Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Προστασία του περιβάλλοντος

Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Η άμεση και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Sanofi απαιτεί αποφασιστική ηγεσία για την προστασία του πλανήτη μας και του φυσικού περιβάλλοντος αέρα, γης και νερού από το οποίο εξαρτάται η ανθρωπότητα.

Στη Sanofi, η αφοσίωσή μας στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων υπερβαίνει τις καινοτομίες στον τομέα της υγείας. Ως παγκόσμιος οργανισμός, φέρουμε επίσης μεγάλη ευθύνη να λάβουμε μέτρα που να μετριάζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων σε τρόφιμα και νερό, της μειωμένης ποιότητας του αέρα και των συνθηκών που υποστηρίζουν την εξάπλωση ασθενειών και αλλεργιών. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των δραστηριοτήτων μας, καθώς και την υποστήριξη άλλων σε παρόμοιες προσπάθειες. Ενισχύουμε επίσης τη δική μας ανθεκτικότητα εν όψει των περιβαλλοντικών αλλαγών.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Ευθυγραμμίζοντας κάθε απόφαση, λαμβάνουμε υπόψη τις προσδοκίες των ασθενών του κόσμου, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών μας, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών και των κυβερνήσεων, για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αναπτύσσοντας το δρόμο προς την ουδετερότητα ως προς τις εκπομπές άνθρακα έως το 2030 και μειώνοντας τις εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας στο μέγιστο έως το 2045 για να αντισταθμίσουμε τελικά ό,τι δεν μπορεί να μειωθεί, θα συμβάλουμε στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 °C.
 • Περιορίζοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και υιοθετώντας κυκλικές λύσεις που εξοικονομούν ενέργεια και μειώνουν τα απόβλητα, υποστηρίζουμε τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα των πεπερασμένων πόρων του πλανήτη μας στον αέρα, τη γη και το νερό.
 • Βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό προφίλ των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους καθώς ο κόσμος κινητοποιείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ενθαρρύνοντας άλλους στον τομέα μας να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες.
 • Μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία, υποστηρίζοντας την πρόληψη του πρόωρου θανάτου, ασθένειες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως λοιμώξεις του αναπνευστικού, καρδιακές νόσους και καρκίνους του πνεύμονα, κατανάλωση ή επαφή με μολυσμένο νερό που προκαλεί γαστρεντερικές νόσους και αλλεργίες και ευαίσθητες στο κλίμα εκβάσεις στην υγεία, όπως ακραία φαινόμενα καύσωνα, πλημμύρες, ξηρασία και πυρκαγιές.
 • Υποστηρίζοντας και αναπτύσσοντας εργαζόμενους και επιχειρηματικούς συνεργάτες που φροντίζουν και ενεργούν για την ευημερία του πλανήτη και λειτουργούν ως μία επιχείρηση με ηγετικές περιβαλλοντικές αρχές.

 • Αξιολογώντας τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή για την επιχείρησή μας, ώστε να αναπτύξουμε ισχυρές στρατηγικές που θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες μετάβασης.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Δίνουμε προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων φιλικών προς το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και παρακινούμε τη συνειδητή επιλογή συμπεριφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αποτρέπουμε τη μόλυνση και τη ζημιά στο περιβάλλον μέσω της εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών που αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας ως οικολογικά υπεύθυνη εταιρεία.
 • Αποτρέπουμε ασθένειες που σχετίζονται με περιβαλλοντική μόλυνση μέσω ενεργειών εντός και εκτός της Sanofi που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τις ποικιλόμορφες κοινότητές μας.
 • Λαμβάνουμε αποφάσεις που δίνουν προτεραιότητα στις αξίες μας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
 • Μειώνουμε τον κίνδυνο δυσφήμησης και την απώλεια της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών έχοντας μια αδιαμφισβήτητη και διαφανή δέσμευση για τη φροντίδα του περιβάλλοντος, την οποία αντικατοπτρίζουμε με σαφείς και συνοπτικές ενέργειες που γνωστοποιούμε δημόσια με αληθείς και πλήρεις πληροφορίες.
 • Δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος κατά την επιλογή των επιχειρηματικών συνεργατών μας.
 • Αξιολογούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις επιχειρήσεις και την αλυσίδα αξίας μας, για να αναπτύξουμε ισχυρές στρατηγικές μετριασμού.
 • Δέσμευση στην κοινωνία

  Η προσέγγισή μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι η ενίσχυση, η επιβεβαίωση εκ νέου και η ενίσχυση της δέσμευσής μας στην κοινωνία και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Ο κοινωνικός μας αντίκτυπος επιτυγχάνεται με τρεις προσπάθειες:

  Διαβάστε περισσότερα