Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Συνεργασία με επιχειρηματικούς συνεργάτες

Στη Sanofi, συνεργαζόμαστε με διάφορους επιχειρηματικούς συνεργάτες από τους οποίους αναμένουμε να τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα.

Η δέσμευσή μας με επιχειρηματικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών, πελατών και τρίτων μεσαζόντων πωλήσεων και μάρκετινγκ, μιας στρατηγικής συμμαχίας και κοινοπραξιών, έχει τις ρίζες της στην εμπιστοσύνη και είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία μας, επιτρέποντας στη Sanofi να επιτύχει τον σκοπό της. Μπορεί επίσης να ενέχει διάφορους κινδύνους για τις λειτουργίες, τα οικονομικά και τη φήμη μας, ειδικά όταν ένας επιχειρηματικός συνεργάτης δεν τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Με τη συνεργασία μόνο με προμηθευτές που τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ενισχύουμε την απόδοσή μας, μετριάζουμε τις πιθανές διαταραχές και προάγουμε ένα δεοντολογικό οικοσύστημα υγείας που ωφελεί τους ασθενείς.
 • Υποστηρίζοντας τους εργαζομένους της Sanofi, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται με σιγουριά με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, κατανοώντας τις κοινές αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς.
 • Προάγοντας την επιτυχία των μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών συνεργατών που μοιράζονται τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς μας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους μαζί με τη Sanofi.
 • Αγκαλιάζοντας τους επιχειρηματικούς συνεργάτες που είναι τόσο διαφορετικοί όσο οι ασθενείς και οι κοινότητες που εξυπηρετούμε, προωθώντας ένα ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημα υγείας που υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα της Sanofi.
 • Σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας στον κλάδο και τους εμπορικούς συλλόγους για την ενίσχυση των δεοντολογικών αρχών μεταξύ κοινών επιχειρηματικών συνεργατών, προάγουμε υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό μας τομέα.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Συνεργαζόμαστε με επιχειρηματικούς συνεργάτες με βάση αντικειμενικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της αποδεδειγμένης ικανότητας και ενός αρχείου ακεραιότητας που συνάδει με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιες πρακτικές προμηθειών χωρίς διακρίσεις.
 • Πριν από την επιλογή τους, αναλαμβάνουμε δέουσα επιμέλεια βάσει κινδύνου για τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες.
 • Προσδοκούμε από όλους τους επιχειρηματικούς συνεργάτες να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών για τον ρόλο τους στη συνεργασία με τη Sanofi. Επιπλέον, προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών μας.
 • Χρησιμοποιούμε ελέγχους που περιλαμβάνουν τακτική παρακολούθηση, εκπαίδευση, ελέγχους και άλλες αξιολογήσεις για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αποκατάσταση πραγματικών ή ενδεχόμενων μη συμμορφούμενων δραστηριοτήτων από τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.
 • Επικοινωνούμε στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες τις απαιτήσεις τις οποίες αναμένουμε να τηρούν.
 • Αναλαμβάνουμε διαλειτουργική συνεργασία σε ολόκληρη τη Sanofi στη διαχείριση του κύκλου ζωής των επιχειρηματικών συνεργατών μας.
 • Επιτρέπουμε στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας, όταν αντιμετωπίζουν μια πιθανή μη συμμορφούμενη κατάσταση σε σχέση με την επιχείρηση της Sanofi, να την αναφέρουν μέσω της γραμμής βοήθειας Speak-Up.