Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

Η Sanofi δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή κατάχρηση ισχύος για προσωπικό όφελος, τόσο μεταξύ των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρηματικών συνεργατών μας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην επιδίωξη των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Τέτοιες πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς περιλαμβάνουν την παροχή (ή λήψη) οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας σε (ή από) οποιοδήποτε πρόσωπο με σκοπό τον επηρεασμό οποιασδήποτε συμπεριφοράς ή απόφασης, ιδιαίτερα των επαγγελματιών υγείας, των οργανισμών ασθενών, των κρατικών αξιωματούχων και των κρατικών οργανισμών. Η διαφθορά βλάπτει τους ασθενείς, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη και μπορεί να περιορίσει την επένδυση σε φάρμακα. Η διαφθορά προάγει επίσης τις ανισότητες στην υγεία και αποτρέπει την οικονομική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η μη ανοχή μας σε οποιουδήποτε είδους διαφθορά οδηγεί τη Sanofi στην καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας ακεραιότητας. Μας παρακινεί επίσης να καταπολεμούμε τη διαφθορά εκτός του οργανισμού μας, οπουδήποτε μπορεί να παρεμποδίζει τον σκοπό μας.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Αποτρέποντας τη δωροδοκία και τη διαφθορά, τόσο εντός της Sanofi όσο και σε όλους εκείνους που αγγίζουν τον τομέα μας, αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να υλοποιήσει τον σκοπό της και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του κλάδου μας, διατηρώντας την καινοτομία, προωθώντας την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και προστατεύοντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία και την ικανοποίηση των προσδοκιών της κοινωνίας.
 • Επιδεικνύοντας την αξιοπιστία μας στους ασθενείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της δέσμευσής μας για την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς εσωτερικά και της αποφασιστικότητάς μας να την καταπολεμήσουμε εξωτερικά.
 • Ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους μας να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να μετριάζουν πιθανούς κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς και να δίνουν προτεραιότητα στους πόρους μας για τη διαχείρισή τους.
 • Με τη συμμετοχή σε κοινές ή πολυμερείς πρωτοβουλίες σε ολόκληρο τον βιοφαρμακευτικό κλάδο, καθώς και σε συνεργασία με ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, την κοινωνία των πολιτών και πολυμερείς οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Απαγορεύουμε στους εργαζόμενους ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε πράξη ή που μπορεί να θεωρηθεί πράξη δωροδοκίας και διαφθοράς. Απαιτούμε από αυτούς να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανή πράξη δωροδοκίας και διαφθοράς, ενώ εκπαιδεύουμε τακτικά τους εργαζομένους μας για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την πρόληψη τέτοιων ενεργειών.
 • Απαγορεύουμε τις πληρωμές διευκολύνσεων, ακόμη και όταν επιτρέπεται από τον νόμο.
 • Απαγορεύουμε στους εργαζόμενους να προσφέρουν ή να λαμβάνουν δώρα από τρίτους.
 • Προστατεύουμε τις διαδικασίες και εξαλείφουμε τα εμπόδια στην ικανότητα ενός εργαζόμενου ή επιχειρηματικού συνεργάτη να εγείρει και να αναφέρει εμπιστευτικά ζητήματα δωροδοκίας ή διαφθοράς με μέτρα προστασίας κατά των αντιποίνων.
 • Υποστηρίζουμε μια ισχυρή λειτουργία δεοντολογίας και συμμόρφωσης που μπορεί να εκτελέσει τις ευθύνες της ανεξάρτητα και έχει άμεση πρόσβαση στην εκτελεστική ηγεσία.
 • Χρησιμοποιούμε τους έμπειρους ειδικούς μας σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε την τήρηση όλων των νόμων και κανονισμών κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, καθώς και για την εφαρμογή των δεοντολογικών αρχών μας, όπου οι νόμοι μπορεί να μην τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας.
 • Διεξάγουμε δέουσα επιμέλεια κατά της δωροδοκίας βάσει κινδύνου για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των πελατών και των τρίτων μεσαζόντων πωλήσεων και μάρκετινγκ, πριν τους εμπλέξουμε και κατά περιόδους κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Οποιοδήποτε πιθανό ζήτημα που εγείρεται μέσω αυτής της παρακολούθησης εξετάζεται και αξιολογείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη για ένα σχέδιο περιορισμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού, εάν απαιτείται.
 • Διασφάλιση ιδιωτικού απορρήτου και προστασία πληροφοριών

  Η Sanofi δεσμεύεται για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός

  Η Sanofi προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες την κατάλληλη στιγμή και για τους σωστούς λόγους. Υποστηρίζουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες κυνηγούν ελεύθερα και δίκαια τα θαύματα της επιστήμης χωρίς αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπεύθυνη επικοινωνία

  Στη Sanofi, διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί από εμάς να επικοινωνούμε υπεύθυνα και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να το πράξουμε.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

  Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

  Διαβάστε περισσότερα