Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Διασφάλιση ιδιωτικού απορρήτου και προστασία πληροφοριών

Η Sanofi δεσμεύεται για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων ενισχύουν τον τρόπο με τον οποίο η Sanofi αλληλεπιδρά με ανθρώπους και οργανισμούς για την επίτευξη του σκοπού μας. Η επεξεργασία δεδομένων, από τη συλλογή έως την αποθήκευση, αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της σχέσης μας με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τους πελάτες και τους χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Για τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει ένα Παγκόσμιο Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ιδιωτικού Απορρήτου που διασφαλίζει τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε επίσης υιοθετήσει ένα Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας και Ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των συστημάτων πληροφορικής, των περιουσιακών στοιχείων, των πληροφοριών και των βάσεων δεδομένων μας.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Με την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των βέλτιστων πρακτικών για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, η Sanofi δημιουργεί εμπιστοσύνη και παρέχει νομική βεβαιότητα για το οικοσύστημα ζωτικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών.
 • Παρέχοντας τεχνογνωσία, καθοδήγηση και υποστήριξη στους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, τους βοηθάμε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις κατά τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις αξίες μας.
 • Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση με κριτήριο το κίνδυνο κατά τον σχεδιασμό ικανών ελέγχων για τη διατήρηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ικανοποιώντας παράλληλα τις προσδοκίες περί ιδιωτικού απορρήτου των ασθενών, των ατόμων και των ρυθμιστικών αρχών.
 • Ενεργοποιώντας την ψηφιακή στρατηγική της Sanofi μέσω της παροχής καινοτόμων εργαλείων και καθοδήγησης, εφαρμόζουμε το ιδιωτικό απόρρητο βάσει σχεδιασμού και την ασφάλεια των δεδομένων από τα αρχικά στάδια κάθε έργου.
 • Αναπτύσσοντας μια προληπτική προσέγγιση στο απόρρητο των δεδομένων, ευθυγραμμίζουμε τους στόχους μας και προωθούμε την εμπιστοσύνη με τις αρχές προστασίας δεδομένων και άλλους ρυθμιστικούς φορείς.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Αναγνωρίζουμε τις διαφοροποιήσεις των κανονισμών στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και εφαρμόζουμε το Παγκόσμιο Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ιδιωτικού Απορρήτου και τις πολιτικές Προστασίας Πληροφοριών, που αποτελούνται από πρότυπα, διαδικασίες, μοτίβα και υποδείγματα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου και τα πρότυπα ασφαλείας.
 • Αποτρέπουμε συμβάντα ασφαλείας μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και φυσικών, λογικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων και εξωτερικών απειλών.
 • Εντοπίζουμε και διαχειριζόμαστε συμβάντα ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου, όπως κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αιτήματα δικαιωμάτων υποκειμένων των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα σχετικά μέρη ενημερώνονται και υποστηρίζονται.
 • Διασφαλίζουμε ότι κάθε έργο που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα εφαρμόζει αρχές ιδιωτικού απορρήτου βάσει σχεδιασμού και διαφάνειας μέσω ενός οδικού χάρτη συμμόρφωσης βήμα προς βήμα.
 • Διεξάγουμε έλεγχο δέουσας επιμέλειας και διαρκή παρακολούθηση για να διασφαλίσουμε ότι η Sanofi συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες κατά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εντός ή εκτός της εταιρείας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι εφαρμόζονται επαρκή συμβατικά μέτρα για τη διασφάλιση όλων των διαβιβάσεων.
 • Διορίζουμε ένα Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων και δίκτυο πρεσβευτών ιδιωτικού απορρήτου σε όλη τη Sanofi για να παρέχουν πρακτική εξειδίκευση και υποστήριξη όπου και όταν αυτό έχει σημασία και για να συντονιστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

 • Αυξάνουμε τη ευαισθητοποίηση μέσω της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας για να ενισχύσουμε την κουλτούρα μας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των πληροφοριών, καθιστώντας μας πιο ανθεκτικούς στις απειλές για την ασφάλεια.
 • Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός

  Η Sanofi προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες την κατάλληλη στιγμή και για τους σωστούς λόγους. Υποστηρίζουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες κυνηγούν ελεύθερα και δίκαια τα θαύματα της επιστήμης χωρίς αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

  Η Sanofi δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή κατάχρηση ισχύος για προσωπικό όφελος, τόσο μεταξύ των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρηματικών συνεργατών μας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην επιδίωξη των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπεύθυνη επικοινωνία

  Στη Sanofi, διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί από εμάς να επικοινωνούμε υπεύθυνα και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να το πράξουμε.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

  Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

  Διαβάστε περισσότερα