Για ποιους ισχύει αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Για ποιους ισχύει αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας;

Ο Κώδικάς μας ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Sanofi και για οποιονδήποτε εργάζεται για ή εκ μέρους της Sanofi, όπως ανάδοχοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τις αξίες και τις προσδοκίες που καθοδηγούν την εργασία μας. Περιγράφει τις συμπεριφορές που όλοι πρέπει να επιδείξουμε για να κάνουμε πραγματικότητα τις αξίες και τις προσδοκίες μας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι μας βοηθά να εκπληρώσουμε τον σκοπό μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα και να ζουν περισσότερο. Η κατανόηση και η εφαρμογή του Κώδικά μας είναι προϋπόθεση για την εργασία στη Sanofi. Η Sanofi προωθεί υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των κυβερνήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των οργανισμών ασθενών.

Αυτός ο Κώδικας είναι το θεμελιώδες έγγραφο αναφοράς που βρίσκεται πίσω από τα πρότυπα και τις διαδικασίες της Sanofi και υποστηρίζει μια κουλτούρα ακεραιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό μας και με όλους εκείνους με τους οποίους αλληλεπιδρούμε.

Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συγκεκριμένη εφαρμογή του Κώδικα ποικίλλει, ανάλογα με τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. Σε περιπτώσεις όπου ο παρών Κώδικας καθορίζει υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς από αυτά που ορίζονται στους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, ο Κώδικάς μας πρέπει να υπερισχύει. Όπου οι τοπικοί νόμοι ή κανονισμοί επιβάλλουν υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς από αυτά που ορίζονται στον Κώδικα, πρέπει να υπερισχύουν οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί.