Κώδικας δεοντολογίας Κώδικας δεοντολογίας

Κώδικας δεοντολογίας

Ο κώδικάς μας λειτουργεί ως ηθική πυξίδα που μας καθοδηγεί όταν αναζητούμε τα θαύματα της επιστήμης για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας είναι το «σύνταγμα» της εταιρείας μας και αποτελεί μία προϋπόθεση και μία υποχρεωτική ανάγνωση για όλους τους εργαζομένους της Sanofi και για όσους συνεργάζονται μαζί μας. Αντιπροσωπεύει επίσης μια δημόσια δέσμευση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη – επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, επιστήμονες, επενδυτές – που έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι εκτιμούμε ως Sanofians και πώς παίζουμε για να κερδίσουμε με ακεραιότητα.

Paul Hudson

Εκτελεστικός Διευθυντής (Chief Executive Officer, CEO)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμαστε σε έναν κλάδο του οποίου ο σκοπός είναι να καινοτομούμε για να σώζουμε τις ζωές των ανθρώπων και να διατηρούμε τη δημόσια υγεία. Ένας τέτοιος μοναδικός σκοπός συνοδεύεται από αυξημένες προσδοκίες. Συνεπώς, η υπεύθυνη καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε και αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας μας υποστηρίζει σε αυτό το ταξίδι.

Julien Durand

Chief Ethics & Business Integrity Officer (Υπεύθυνος Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ακεραιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Κουλτούρα και Στρατηγικήτης Sanofi

Είμαστε και λειτουργούμε ως μία Sanofi, μια σύγχρονη εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης που συγκεντρώνει αφοσιωμένους, ταλαντούχους ανθρώπους και καινοτόμα επιστημονική δράση για να μεταμορφώσουμε την άσκηση της ιατρικής. Σήμερα, καθοδηγούμαστε από έναν ενοποιημένο σκοπό: αναζητούμε τα θαύματα της επιστήμης για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων. Μοιραζόμαστε μια κοινή φιλοδοξία: να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα

Κουλτούρα Δεοντολογίας και Κινδύνου

Για να αναζητήσουμε τα θαύματα της επιστήμης, χρειαζόμαστε μια ισχυρή ηθική πυξίδα. Ένας τολμηρός και ευγενής σκοπός όπως ο δικός μας προϋποθέτει μια κουλτούρα που καθοδηγεί και καθοδηγείται από τη δεοντολογία και την επιχειρηματική ακεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας φέρνουμε τον καλύτερο ηθικό εαυτό μας στην εργασία μας, ώστε να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε.
Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση ευκαιριών & ελαχιστοποίηση κινδύνων

Ανακαλύψτε πώς μεγιστοποιούμε τις ευκαιρίες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους.

 • Προάγουμε την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη

  Στη Sanofi, θέλουμε να αντικατοπτρίζουμε τη διαφορετικότητα των κοινοτήτων μας, απελευθερώνοντας τον πραγματικό εαυτό μας καθημερινά για να μεταμορφώσουμε την άσκηση της ιατρικής. Θέλουμε να επηρεάσουμε τον κόσμο μέσω του ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς το κάνουμε και αναγνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό, είναι να το κάνουμε μαζί και με το να είμαστε «Όλοι μέσα».

  Διαβάστε περισσότερα
 • Σεβασμός στους ανθρώπους, προαγωγή της ψυχολογικής ασφάλειας και της ευεξίας

  Καθώς ο σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων, δεσμευόμαστε να τηρούμε σεβασμό προς κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει τη σωματική και ψυχολογική υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των ανθρώπων της Sanofi, καθώς και τον σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, τα εργασιακά δικαιώματα και την αξιοπρεπή εργασία μεταξύ όλων των ανθρώπων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διασφάλιση ιδιωτικού απορρήτου και προστασία πληροφοριών

  Η Sanofi δεσμεύεται για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε επίπεδο του οργανισμού μας προς όφελος των ασθενών, των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών και για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Εμπορευματοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας μας, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας. Προκειμένου να διατηρήσουμε τον σκοπό και τις φιλοδοξίες μας, συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουμε ότι η εμπορική μας προσέγγιση προάγει την ευημερία των ασθενών και της κοινωνίας, συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς και λειτουργεί δεοντολογικά και με ακεραιότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Συνεργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες

  Στη Sanofi, συνεργαζόμαστε με διάφορους επιχειρηματικούς συνεργάτες από τους οποίους αναμένουμε να τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα. Η δέσμευσή μας με επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών, πελατών και τρίτων μεσαζόντων πωλήσεων και μάρκετινγκ, μιας στρατηγικής συμμαχίας και κοινοπραξιών, έχει τις ρίζες της στην εμπιστοσύνη και είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία μας, επιτρέποντας στη Sanofi να επιτύχει τον σκοπό της. Μπορεί επίσης να ενέχει διάφορους κινδύνους για τις λειτουργίες, τα οικονομικά και τη φήμη μας, ειδικά όταν ένας επιχειρηματικός συνεργάτης δεν τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός

  Η Sanofi προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, τις κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες την κατάλληλη στιγμή και για τους σωστούς λόγους. Υποστηρίζουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο οι εταιρείες κυνηγούν ελεύθερα και δίκαια τα θαύματα της επιστήμης χωρίς αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

  Η Sanofi δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή κατάχρηση ισχύος για προσωπικό όφελος, τόσο μεταξύ των εργαζομένων μας όσο και των επιχειρηματικών συνεργατών μας, καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην επιδίωξη των θαυμάτων της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Προστασία του περιβάλλοντος

  Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Η άμεση και μακροπρόθεσμη επιτυχία της Sanofi απαιτεί αποφασιστική ηγεσία για την προστασία του πλανήτη μας και του φυσικού περιβάλλοντος αέρα, γης και νερού από το οποίο εξαρτάται η ανθρωπότητα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Δέσμευση στην κοινωνία

  Η προσέγγισή μας για τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι η ενίσχυση, η επιβεβαίωση εκ νέου και η ενίσχυση της δέσμευσής μας στην κοινωνία και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Ο κοινωνικός μας αντίκτυπος επιτυγχάνεται με τρεις προσπάθειες:

  Διαβάστε περισσότερα
 • Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπεύθυνη επικοινωνία

  Στη Sanofi, διασφαλίζουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ακούσουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ψηφιακών πλατφορμών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί από εμάς να επικοινωνούμε υπεύθυνα και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να το πράξουμε.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της ισορροπίας οφέλους-κινδύνου

  Η Sanofi δεσμεύεται για τη διαφανή επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, το προφίλ ασφάλειας και τις υπηρεσίες ενημερώνονται τακτικά.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Επιτάχυνση της έρευνας και της ανάπτυξης με επιστημονική ακεραιότητα

  Στη Sanofi, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με ακεραιότητα και να παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες με διαφάνεια για να διευκολύνουμε την ορθή χρήση των προϊόντων μας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  Η Sanofi δεσμεύεται να εστιάζει διαρκώς στους ασθενείς, καθώς και να ενεργεί με ακεραιότητα, σεβασμό, νόμιμη πρόθεση, διαφάνεια και υπευθυνότητα κατά την αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση της οικονομικής ακεραιότητας

  Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Sanofi ως προς την υλοποίηση του σκοπού μας, διασφαλίζοντας τον ρόλο μας ως αξιόπιστος συνεργάτης στην εξυπηρέτηση των αναγκών δημόσιας υγείας και την επέκταση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Η οικονομική ακεραιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ασθενών που εξυπηρετούμε, καθώς και των εργαζομένων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των χρηματοοικονομικών αγορών.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Διατήρηση ορθών πρακτικών λειτουργίας

  Στη Sanofi κατασκευάζουμε και διανέμουμε προϊόντα ύψιστης ποιότητας σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Μεταμορφώνουμε την ιατρική μέσω της ψηφιακής υγείας

  Η Sanofi αξιοποιεί την τεχνολογία για να μεταμορφώσει την πρακτική της ιατρικής και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού για ψηφιακές λύσεις.

  Διαβάστε περισσότερα