Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης με επιστημονική ακεραιότητα

Στη Sanofi, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με ακεραιότητα και να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες με διαφάνεια για να διευκολύνουμε την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

Η Sanofi επιδιώκει να ανακαλύψει τα θαύματα της επιστήμης για να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων, δίνοντας προτεραιότητα στην επιστημονική ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας. Αυτό σημαίνει τη διεξαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξής μας με τα κατάλληλα κίνητρα, με τρόπο που να τηρεί τις δεοντολογικές αρχές μας και σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά, ιατρικά και επιστημονικά πρότυπα. Μια τέτοια προσέγγιση ενισχύει τις ικανότητές μας και δημιουργεί εμπιστοσύνη μεταξύ της Sanofi και των ενδιαφερόμενων μερών μας, τοποθετώντας μας στην κατεύθυνση της βιώσιμης καινοτομίας.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Υιοθετώντας τα υψηλότερα πρότυπα επιστημονικής ακεραιότητας στην έρευνά μας, η Sanofi προσελκύει και διατηρεί ταλέντα και συνεργάτες που μας επιτρέπουν να προάγουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που σώζουν ζωές, υποστηρίζουν τον σκοπό μας και τροφοδοτούν τη βιώσιμη ανάπτυξή μας.
 • Δεσμευόμενη να παρουσιάζει δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές μας και τα αποτελέσματά τους, η Sanofi καλλιεργεί την εμπιστοσύνη των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και της επιστημονικής κοινότητας.
 • Χρησιμοποιώντας την Επιτροπή Βιοηθικής της Sanofi, όταν απαιτείται, με πρόσθετες συμβουλές από μια εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή Βιοηθικής, η Sanofi βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικές και ιατρικές μας δραστηριότητες διεξάγονται δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Διεξάγουμε την έρευνά μας, διατηρώντας τα δικαιώματα των ασθενών και σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και δεοντολογικές κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με τις Ορθές Ερευνητικές Πρακτικές, τις Ορθές Εργαστηριακές Πρακτικές και τις Ορθές Κλινικές Πρακτικές.
 • Διεξάγουμε την έρευνά μας με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης που θα ωφελήσει τους ασθενείς, προωθώντας παράλληλα την επιστήμη και την ιατρική.
 • Διεξάγουμε εσωτερικούς ελέγχους όλων των επιστημονικών πληροφοριών που παρέχουμε στην επιστημονική κοινότητα, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους ασθενείς, ώστε να εξασφαλίζουμε συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές επιστημονικών πληροφοριών.
 • Δεν κάνουμε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ούτε διαδίδουμε επιστημονικές πληροφορίες που εκτιμούν ανακριβώς την πραγματική αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας και τον ρόλο του στη βοήθεια του ασθενούς.
 • Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα κατά την παρουσίαση της έρευνας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της μελέτης.
 • Δεν αναλαμβάνουμε ερευνητικές ή κλινικές δοκιμές ως ανάρμοστο κίνητρο για προηγούμενες ή μελλοντικές πωλήσεις.
 • Δεσμευόμαστε για την ευημερία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος στην έρευνα και την ανάπτυξή μας.
 • Εξετάζουμε και ενημερώνουμε τακτικά το Πλαίσιο Βιοηθικής της Sanofi για να εγγυηθούμε την ακεραιότητα όλων των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων μας.
 • Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε τον σκοπό και τις φιλοδοξίες μας, συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική μας προσέγγιση προάγει την ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς και λειτουργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της ισορροπίας οφέλους-κινδύνου

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη διαφανή επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, το προφίλ ασφάλειας και τις υπηρεσίες ενημερώνονται τακτικά.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση ορθών πρακτικών λειτουργίας

  Στη Sanofi κατασκευάζουμε και διανέμουμε προϊόντα ύψιστης ποιότητας σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Μεταμορφώνουμε την ιατρική μέσω της ψηφιακής υγείας

  Η Sanofi αξιοποιεί την τεχνολογία για να μεταμορφώσει την πρακτική της ιατρικής και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού για ψηφιακές λύσεις.

  Διαβάστε περισσότερα