Ανακαλύψτε τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς μας

Μεταμορφώνουμε την ιατρική μέσω της ψηφιακής υγείας

Η Sanofi αξιοποιεί την τεχνολογία για να μεταμορφώσει την πρακτική της ιατρικής και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού για ψηφιακές λύσεις.

Η φιλοδοξία μας είναι να είμαστε η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο. Χρησιμοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές, πύλες, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ψηφιακούς βιοδείκτες, αναλύσεις δεδομένων και εξελισσόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η Sanofi δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο, ολοκληρωμένο και εξαιρετικά ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας για την ενίσχυση της απόδοσης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό περιλαμβάνει ψηφιακή καινοτομία για επιταχυνόμενες προσεγγίσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενισχυμένη ψηφιακή δέσμευση με επαγγελματίες υγείας και συγκεκριμένες λύσεις υποστήριξης ψηφιακών ασθενών και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία και εμπειρίες για τη διευκόλυνση κάθε Sanofian.

Πώς μεγιστοποιούμε Ευκαιρίες

 • Επιταχύνοντας τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό και τους τρόπους εργασίας μας για να γίνουμε η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης, στοχεύουμε να αναπτύσσουμε και να παραδίδουμε τα προϊόντα μας ταχύτερα, να αξιοποιούμε τις πληροφορίες δεδομένων και να εμπλεκόμαστε σε πλήρεις ψηφιακές εμπειρίες.
 • Με την παρουσίαση και τη βελτίωση του Digital Accelerator, διαθέτουμε μια ευέλικτη πλατφόρμα παράδοσης για τη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακών προϊόντων, όπως: Πολυκαναλικοί κινητήρες με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, πύλες επαγγελματιών του τομέα της υγείας, πλατφόρμες ψηφιακού εμπορίου και άλλες τεχνολογίες για την προώθηση του μετασχηματισμού μας.
 • Με την έναρξη των υπερσύγχρονων, κλιμακούμενων ψηφιακών εφαρμογών στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, αυξάνουμε την κατανόησή μας για τις νόσους, συντομεύουμε τη διαγνωστική πορεία και ενισχύουμε τη φροντίδα των ασθενών.
 • Με την καθιέρωση μιας παγκόσμιας στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη και τον εκδημοκρατισμό των δεδομένων και με την επέκταση των αναλυτικών δυνατοτήτων μας μέσω πλατφορμών μηχανικής μάθησης και εντοπισμού ψηφιακών βιοδεικτών, προσφέρουμε:
  • βελτίωση της κατανόησης των ασθενειών για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων,
  • επιτάχυνση, βελτιστοποίηση και διαφοροποίηση της προσέλκυσης ασθενών για τις κλινικές μελέτες μας.
 • Αξιοποιώντας υπεύθυνα τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, προωθούμε την καινοτομία σε κλίμακα τόσο εσωτερικά στον οργανισμό μας όσο και εξωτερικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων μερών και των ασθενών μας με τρόπο που δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την ασφάλεια, την οικολογική βιωσιμότητα και τη λογοδοσία.

 • Με την έναρξη μιας παγκόσμιας στρατηγικής ψηφιοποίησης για τις βιομηχανικές μας κατασκευαστικές επιχειρήσεις, μετατρέπουμε τις εγκαταστάσεις μας σε εξαιρετικά αποδοτικά και βιώσιμα «Εργοστάσια του μέλλοντος», όπου αντικείμενα, υποδομές και άνθρωποι διασυνδέονται, ενισχύοντας την αξιοπιστία της παραγωγής και την εξυπηρέτηση πελατών και καταλύοντας την κίνηση προς την παραγωγή ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.
 • Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού στον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, ενισχύουμε τη μακροπρόθεσμη προσαρμοστικότητά μας και προάγουμε μια κουλτούρα διαφάνειας, δικαιοσύνης, εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας, ποιότητας και μη διακρίσεων σε όλο το παγκόσμιο οικοσύστημα της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Πώς ελαχιστοποιούμε Κινδύνους

 • Εφαρμόζουμε και βελτιώνουμε τακτικά το Ψηφιακό Πλαίσιο Ελέγχου μας, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι ψηφιακές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης.
 • Χρησιμοποιούμε ένα δομημένο, ολοκληρωμένο πλαίσιο για ψηφιακές λύσεις, παρέχοντας μια κοινή και διαφανή άποψη της ψηφιακής διακυβέρνησης και των λειτουργικών διαδικασιών που ενισχύει τις προσεγγίσεις δεοντολογίας βάσει σχεδιασμού.
 • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη από τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη και τη χρήση των συστημάτων ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που προέρχονται από τρίτους, τηρώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάληψης κινδύνων που ανταποκρίνεται στο μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό τοπίο της ΤΝ και επιβάλλει αναλογικούς ελέγχους διακυβέρνησης και τεχνολογίας για την υπεύθυνη διαχείριση της καινοτομίας ΤΝ.
 • Διασφαλίζουμε τον στενό συντονισμό με τις ομάδες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ασφάλειας IT και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της Sanofi, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.