Davranış Kurallarımızı Keşfedin

Topluma Bağlılık

Sosyal etkiye yaklaşımımız, topluma ve hizmet verdiğimiz topluluklara olan bağlılığımızı güçlendirmek, yeniden teyit etmek ve artırmaktır. Sosyal etkimiz üç çabayla sağlanmaktadır:

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk, uzun vadeli iş stratejimizle uyumlu, ölçeklendirilebilir bir fark yaratmak ve zaman içinde sürdürülebilecek olumlu bir etki yaratmak amacıyla tasarlanmış, şirket çapında bir strateji. Kuruluşun her bölümünün oynayacağı bir rol vardır ve Ar-Ge biriminden üretime ve ticari faaliyetlere kadar bu bölümler şirketin değer zincirine yayılmış öncü girişimlerle katkıda bulunurlar.
 • Küresel Sağlık Birimi (Global Health Unit, GHU), temel Sanofi ürünlerini düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanıma sunmanın yanı sıra yerel girişimcilerin sağlık hizmeti kapasitesini artırmasını destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ve
 • Sanofi Kolektifi – Foundation S, toplumu harekete geçirerek savunmasız insanların yaşamlarını çocukluk kanseri, iklim eylemi ve sağlık direnci, ihmal edilmiş tropikal hastalıklar konularında iyileştiren hayırsever “Düşün ve Hayata Geçir” girişimimiz insani krizlere ilaç bağışlayarak ve acil yardımda bulunarak çözümler sunmaktadır.

Nasıl En Üst Düzeye Çıkarırız Fırsatlar

 • Amacımızın, insanların sağlığını iyileştirmek, müşterilere değer sunmak, çalışanlarımıza yatırım yapmak, tedarikçilerimizle adil ve etik bir şekilde iş yapmak, içinde çalıştığımız toplulukları desteklemek ve paydaşlarla uzun vadeli değerler yaratmak için tüm paydaşlarımıza temel bir taahhüt içerdiğini kabul ediyoruz.
 • Hasta programları ve diğer girişimler de dahil olmak üzere ürünlerimize ve hizmetlerimize erişimi ve satın alınabilirliği artırarak, özellikle en savunmasız olanlar için toplulukları ve sağlık sistemlerini güçlendiriyoruz.
 • En savunmasız olanlar ve yeterince temsil edilmeyenler için proaktif olarak hareket ederek, karşılanmamış ihtiyaçları gidermek için araştırma da dahil olmak üzere başka türlü mümkün olamayacak çözümler geliştiriyoruz.
 • Çalışanlarımızı yerel gönüllü faaliyetleri gerçekleştirmeleri için yetkilendirerek hem yaşadığımız hem de çalıştığımız toplulukları güçlendiriyoruz.
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atarak, 2003’ten bu yana uygulama çabalarımızı kamuya açık bir şekilde raporlayıp, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalara yönelik sözleşmenin ilkelerini destekleme konusunda kararlıyız.

Nasıl En Aza İndiririz Riskler

 • Topluma olan taahhütlerimizin doğru ölçüm ve kamuya açık raporlama ile somut etki yaratmasını sağlıyoruz.
 • Toplumun Sanofi’ye duyduğu güvene değer veriyor ve kurumsal sosyal sorumluluğu liderlerimizin kariyer gelişim süreçlerine yerleştirmek de dahil olmak üzere kuruluşumuzun her kademesinde bu güveni kazanmayı ve korumayı amaçlayan kararlar alıyoruz.
 • İyileştirilmiş ve etik karar vermeyi desteklemek için faaliyet gösterdiğimiz toplulukları oluşturan hastaları, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve paydaşları dinliyoruz.
 • Bazı insanların diğerlerinden daha savunmasız olduğunu ve Sanofi’nin onların ihtiyaçlarını anlama ve ele alma sorumluluğu olduğunu biliyoruz.
 • Dünyanın çeşitli topluluklarında hasta sağlığını destekleriz ve coğrafi, sosyal, siyasi veya diğer faktörlere dayalı olarak bir topluluğa karşı ayrımcılık yapmayız.
 • Uzun vadeli gelişimimizi ve taahhütlerimizi sürdürülebilir bir şekilde yerine getirme yeteneğimizi zayıflatacak kararlar almayız.
 • İş Ortaklarını Görevlendirme

  Sanofi’de, en yüksek etik standartları sürdürmesini beklediğimiz çeşitli iş ortaklarıyla çalışıyoruz.

  Daha fazlasını okuyun
 • Çevreyi Koruma

  İklim değişikliği, zamanımızın en acil sorunlarından biridir. Sanofi’nin acil ve uzun vadeli başarısı, gezegenimizi korumayı ve insanlığın muhtaç olduğu doğal hava, toprak ve su ortamını korumak için kararlı bir liderliği gerektirir.

  Daha fazlasını okuyun
 • Paydaşlarla Etkileşim

  Sanofi, paydaşlarla etkileşim kurarken hasta odağını korumanın yanı sıra dürüstlük, saygı, meşru niyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

  Daha fazlasını okuyun