηση της ιατρικής. Θέλουμε να επηρεάσουμε τον κόσμο μέσω του ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς το κάνουμε και αναγνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό, είναι να το κάνουμε μαζί και με το να είμαστε «Όλοι μέσα».

Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής Play to Win της Sanofi. Μας βοηθούν να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τρόπο που εργαζόμαστε και να προωθήσουμε την πολιτισμική μας μεταμόρφωση μέσω:

 • Χτίζουμε αντιπροσωπευτική ηγεσία: Πρέπει να δημιουργήσουμε ηγετικές ομάδες που αντικατοπτρίζουν τη διαφορετικότητα των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε, ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα ευρύτερο φάσμα απόψεων και να είμαστε πιο πλήρως συνδεδεμένοι με τις ανάγκες των ασθενών, των εργαζομένων, των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών μας.
 • Δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου μπορούμε να προσφέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας: Μέσω της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, οι εργαζόμενοί μας πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν να απελευθερώσουν τις πλήρεις δυνατότητές τους, ώστε να προωθήσουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
 • Συμμετοχή στις διαφορετικές κοινότητές μας: για να αλλάξουμε την πρακτική της ιατρικής, πρέπει να είμαστε πολίτες του κόσμου, υποστηρίζοντας την ένταξη και τη διαφορετικότητα με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη βαθύτερη κατανόηση. Αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη στη δική μας επικοινωνία και καταλύουμε τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα για να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ φύλου, κουλτούρας και προελεύσεων, ΛΟΑΤΚΙ+, γενεών και ικανοτήτων.
 • Ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Δημιουργούμε ομάδες που αντικατοπτρίζουν τη διαφορετικότητα των εργαζομένων μας, καθώς πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός των διακριτών ταυτοτήτων των ανθρώπων και των επιχειρηματικών συνεργατών μας αποτελεί πηγή δύναμης και βασικό συστατικό της επιτυχίας μας.
 • Διασφαλίζοντας ότι οι χώροι εργασίας μας είναι προσβάσιμοι. Διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα στους ιστότοπούς μας, παρέχουμε τεχνολογίες χωρίς αποκλεισμούς ένταξης και προωθούμε τρόπους εργασίας που θα επιτρέψουν σε όλους τους εργαζόμενους να είναι πλήρως παραγωγικοί.
 • Δεσμευόμενοι να εκπροσωπήσουμε καλύτερα την ποικιλομορφία των ασθενών στις κλινικές δοκιμές μας.
 • Αυξάνοντας την ένταξη των ιστορικά υποεκπροσωπούμενων ομάδων στις διαδικασίες προμηθειών μας, μέσω του προγράμματος ποικιλομορφίας προμηθευτών της Sanofi.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Έχουμε μηδενική ανοχή απέναντι στην παρενόχληση (π.χ. σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, προφορική, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) και στη διάκριση που βασίζεται στα εξής: φύλο, ταυτότητα, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, φυλή, πολιτιστική κληρονομιά, σεξουαλικό προσανατολισμό, σωματική εμφάνιση, αναπηρία, συνδικαλιστική δραστηριότητα, πολιτικές απόψεις, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο.
 • Απαγορεύουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπρέπεια ενός ατόμου.
 • Αποφεύγουμε την ομοιογένεια παρέχοντας στους εργαζόμενους την υποστήριξη που χρειάζονται για να εγγυηθούν ότι θα ακουστούν οι απόψεις τους.