Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Veri Gizliliğini ve Bilgileri Koruma

Sanofi, hastalarımızın, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yararına ve düzenleyici yükümlülüklere tam olarak uyulmasını sağlamak amacıyla kuruluşumuzun her düzeyinde veri gizliliği ve bilgi güvenliğine bağlıdır.

Dijital dönüşüm ve veri işleme kabiliyetleri, amacımıza ulaşmak için Sanofi’nin insanlarla ve kuruluşlarla etkileşim kurma şeklini güçlendiriyor. Verilerin toplanmasından depolama sürecine kadar işlenmesi hastalar, sağlık uzmanları, bilim camiası üyeleri, ürün ve hizmetlerimizin müşterileri ve kullanıcıları ve ayrıca çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile ilişkimizin artık önemli bir bileşenidir. Veri gizliliğini korumak için, kişisel verilerin optimum düzeyde korunmasını sağlayan bir Küresel Gizlilik Yönetim Çerçevesi uyguladık. Ayrıca, bilgi teknolojisi sistemlerimizin, varlıklarımızın, bilgilerimizin ve veri tabanlarımızın güvenliğini ve gizliliğini korumak için bir Siber Güvenlik ve Güvenlik Çerçevesi de benimsedik.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Sanofi, veri gizliliği ve bilgi güvenliğinde en iyi uygulamaları hayata geçirerek ve sürekli olarak geliştirerek, hayati veri ve hassas bilgi ekosistemimiz için güven oluşturur ve bunlar için yasal kesinlik sağlar.
 • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza uzmanlık, rehberlik ve destek sağlayarak, kişisel verileri toplarken, işlerken ve paylaşırken değerlerimize uygun doğru kararlar vermelerine yardımcı oluruz.
 • Hastaların, bireylerin ve düzenleyicilerin gizlilik beklentilerini karşılarken operasyonel verimliliği korumak için, orantılı denetimler tasarlarken risk tabanlı bir yaklaşım uygularız.
 • Yenilikçi araçlar ve rehberlik sağlayarak Sanofi’nin dijital stratejisini mümkün kılıyor, her projenin ilk aşamalarından itibaren tasarıma göre gizlilik ve veri güvenliğini uygularız.
 • Veri gizliliğine proaktif bir yaklaşım geliştirerek, hedeflerimizi uyumlu hale getirir ve veri koruma makamları ve diğer düzenleyici kurumlarla güveni teşvik ederiz.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki düzenlemelerin farklılıklarını kabul ediyoruz ve geçerli gizlilik yasaları ve güvenlik standartlarına uyumu sağlamak için tasarlanmış standartlar, prosedürler, şablonlar ve araçlardan oluşan Global Gizlilik Yönetim Çerçevesi ve Bilgi Koruma politikalarını uyguluyoruz.
 • Fiziksel, mantıksal, kurumsal ve teknik önlemlerin yanı sıra özel prosedürler ve içeriden gelen risklere ve dış tehditlere yönelik özel programlarla güvenlik olaylarını önlüyoruz.
 • Siber saldırılar, kişisel veri ihlalleri ve veri sahibi hakları talepleri gibi güvenlik ve gizlilik olaylarını aktif olarak tespit eder ve yönetir, ilgili tarafların bilgilendirilmesini ve desteklenmesini sağlarız.
 • Kişisel verileri içeren her projenin, adım adım bir uyum yol haritası aracılığıyla tasarım bazında gizlilik ve şeffaflık ilkelerini uygulamasını sağlarız.
 • Sanofi’nin kişisel verileri şirket içinde veya dışında aktarırken yalnızca güvenilir iş ortaklarıyla çalışmasını sağlamak ve tüm aktarımları korumak için yeterli sözleşme önlemlerinin uygulanmasını sağlamak için durum tespiti ve aktif izleme gerçekleştiriyoruz.
 • Önemli olan yerlerde ve zamanda pratik uzmanlık ve destek sağlamak ve paydaşlarımızla koordine olmak için Sanofi genelinde gizlilik görevlileri ve destekçileri ağı belirleriz.
 • Gizlilik ve bilgi koruma kültürümüzü güçlendirmek için eğitim ve iletişim yoluyla genel farkındalığı artırarak güvenlik tehditlerine karşı daha dirençli oluruz.
 • Serbest ve Adil Rekabet Etme

  Sanofi, çığır açan tedavileri doğru zamanda ve doğru nedenlerle sunarak hastalar, topluluklar ve paydaşlar için daha iyi sonuçlar sunmaya çalışmaktadır. Şirketlerin bilimin mucizelerini usule aykırı bir avantaj sağlamadan özgürce ve adil bir şekilde araştırdığı eşit şartların sağlandığı bir ortamı destekliyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

  Sanofi, hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımız arasında hem de hastaların yaşamlarını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olan paydaşlar arasında, hiçbir şekilde rüşvet verilmesine veya kişisel çıkar için gücün kötüye kullanılmasına hoşgörü göstermez.

  Daha fazlasını okuyun
 • Sosyal Medyadan Yararlanma ve Sorumlu İletişim Kurma

  Sanofi’de, paydaşlarımızın sosyal medya ve dijital platformlar dahil olmak üzere bizden haber almalarını ve bizimle iletişim kurmalarını sağlarız. Bunun duyarlı iletişim kurmamızı gerektirdiğinin farkındayız ve bunu yapmaya tam olarak kararlıyız.

  Daha fazlasını okuyun
 • Finansal Dürüstlüğün Korunması

  Amacımızı gerçekleştirmek, kamu sağlığı ihtiyaçlarını karşılamada ve sağlık inovasyonunu artırmada güvenilir bir ortak olarak rolümüzü yerine getirmek için Sanofi’nin finansal faaliyetlerinin dürüstlüğüne bağlıyız. Finansal dürüstlük, hizmet verdiğimiz hastaların yanı sıra çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve finansal piyasaları korumak için hayati önem taşır.

  Daha fazlasını okuyun