Πιστώσεις φωτογραφιών

Αρχική σελίδα: Yann Audic

Μήνυμα από τον Paul Hudson: Jean Chiscano

Μήνυμα από τον Julien Durand: Christel Sasso /CAPA PICTURES

Κουλτούρα και Στρατηγική της Sanofi: Vincent Fournier / Επεκτεινόμαστε: Vincent Fournier / Αναλαμβάνουμε δράση: Vincent Fournier / Ενεργούμε για τους ασθενείς και τους πελάτες: Oscar Siagan / Σκεφτόμαστε ως One Sanofi: Yann Audic

Κουλτούρα Δεοντολογίας & Κινδύνου: Yann Audic

Βάζουμε σε πρώτη θέση τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Ένταξη: Yann Audic

Σεβασμός στους Ανθρώπους, Προαγωγή της Ψυχολογικής Ασφάλειας και Ευεξίας: Yann Audic

Προστασία του Απορρήτου Δεδομένων και Προστασία των Πληροφοριών: Yann Audic

Εμπορευματοποίηση των Προϊόντων και των Υπηρεσιών: Vincent Fournier

Εμπλοκή των Επιχειρηματικών Συνεργατών: Yann Audic

Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός: Pavel Golovkin / Capa Pictures

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς: Yann Audic

Προστασία του Περιβάλλοντος: Frederik Wissink/Capa pictures

Δέσμευση στην κοινωνία: DNDi

Χρησιμοποιώντας τα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνώντας Υπεύθυνα: Yann Audic

Διατήρηση της Ισορροπίας Οφέλους-Κινδύνου: Aleksandar Nakic – Getty Images

Επιτάχυνση της Έρευνας και Ανάπτυξης με Επιστημονική Ακεραιότητα: Vincent Fournier


Αλληλεπίδραση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη: Yann Audic

Διατήρηση της Οικονομικής Ακεραιότητας: Yann Audic

Διατήρηση των Ορθών Πρακτικών Λειτουργίας: Martin Joppen

Μεταμορφώνοντας τα Φάρμακα μέσω της ψηφιακής υγείας: Satellite My Love

Πώς να εκφράσετε μια ανησυχία: Yann Audic

Για ποιους ισχύει ο κώδικας: Yann Audic