Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Διατήρηση της ισορροπίας οφέλους-κινδύνου

Η Sanofi δεσμεύεται για τη διαφανή επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, το προφίλ ασφάλειας και τις υπηρεσίες ενημερώνονται τακτικά.

Η ασφάλεια των ασθενών είναι θεμελιώδης για τον σκοπό μας της βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Αυτό ξεκινά με την προστασία όσων συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές που επιχορηγούμε και επεκτείνεται στην ασφάλεια των προϊόντων σε όλες τις παραγωγικές μας δραστηριότητες και την ποιότητα της προμήθειας. Εγγυόμαστε μία θετική ισορροπία οφέλους-κινδύνου για τα προϊόντα μας. Επιπλέον, προστατεύουμε το απόρρητο των ασθενών, διατηρούμε την ακεραιότητα των δεδομένων των ασθενών, παρέχουμε πληροφορίες για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και παρακολουθούμε και αναφέρουμε συνεχώς ανεπιθύμητα συμβάντα. Καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Sanofi εξελίσσονται και προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για τη βελτίωση της υγείας των ασθενών, θα παραμείνουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για τη διατήρηση της ασφάλειας των ασθενών σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών, η Sanofi βελτιώνει τα αποτελέσματα στην υγεία, ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη και κερδίζει ζωτική εμπιστοσύνη με τους ενδιαφερόμενους.
 • Διατηρώντας μια θετική ισορροπία οφέλους-κινδύνου για όλα τα προϊόντα μας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων τους, η Sanofi ενισχύει την προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή και είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων υποσχόμενων τομέων, όπως η επεξεργασία γονιδίων και η κυτταρική θεραπεία.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Συμμορφώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ανάλυσης κινδύνου/οφέλους, όπως καθορίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές, όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε.
 • Εξασφαλίζουμε αποδείξεις ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν αποδεκτά προφίλ ασφάλειας πριν εξεταστούν σε συμμετέχοντες σε έρευνες σε ανθρώπους.
 • Παρέχουμε ενημερωμένες σχετικές πληροφορίες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για την υποστήριξη των αποφάσεων των κρατικών αρχών, των ερευνητικών κέντρων και των επιτροπών δεοντολογίας για την έγκριση της κλινικής μας έρευνας
 • Χρησιμοποιούμε μια ασθενοκεντρική διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση, όπου οι υποψήφιοι συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές ή/και οι φροντιστές τους κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν οικειοθελώς.
 • Επικοινωνούμε με διαφάνεια και ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
 • Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας παρέχοντας ακριβείς, έγκαιρες και ισορροπημένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση τους.
 • Διασφαλίζουμε ότι οι απαντήσεις σε αιτήματα ιατρικών πληροφοριών από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας είναι έγκαιρες, ειλικρινείς, βασισμένες σε αποδείξεις και επιστημονικά ισορροπημένες για την υποστήριξη της ενημερωμένης και κατάλληλης χρήσης των προϊόντων της Sanofi.
 • Προστατεύουμε το απόρρητο των ασθενών και ενημερώνουμε τους ασθενείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους δεδομένα, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους.

 • Αναφέρουμε γρήγορα ανεπιθύμητα συμβάντα ή ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα προϊόντα της Sanofi στις ρυθμιστικές αρχές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις φαρμακοεπαγρύπνησης.
 • Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε τον σκοπό και τις φιλοδοξίες μας, συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική μας προσέγγιση προάγει την ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς και λειτουργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης με επιστημονική ακεραιότητα

  Στη Sanofi, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με ακεραιότητα και να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες με διαφάνεια για να διευκολύνουμε την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση ορθών πρακτικών λειτουργίας

  Στη Sanofi κατασκευάζουμε και διανέμουμε προϊόντα ύψιστης ποιότητας σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Μεταμορφώνουμε την ιατρική μέσω της ψηφιακής υγείας

  Η Sanofi αξιοποιεί την τεχνολογία για να μεταμορφώσει την πρακτική της ιατρικής και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού για ψηφιακές λύσεις.

  Διαβάστε περισσότερα