Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός

Η Sanofi προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες την κατάλληλη στιγμή και για τους σωστούς λόγους. Υποστηρίζουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες κυνηγούν ελεύθερα και δίκαια τα θαύματα της επιστήμης χωρίς αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

Η Sanofi υποστηρίζει τους νόμους που προωθούν τον θεμιτό ανταγωνισμό και τις εμπορικές πρακτικές, καθώς και ένα ζωτικό οικοσύστημα καινοτομίας. Συμμορφωνόμαστε με όλους αυτούς τους νόμους όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε και δεν επιτυγχάνουμε ποτέ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω ανήθικων ή παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευσή μας να μην εμπλεκόμαστε ποτέ ή να φαίνεται ότι εμπλεκόμαστε στη δυσφήμιση των ανταγωνιστών μας, την επιβολή περιορισμών στους προμηθευτές ή τους πελάτες ή την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά μέσω ανάρμοστης συμφωνίας ή οποιουδήποτε είδους συμπαιγνίας με τους ανταγωνιστές.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Ανταγωνιζόμενη ελεύθερα και δίκαια, η Sanofi υποστηρίζει την καινοτομία, προάγει την ποιότητα και επεκτείνει τις επιλογές για τους ασθενείς, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα στην υγεία και ικανοποιώντας τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας συνολικά.
 • Υποστηρίζοντας και στηρίζοντας ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, η Sanofi βοηθά ώστε οι καλύτερες θεραπείες να φτάσουν στους ασθενείς που τις χρειάζονται, υποστηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του κλάδου μας.
 • Υποστηρίζοντας και προστατεύοντας τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος που επιβραβεύει τις επενδύσεις στην καινοτομία. Η Sanofi αναγνωρίζει επίσης ότι οποιαδήποτε δεσπόζουσα θέση στην αγορά που προκύπτει από αυτά τα δικαιώματα θα γίνεται σεβαστή από τις ρυθμιστικές αρχές του τομέα υγείας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης των ασθενών.
 • Συνεργαζόμενοι με διάφορα ενδιαφερόμενη μέρη, καθώς και με τους εταίρους μας σε εμπορικούς συλλόγους και τους διοργανωτές συνεδρίων, για να υποστηρίξουμε τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Βασιζόμαστε σε ένα ισχυρό δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς που τηρούν τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό και εφαρμόζουμε τις δεοντολογικές αρχές μας όπου οι νόμοι μπορεί να υπολείπονται για να υποστηρίξουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού.
 • Απαγορεύουμε στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να επιδιώκουν αλληλεπίδραση με τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές ή τους πελάτες μας, οι οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος από τη Sanofi.
 • Διασφάλιση ιδιωτικού απορρήτου και προστασία πληροφοριών

  Η Sanofi δεσμεύεται για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

  Η Sanofi δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή κατάχρηση ισχύος για προσωπικό όφελος, τόσο μεταξύ των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρηματικών συνεργατών μας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην επιδίωξη των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπεύθυνη επικοινωνία

  Στη Sanofi, διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί από εμάς να επικοινωνούμε υπεύθυνα και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να το πράξουμε.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

  Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

  Διαβάστε περισσότερα