Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Διατήρηση ορθών πρακτικών λειτουργίας

Στη Sanofi κατασκευάζουμε και διανέμουμε προϊόντα ύψιστης ποιότητας σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.

Στη Sanofi, είμαστε υπερήφανοι για τα προϊόντα μας και εκτιμούμε την εμπιστοσύνη των ασθενών και των ενδιαφερομένων σε αυτά. Για να κερδίσουμε και να διατηρήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη, κατασκευάζουμε και συσκευάζουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Βασιζόμαστε στους αφοσιωμένους ανθρώπους μας που εργάζονται στα εργοστάσιά μας και σε τεχνολογίες αιχμής για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Επιδιώκουμε συνεχή βελτίωση στα πρότυπα παραγωγής μας και διασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και τις τρέχουσες ορθές κατασκευαστικές πρακτικές. Συνεργαζόμαστε στενά με τις υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο για να διατηρούμε όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής μας. Ελέγχουμε τακτικά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας για να διασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα των προϊόντων μας και των εξαρτημάτων τους.

Εφαρμόζουμε Ορθές Πρακτικές Διανομής για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας μεταφέρονται υπό συνθήκες που εγγυώνται την ασφάλεια και την ποιότητά τους.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Καλλιεργώντας μια κουλτούρα ποιότητας για την επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας, υιοθετώντας τα οφέλη των νέων τεχνολογιών και βελτιστοποιώντας την ανάληψη κινδύνων σε ολόκληρο τον οργανισμό μας.
 • Με την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας στις πρακτικές λειτουργίας μας, βοηθάμε στη διασφάλιση ότι τα καλύτερα φάρμακα φτάνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε την εμπιστοσύνη των ασθενών και των ενδιαφερομένων μερών στα φάρμακά μας.
 • Με την τακτική εφαρμογή αποδεδειγμένων τεχνολογιών στις πρακτικές λειτουργίας μας επιτρέπεται στη Sanofi να προσφέρει νέα και τα καλύτερα στην κατηγορία τους φάρμακα.
 • Αξιοποιώντας τις ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών παραγωγής, συσκευασίας και εφοδιασμού μας.
 • Ενισχύοντας τις μεθόδους μας για την παραγωγή ενεργών συστατικών.
 • Διατηρώντας μια ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα φάρμακα της Sanofi σε όλο τον κόσμο και εγκαίρως.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Εντοπίζουμε και διαχειριζόμαστε συστηματικά τους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Κατασκευάζουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που πληρούν όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις και επιδιώκουν την ποιότητα πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς τόσο στα προϊόντα όσο και στις διαδικασίες μας.
 • Προστατεύουμε την ασφάλεια των ασθενών, εντοπίζοντας, αξιολογώντας και διαχειριζόμενοι εγκαίρως τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν.
 • Είμαστε ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της Ποιότητας στην έρευνα, ανάπτυξη και παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών προϊόντων για τους ασθενείς μας.
 • Συνεργαζόμαστε στενά με τις ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους.
 • Διασφαλίζουμε την εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και των παραδόσεων και μεταφορών προϊόντων υπό συνθήκες που εγγυώνται την ασφάλεια και την ποιότητά τους.
 • Διεξάγουμε τακτικούς ελέγχους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους της Sanofi για να διασφαλίσουμε ότι παράγονται και παραδίδονται μόνο προϊόντα που πληρούν τα πρότυπα υψηλής ποιότητας.
 • Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε τον σκοπό και τις φιλοδοξίες μας, συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική μας προσέγγιση προάγει την ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς και λειτουργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της ισορροπίας οφέλους-κινδύνου

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη διαφανή επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, το προφίλ ασφάλειας και τις υπηρεσίες ενημερώνονται τακτικά.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης με επιστημονική ακεραιότητα

  Στη Sanofi, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με ακεραιότητα και να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες με διαφάνεια για να διευκολύνουμε την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Μεταμορφώνουμε την ιατρική μέσω της ψηφιακής υγείας

  Η Sanofi αξιοποιεί την τεχνολογία για να μεταμορφώσει την πρακτική της ιατρικής και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού για ψηφιακές λύσεις.

  Διαβάστε περισσότερα