Κουλτούρα δεοντολογίας και κινδύνου

Για να αναζητήσουμε τα θαύματα της επιστήμης, χρειαζόμαστε μια ισχυρή ηθική πυξίδα.

Ένας τολμηρός και ευγενής σκοπός όπως ο δικός μας απαιτεί μια κουλτούρα που καθοδηγεί και καθοδηγείται από τη δεοντολογία και την επιχειρηματική ακεραιότητα. Αυτό σημαίνει πως όλοι μας προσφέρουμε τον καλύτερο ηθικό εαυτό μας στην εργασία μας, ώστε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.

Για να το πετύχουμε αυτό, το πλαίσιο λήψης αποφάσεων που βασίζεται στη συνεκτική ανάληψη κινδύνων, τη δικαιοσύνη και τις δεοντολογικές αρχές, μας καθοδηγεί σε κάθε επίπεδο για να κάνουμε το σωστό.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις ενέργειές μας ώστε να παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στους ασθενείς, τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Κουλτούρα Δεοντολογίας μας

Όταν ενεργούμε σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας μας, η κουλτούρα και η δεοντολογία μας τροφοδοτούν η μία την άλλη, δημιουργώντας έναν «ενάρετο και δεοντολογικό κύκλο».

Για παράδειγμα, όταν επιδιώκουμε δικαιοσύνη και ισότητα, προάγουμε ένα δεοντολογικό και ασφαλές περιβάλλον και επιτρέπουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και θάρρος από τους ανθρώπους μας να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις και να αμφισβητούν το κατεστημένο. Όλα αυτά μαζί μας βοηθούν να επιτύχουμε τον σκοπό μας, με τους ασθενείς στο επίκεντρο της σκέψης μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας καθορίζει και μας βοηθά να εφαρμόσουμε την ηθική μας πυξίδα, καθοδηγώντας μας στο να λαμβάνουμε αποφάσεις δεοντολογικά και δίκαια.

Η προσεκτική ανάληψη κινδύνων είναι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις στη Sanofi

Ο μετασχηματισμός της ιατρικής πρακτικής είναι δύσκολος. Αυτές οι προκλήσεις δεν θα πρέπει να επισκιάζουν τις συναρπαστικές ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας και τον θετικό αντίκτυπο της επιστήμης μας στη ζωή των ανθρώπων.

Για να επιτύχουμε καινοτομίες, πρέπει να απελευθερώσουμε με ασφάλεια τις δυνατότητες καινοτομίας μας, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και επιχειρηματικής ακεραιότητας. Γνωρίζουμε ότι με τις μεγάλες ανταμοιβές έρχονται και κίνδυνοι. Και στον ταχέως εξελισσόμενο, αβέβαιο κόσμο της υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να σταθμίσουμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που ενέχονται και να είμαστε διαφανείς σχετικά με τα κίνητρά μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, βασιζόμαστε σε ένα κοινό πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

Τι είναι η Προσεκτική Ανάληψη Κινδύνων;

Η Προσεκτική Ανάληψη Κινδύνων αφορά στη λήψη των σωστών αποφάσεων μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τους κινδύνους στη λεγόμενη «Μωβ Ζώνη».

Απαιτεί από εμάς να βρούμε το σωστό επίπεδο κινδύνων που μπορούμε να αναλάβουμε εντός της ανοχής ανάληψης κινδύνου της εταιρείας μας, αποφεύγοντας την υπερβολική προσοχή ή απροσεξία, έτσι ώστε να αδράξουμε τις ευκαιρίες τη σωστή στιγμή και να παραδώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στους ασθενείς, τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Προσεκτική Ανάληψη Κινδύνων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της οργανωτικής μας κουλτούρας και ένας καταλύτης της πρότασης αξίας των εργαζομένων μας και των συμπεριφορών Play to Win. Αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, λαμβάνουμε αποφάσεις και αναλαμβάνουμε την ευθύνη.

Η Προσεκτική Ανάληψη Κινδύνων δεν είναι ποτέ απερίσκεπτη. Δεν διακυβεύουμε την ακεραιότητά μας. Δεν παραβιάζουμε τον νόμο ούτε παραβιάζουμε τις πολιτικές μας. Δεν θέτουμε τους ασθενείς μας, τους ανθρώπους μας ή τον πλανήτη σε κίνδυνο.

Στη Sanofi έχουμε όλοι τη δυνατότητα να υιοθετήσουμε μια νοοτροπία Προσεκτικής Ανάληψης Κινδύνων χρησιμοποιώντας τις αρχές TRT:

Προσεκτική (Thoughtful): Βασιζόμαστε στην ορθή κρίση των ανθρώπων μας και των αξιών μας για να κάνουμε το σωστό. Εμπλέκουμε τα κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη για να αναζητήσουν τη διαφορετικότητα των απόψεων και να επεκτείνουν τη σκέψη μας. Είμαστε ηθικοί και χωρίς αποκλεισμούς.

Κίνδυνος (Risk): Εξισορροπούμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για να κάνουμε ενημερωμένες και τολμηρές επιλογές και διασφαλίζουμε ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Διατηρούμε τους ασθενείς και τους πελάτες στο επίκεντρο της σκέψης μας όταν βρίσκουμε λύσεις. Είμαστε τολμηροί και καθοδηγούμαστε από έναν κοινό σκοπό.

Λ ήψη (Taking): Ακολουθούμε μια ρεαλιστική προσέγγιση με σαφείς ρόλους στη λήψη αποφάσεων. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις αποφάσεις μας, γιορτάζουμε τις επιτυχίες και ενώνουμε τις δυνάμεις μας ως One Sanofi για να μάθουμε από τα απροσδόκητα αποτελέσματα. Είμαστε δυνατοί και υπόλογοι.

Πώς να εφαρμόσετε την προσεκτική ανάληψη κινδύνων;

Μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που αποτελείται από 6 απλά και πρακτικά βήματα έχει σχεδιαστεί για να μας καθοδηγεί όταν λαμβάνουμε αποφάσεις καθημερινά, θέτοντας στον εαυτό μας τις σωστές ερωτήσεις και εφαρμόζοντας τις αρχές TRT:

 • Βήμα 1: Ορισμός
 • Βήμα 2: Συμμετοχή
 • Βήμα 3: Αξιολόγηση
 • Βήμα 4: Απόφαση
 • Βήμα 5: Εκτέλεση
 • Βήμα 6: Εκμάθηση

Είναι αυτό που ονομάζουμε «εμπειρία TRT».

Μας βοηθά να ενεργοποιήσουμε τη σωστή νοοτροπία και να ακολουθήσουμε μια κοινή και συνεπή προσέγγιση για τη λήψη των καλύτερων αποφάσεων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού.

Και καθώς εξετάζουμε την εμπειρία TRT, καλούμαστε να αναλογιστούμε τις αποφάσεις μας, λαμβάνοντας υπόψη τι λειτούργησε καλά και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και να διασφαλίσουμε ότι οι βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αποκτήθηκαν κοινοποιούνται συλλογικά.

Δίκαιη & Δεοντολογική λήψη αποφάσεων

Η λήψη δίκαιων αποφάσεων

Η λήψη δίκαιων αποφάσεων αφορά την αποφυγή μεροληψίας και τη διασφάλιση διαφανών, αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει επίσης τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των σχετικών πληροφοριών, την ακρόαση των ατόμων που θα επηρεαστούν από την απόφαση και την παροχή σαφούς και ουσιαστικού σκεπτικού για την απόφασή μας.

Περιήγηση στις γκρίζες περιοχές

Για να επιδιώξουμε την πρόοδο, πρέπει να λαμβάνουμε πολύπλοκες αποφάσεις κάθε μέρα. Αυτές οι αποφάσεις δεν είναι πάντα δυαδικές, οπότε πώς μπορούμε να περιηγηθούμε στις γκρίζες περιοχές; Και πώς είναι να κάνεις το σωστό, πέρα από το προφανές ότι ακολουθείς τους νόμους και τους κανονισμούς;

Για να λάβουμε δεοντολογικές αποφάσεις, πρέπει να κατανοήσουμε δύο πράγματα: (1) τις πιθανές συνέπειες των ενεργειών μας και (2) τα κίνητρά μας για αυτές τις ενέργειες.

Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το αποτέλεσμα της απόφασής μας και βασιζόμαστε στην καλά ενημερωμένη κρίση μας για να κάνουμε το σωστό, μέσω μιας συνεχούς αυτο-ερώτησης:

 • Είναι η απόφασή μου σύμφωνη με τον σκοπό μας να κυνηγήσουμε τα θαύματα της επιστήμης για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων;
 • Είναι η απόφασή μου σύμφωνη με τις αξίες της Sanofi;
 • Δεν παραβαίνω νόμους, πολιτικές, διαδικασίες της Sanofi ή οτιδήποτε ορίζεται σε αυτόν τον κώδικα;
 • Θέτω το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό μου συμφέρον;
 • Συμπεριφέρομαι σε άλλους με τον ίδιο τρόπο που θα περίμενα να μου συμπεριφερθούν;
 • Θα ένιωθα άνετα αν το κοινό διαβάζει για την απόφασή μου στο διαδίκτυο για πάντα;

Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις είναι «ΟΧΙ», ζητήστε βοήθεια.

Οργανωτική Δικαιοσύνη

Τι είναι η Οργανωτική Δικαιοσύνη;

Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε ως εταιρεία έχει άμεσο αντίκτυπο στους ανθρώπους μας. Για να κάνουμε τη Sanofi έναν δίκαιο και ασφαλή χώρο εργασίας, προάγουμε μια κουλτούρα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν αντιμετωπιστεί δίκαια και δεν φοβούνται να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια ή να αμφισβητήσουν αυτό που δεν φαίνεται, αισθάνεται ή μοιάζει σωστό.

Για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ελεύθερη έκφραση, η Sanofi καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσει τους πόρους και τους μηχανισμούς που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε με ασφάλεια και με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί μαζί επιτρέπουν μια ισχυρή κουλτούρα οργανωτικής δικαιοσύνης που εμπνέει σε καθέναν από εμάς την αντίληψη της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης που απαιτείται για να αισθανθούμε ότι έχουμε τη δύναμη να μιλήσουμε.

Μηδενική ανοχή

Στη δέσμευσή της για την προώθηση μιας κουλτούρας δεοντολογίας, επιχειρηματικής ακεραιότητας και αμοιβαίου σεβασμού, η Sanofi απαγορεύει οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξιοπρέπεια ενός ατόμου ή να έχει επιζήμιο αντίκτυπο στη Sanofi ή τη φήμη της. Δεν επιτρέπουμε ούτε υποστηρίζουμε οποιαδήποτε μορφή απάτης, παρενόχλησης ή διακρίσεων. Αυτές οι συμπεριφορές είναι ουσιαστικά ασύμβατες με τις βασικές μας αξίες και θα υπόκεινται σε προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε όλες τις δραστηριότητές μας σε παγκόσμιο επίπεδο και σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους.

Εγείρετε την ανησυχία σας

Στη Sanofi, ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να μιλούν ανοιχτά όταν έχουν ερωτήσεις ή ανησυχίες και τους παρέχουμε διαβεβαίωση ότι θα ακουστούν. Δεσμευόμαστε να:

 • Χειριζόμαστε τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που μας γνωστοποιούνται άμεσα.
 • Διεξάγουμε ανεξάρτητες, δίκαιες και ισορροπημένες έρευνες για ζητήματα που εγείρονται όταν είναι σωστό να το κάνουμε.
 • Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα του αναφέροντος και να μειώσουμε τον κίνδυνο να αναγνωριστεί το άτομο.
 • Προβούμε στις κατάλληλες αμερόληπτες πειθαρχικές ενέργειες, με διαφανή και συνεπή τρόπο, σύμφωνα με την πολιτική μας για τις πειθαρχικές και διορθωτικές ενέργειες.
 • Ποτέ μην κατηγορείτε ή τιμωρείτε ανθρώπους πριν επιβεβαιωθούν τα γεγονότα.
 • Προστατεύστε οποιονδήποτε αναφέρει ανησυχίες όταν γίνονται καλή τη πίστει και χωρίς κακόβουλη πρόθεση μέσω της ισχυρής πολιτικής μας κατά των αντιποίνων, ακόμη και αν τα γεγονότα που αναφέρονται αποδειχθούν ανακριβή ή δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

 • Παρακολουθούμε συνεχώς την κουλτούρα, τη συμμόρφωση, τις συμπεριφορές και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες για να διασφαλίσουμε ότι τίθεται ο σωστός τόνος με τους εργαζομένους μας να δίνουν το παράδειγμα σε ολόκληρη την εταιρεία.

Ακολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές της Οργανωτικής Δικαιοσύνης, οι εργαζόμενοί μας μπορούν να φέρουν τον αληθινό και τον καλύτερο εαυτό τους στην εργασία και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο να κάνουν τη Sanofi τον καλύτερο δυνατό χώρο εργασίας.

Θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες;

Ανακαλύψτε πώς μεγιστοποιούμε τις ευκαιρίες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους.

 • Προάγουμε την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη

  Στη Sanofi, θέλουμε να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετικότητα των κοινοτήτων μας, απελευθερώνοντας τον πραγματικό εαυτό μας καθημερινά για να μεταμορφώσουμε την άσκηση της ιατρικής. Θέλουμε να επηρεάσουμε τον κόσμο μέσω του ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς το κάνουμε και αναγνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό, είναι να το κάνουμε μαζί και με το να είμαστε «Όλοι μέσα».

  Διαβάστε περισσότερα
 • Σεβασμός στους ανθρώπους, προαγωγή της ψυχολογικής ασφάλειας και της ευεξίας

  Καθώς ο σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων, δεσμευόμαστε να τηρούμε σεβασμό προς κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει τη σωματική και ψυχολογική υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των ανθρώπων της Sanofi, καθώς και τον σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρεπή εργασία μεταξύ όλων των ανθρώπων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διασφάλιση ιδιωτικού απορρήτου και προστασία πληροφοριών

  Η Sanofi δεσμεύεται για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε τον σκοπό και τις φιλοδοξίες μας, συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική μας προσέγγιση προάγει την ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς και λειτουργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Συνεργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες

  Στη Sanofi, συνεργαζόμαστε με διάφορους επιχειρηματικούς συνεργάτες από τους οποίους αναμένουμε να τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα. Η δέσμευσή μας με επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών, πελατών και τρίτων μεσαζόντων πωλήσεων και μάρκετινγκ, μιας στρατηγικής συμμαχίας και κοινοπραξιών, έχει τις ρίζες της στην εμπιστοσύνη και είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία μας, επιτρέποντας στη Sanofi να επιτύχει τον σκοπό της. Μπορεί επίσης να ενέχει διάφορους κινδύνους για τις λειτουργίες, τα οικονομικά και τη φήμη μας, ειδικά όταν ένας επιχειρηματικός συνεργάτης δεν τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός

  Η Sanofi προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες την κατάλληλη στιγμή και για τους σωστούς λόγους. Υποστηρίζουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες κυνηγούν ελεύθερα και δίκαια τα θαύματα της επιστήμης χωρίς αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

  Η Sanofi δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή κατάχρηση ισχύος για προσωπικό όφελος, τόσο μεταξύ των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρηματικών συνεργατών μας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην επιδίωξη των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Προστασία του περιβάλλοντος

  Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Η άμεση και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Sanofi απαιτεί αποφασιστική ηγεσία για την προστασία του πλανήτη μας και του φυσικού περιβάλλοντος αέρα, γης και νερού από το οποίο εξαρτάται η ανθρωπότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Δέσμευση στην κοινωνία

  Η προσέγγισή μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι η ενίσχυση, η επιβεβαίωση εκ νέου και η ενίσχυση της δέσμευσής μας στην κοινωνία και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Ο κοινωνικός μας αντίκτυπος επιτυγχάνεται με τρεις προσπάθειες:

  Διαβάστε περισσότερα
 • Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπεύθυνη επικοινωνία

  Στη Sanofi, διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί από εμάς να επικοινωνούμε υπεύθυνα και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να το πράξουμε.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της ισορροπίας οφέλους-κινδύνου

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη διαφανή επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, το προφίλ ασφάλειας και τις υπηρεσίες ενημερώνονται τακτικά.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης με επιστημονική ακεραιότητα

  Στη Sanofi, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με ακεραιότητα και να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες με διαφάνεια για να διευκολύνουμε την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  Η Sanofi δεσμεύεται να εστιάζει διαρκώς στους ασθενείς, καθώς και να ενεργεί με ακεραιότητα, σεβασμό, νόμιμη πρόθεση, διαφάνεια και υπευθυνότητα κατά την αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

  Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση ορθών πρακτικών λειτουργίας

  Στη Sanofi κατασκευάζουμε και διανέμουμε προϊόντα ύψιστης ποιότητας σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Μεταμορφώνουμε την ιατρική μέσω της ψηφιακής υγείας

  Η Sanofi αξιοποιεί την τεχνολογία για να μεταμορφώσει την πρακτική της ιατρικής και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού για ψηφιακές λύσεις.

  Διαβάστε περισσότερα