Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Δέσμευση στην κοινωνία

Η προσέγγισή μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι η ενίσχυση, η επιβεβαίωση εκ νέου και η ενίσχυση της δέσμευσής μας στην κοινωνία και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Ο κοινωνικός μας αντίκτυπος επιτυγχάνεται με τρεις προσπάθειες:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μία στρατηγική σε επίπεδο ολόκληρης της εταιρείας, ευθυγραμμισμένη με τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική μας, σχεδιασμένη για να επιφέρει τη διαφορά που μπορεί να κλιμακωθεί και να προσφέρει θετικό αντίκτυπο που μπορεί να διατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου. Κάθε μέρος του οργανισμού έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο και να συμβάλλει με πρωταρχικές πρωτοβουλίες που είναι κατανεμημένες σε όλη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας, από την Ε&Α έως την παραγωγή και τις εμπορικές επιχειρήσεις
 • Παγκόσμια Μονάδα Υγείας (Global Health Unit, GHU), μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση που καθιστά διαθέσιμα απαραίτητα προϊόντα της Sanofi σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπως και υποστηρίζει τοπικούς επιχειρηματίες να επεκτείνουν τις δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης και
 • Ίδρυμα Foundation S – The Sanofi Collective, το φιλανθρωπικό μας σκέλος «Think and Do Tank», που βελτιώνει τη ζωή των ευάλωτων πληθυσμών, αποτελώντας τον καταλύτη για λύσεις βάσει κοινοτήτων σχετικά με τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, τη δράση για το κλίμα και την ανθεκτικότητα στην υγεία, τις παραμελημένες τροπικές νόσους και την ανταπόκριση στις ανθρωπιστικές κρίσεις, δωρίζοντας φάρμακα και προσφέροντας επείγουσα βοήθεια.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Αναγνωρίζοντας ότι ο σκοπός μας περιλαμβάνει μια θεμελιώδη δέσμευση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, την παροχή αξίας στους πελάτες, την επένδυση στους εργαζομένους μας, τη δίκαιη και δεοντολογική συναλλαγή με τους προμηθευτές μας, την υποστήριξη των κοινοτήτων στις οποίες εργαζόμαστε και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Αυξάνοντας την πρόσβαση και την οικονομική προσιτότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων ασθενών και άλλων πρωτοβουλιών, ενισχύουμε τις κοινότητες και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους.
 • Ενεργώντας προληπτικά για τους πιο ευάλωτους και υποεκπροσωπούμενους, προάγουμε λύσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να μην ήταν δυνατές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για ανεκπλήρωτες ανάγκες.
 • Ενθαρρύνοντας τους εργαζομένους μας ώστε να εκτελούν τοπικές εθελοντικές δραστηριότητες, ενισχύουμε τις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.
 • Με την εγγραφή μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, δεσμευόμαστε να τηρούμε τις αρχές του για βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και να αναφέρουμε δημοσίως τις προσπάθειες υλοποίησής μας από το 2003.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Διασφαλίζουμε ότι οι δεσμεύσεις μας προς την κοινωνία αποφέρουν απτά αποτελέσματα με την κατάλληλη μέτρηση και τη δημόσια αναφορά.
 • Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που δείχνει η κοινωνία στη Sanofi και επιδιώκουμε αποφάσεις σε κάθε επίπεδο εντός του οργανισμού μας που στοχεύουν να κερδίσουν και να διατηρήσουν αυτή την εμπιστοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην οδό ανάπτυξης της σταδιοδρομίας των ηγετών μας.
 • Ακούμε τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη που αποτελούν τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, για να υποστηρίξουμε τη βελτιωμένη και δεοντολογική λήψη αποφάσεων.
 • Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα άτομα είναι πιο ευάλωτα από άλλα και ότι η Sanofi έχει την ευθύνη να κατανοεί και να καλύπτει τις ανάγκες τους.
 • Υποστηρίζουμε την υγεία των ασθενών σε όλες τις διαφορετικές κοινότητες του κόσμου και δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος μιας κοινότητας με βάση γεωγραφικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς ή άλλους παράγοντες.
 • Δεν αναλαμβάνουμε αποφάσεις για να αποδυναμώσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή μας και την ικανότητά μας να εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας με βιώσιμο τρόπο.
 • Συνεργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες

  Στη Sanofi, συνεργαζόμαστε με διάφορους επιχειρηματικούς συνεργάτες από τους οποίους αναμένουμε να τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Προστασία του περιβάλλοντος

  Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Η άμεση και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Sanofi απαιτεί αποφασιστική ηγεσία για την προστασία του πλανήτη μας και του φυσικού περιβάλλοντος αέρα, γης και νερού από το οποίο εξαρτάται η ανθρωπότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  Η Sanofi δεσμεύεται να εστιάζει διαρκώς στους ασθενείς, καθώς και να ενεργεί με ακεραιότητα, σεβασμό, νόμιμη πρόθεση, διαφάνεια και υπευθυνότητα κατά την αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Διαβάστε περισσότερα